Beth yw frittata a sut i wneud un?

Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar frittata o’r blaen? A dweud y gwir, efallai mai cwestiwn gwell yw hwn? Ydych chi’n gwybod beth yw frittata? Mae frittata yn y bôn –dysgl Eidalaidd wedi’i gwneud ag wyau wedi’u ffrio wedi’u curo, yn debyg i omled Sbaenaidd”. Mae hynny’n swnio’n eithaf da, iawn?

Mae yna rai ryseitiau frittata gwych a thiwtorialau ar sut i’w gwneud ar-lein.

Wel, mae Swyddfa Estyniad Cydweithredol y DU wedi datblygu rysáit frittata gwych sy’n cyfuno ychydig o’r Eidal ag ychydig o ddawn a blas Kentucky. Y bore yma, rhannodd Kelly Bland y rysáit gyda ni ar sioe foreol WBKR.

Ac, i wneud hyn hyd yn oed yn fwy blasus, mae’r rysáit yn gyflym, yn hawdd, ac yn ddi-drafferth. Dyma sut i wneud hynny!

FRITTATA HEB FFWS

2 llwy de o olew llysiau

1 winwnsyn bach, wedi’i dorri

1 pecyn (8 owns) madarch ffres wedi’i sleisio

1 criw o asbaragws, wedi’i dorri a’i dorri’n ddarnau 1 1/2 modfedd

8 wy

1/2 llwy de o bupur du

1/4 llwy de o halen

3/4 cwpan caws Cheddar miniog wedi’i dorri’n fân

CYFEIRIADAU:

1. Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr cynnes, gan rwbio am o leiaf 20 eiliad.

2. Prysgwyddwch y winwnsyn a’r asbaragws yn ofalus gyda brwsh llysiau glân o dan ddŵr rhedegog oer cyn paratoi. Rinsiwch y madarch o dan ddŵr rhedegog oer, gan wneud yn siŵr eich bod yn cael gwared ar unrhyw faw; Rwy’n gwybod hynny.

3. Cynheswch y popty i 350 gradd F.

4. Cynheswch yr olew mewn sgilet mawr sy’n dal popty. Ychwanegwch y winwnsyn, y madarch a’r asbaragws. Coginiwch nes yn feddal (tua 5 munud). Ewch i ffwrdd o’r gwres.

5. Torrwch yr wyau mewn powlen; ychwanegu pupur du a halen. Curwch nes bod y cymysgedd yn unffurf o ran lliw a gwead.

6. Arllwyswch yr wyau dros y llysiau yn y sgilet. Ysgeintiwch y top gyda chaws wedi’i gratio.

7. Rhowch y sosban yn y popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw. Pobwch am 10 i 15 munud nes bod yr wyau wedi setio a thermomedr wedi’i osod yn y canol yn cyrraedd 160 gradd F.

8. Torrwch yn chwe sleisen a’u gweini’n boeth.

9. Storio bwyd dros ben yn yr oergell o fewn 2 awr.

Pan fyddwn yn rhannu ryseitiau gan Swyddfa Estyniad Cydweithredol y DU, rydym yn gwneud hynny gyda’r bwriad o ledaenu eu cenhadaeth o greu ryseitiau iach a phroffidiol y gallwch eu paratoi gartref yn hawdd. Cyfanswm cost y rysáit No Fuss Frittata yw $8.32. Yn gwneud chwe dogn, gan ddod â’r gost fesul dogn i $1.47 yn unig.

Beth wyt ti’n coginio? yn cael ei noddi yn wythnosol gan Kentucky Legend. Os ydych chi am roi cynnig ar rai ryseitiau anhygoel Kentucky Legend, CLICIWCH YMA!

GWYLIWCH: Dyma ryseitiau copicat o 20 o fwytai bwyd cyflym mwyaf poblogaidd America

Leave a Comment

Your email address will not be published.