Biryani Cyw Iâr Quinoa, Quinoa Poha, a Mwy: 5 Ryseitiau Quinoa Protein Uchel y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt

Planhigyn blodeuol yn y teulu amaranth yw Quinoa ac fe’i tyfir yn bennaf oherwydd ei hadau bwytadwy. Fe’i disgrifir yn aml fel “superfood” gan ei fod yn llawn maetholion hanfodol sy’n fuddiol i’n hiechyd. Yn gyfoethog mewn protein, magnesiwm, gwrthocsidyddion, ffibr, haearn, a llawer mwy, gall disodli rhai elfennau o’ch diet â quinoa fod yn newidiwr gêm. Er bod cwinoa yn cael ei fwyta’n aml yn lle reis i bobl ag anoddefiad i glwten, gellir bwyta’r superfood hwn hefyd mewn ffordd arall ac mae’n hynod amlbwrpas. Heddiw rydyn ni’n dod â ryseitiau blasus i chi gyda quinoa y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd. Maent yn uchel mewn protein a byddant yn gwella gwerth maethol eich bwyd heb gyfaddawdu ar ei flas. Rydym wedi dewis 5 o’n hoff ryseitiau cwinoa y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt. Gadewch i ni ddechrau gyda’r rhestr.

Darllenwch hefyd: Deiet Protein Uchel: Ffyrdd Desicious Desi I Gael Quinoa Protein Uchel

Deiet Protein Uchel: Dyma Restr O 5 Rysáit Quinoa y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt

1.Chicken Biryani gyda Quinoa (Ein Hargymhelliad)

Os ydych chi’n gariad biryani, rydych chi’n gwybod nad oes dim byd gwell na phlât yn llawn biryani aromatig. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys darnau cyw iâr llawn sudd wedi’u marineiddio mewn llu o sbeisys a quinoa ar eu pennau. Do, clywsoch chi ni yn iawn! Y rhan orau yw ei fod yn blasu’r un mor flasus. Cliciwch yma i weld y rysáit.

2. Quinoa Poha

Rhowch dro iach i’ch poha arferol gyda’r rysáit quinoa poha hwn. Mae rhoi cwinoa yn lle naddion reis carb uchel yn gwneud y pryd hwn yn opsiwn brecwast iach. Mae hefyd yn eich cadw’n llawn am gyfnod hirach. Addurnwch gyda dail coriander a sudd leim a sawr y blas! Cliciwch yma i weld y rysáit.

e97jjuk

3. Quinoa, Couscous a Betys Tikki

Chwilio am fyrbryd cyflym a hawdd? Mae’r tikki cwinoa, cwscws a betys hwn nid yn unig yn hawdd i’w wneud ond mae hefyd yn faethlon iawn. Wedi’i wneud gyda chynhwysion fel cwinoa, beets, cwscws, sbigoglys, a blawd ceirch, dyma’r tikki iach perffaith. Cliciwch yma i weld y rysáit.

4. Quinoa Upma

Rysáit cwinoa iach arall y dylech chi roi cynnig arni yw’r quinoa upma hwn. Mae’n blasu cystal â sooji upma ac yn bendant mae’n werth rhoi cynnig arni. Gwnewch y rysáit hynod hawdd hwn ar gyfer brecwast swmpus a’i weini gyda rhywfaint o siytni, achaar, raita, neu saws tomato. Cliciwch yma i weld y rysáit.

pnm4sr58

5. Dip Kesari Quinoa Sabudana

Fel y mae ei enw’n awgrymu, mae’r rysáit hwn yn cael ei wneud gyda quinoa a sabudana. Pwdin iach a blasus y gallwch ei gael yn hollol ddi-euog! Mae wedi’i addurno â llinynnau saffrwm ffres, powdr cardamom, ghee a chnau cashiw wedi’u ffrio. Swnio’n anhygoel, iawn? Cliciwch yma i weld y rysáit.

tpjbul5o

Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn gartref a rhowch wybod i ni sut roeddech chi’n eu hoffi yn yr adran sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.