Beth yw’r cwci sglodion siocled gorau yn Efrog Newydd?

Dyma’r ornest cwci eithaf! 🍪 Pa un yw eich ffefryn?

Cynhyrchwyd gan Gina DeLise

trawsgrifiad fideo

GINA DELISE: Rwyf ar genhadaeth i ddod o hyd i’r cwci sglodion siocled gorau yn Ninas Efrog Newydd. Felly heddiw rydw i’n mynd i ymweld â phum popty yn Manhattan a dewis fy ffefryn. Y cyntaf yw un Schmackary. Mae gan y becws hwn dros 75 o flasau unigryw sydd bob amser yn cylchdroi. Mae wedi’i leoli yng nghanol yr Ardal Theatr ers 2012 ac mae’n ffefryn ymhlith cefnogwyr Broadway a phobl greadigol.

Mae hyn yn costio $3.75. A dyma’r cwcis rhataf, ond hefyd y lleiaf o gwcis. Felly gadewch i ni weld sut mae’n blasu. Roedd hyn yn wych. Mae’n bendant ar yr ochr crunchier. Mae’n fwy gwastad, fel y gwelwch. Ond mae rhywfaint o halen yno sy’n brwydro yn erbyn y melyster. Roedd yn dda iawn. Ein hail stop yw City Cakes. Ar agor ers 2007, mae’r becws hwn sy’n seiliedig ar Chelsea yn adnabyddus nid yn unig am ei gelf gacennau trawiadol, ond hefyd am nwyddau pobi eraill, gan gynnwys ei gwcis hanner pwys llofnod.

Mae’n gwci $6, sef y drutaf. Ond mae’n hanner pwys. Mae’n grensiog ar y tu allan ac yn feddal ar y tu mewn, a dwi’n hoff iawn o hynny. Mae’r blas yn wych. Ond mae’n fy atgoffa’n fwy o gacen cwci na chwci sglodion siocled traddodiadol. Nesaf i fyny yw Chip City. Agorodd y becws hwn yn 2017 yn Astoria, Queens. Ac yn awr mae ganddyn nhw 12 lleoliad. Mae eu cwci sglodion siocled yn stwffwl. Ac mae gweddill y fwydlen yn newid yn ddyddiol.

Mae hyn yn costio $4.50. Byddwn i’n dweud bod y maint tua’r un peth â Levain a Gooey y tu mewn. Felly gadewch i ni weld sut mae’n blasu. Fy meddwl cyntaf yw mai dyma’r cwci melysaf o bell ffordd i mi ei gael heddiw. Mae’n dda. Ond go brin y gwn i faint mwy y gallwn i fwyta ohono. A dwi’n rhywun sy’n caru losin. Yn bedwerydd ar y rhestr mae Levain Bakery. Dechreuodd Levain ym 1995 ar yr Ochr Orllewinol Uchaf ac ers hynny mae wedi ehangu i wyth lleoliad, siop ar-lein, ac yn ddiweddar cyflwynodd eitemau wedi’u rhewi i siopau groser.

Ac mae hyn yn costio $5. Crensiog y tu allan. Meddal y tu mewn. Rwyf wrth fy modd â hynny. Mae ganddo hefyd y gymhareb siocled i gytew uchaf i mi ei weld eto. A dwi’n dwli ar siocled. Felly dwi’n gefnogwr. Ein pumed stop, a’r olaf, yw Gooey on the Inside. Maent wedi’u lleoli ar yr Ochr Ddwyreiniol Isaf ac yn arbenigo mewn cwcis sydd yn union fel y mae’r enw’n ei awgrymu.

Ac roedd yr un hwn yn $6, sy’n ei gysylltu â bod y cwci drutaf heddiw gyda City Cakes. Mae hwn hefyd yn gwci melys iawn. Ac mae’n fwy o felyster caramel gyda gwahanol fathau o sglodion siocled y tu mewn. Ar ôl llawer o drafod, fy safle cwci swyddogol yw Schmackary’s yn bumed, Chip City yn bedwerydd, Gooey on the Inside yn drydydd, City Cakes yn ail, a Levain Bakery ar y dechrau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.