Blas Gwlad Groeg yng nghysur eich cartref

Bydd y blasau yn y Rysáit Bowlio Cyw Iâr Groegaidd hwn yn gwneud ichi deimlo fel eich bod ar lannau hyfryd Môr y Canoldir yng Ngwlad Groeg! Gyda Nano Cucumbers Uno Bites™ fel y prif gynhwysyn, bydd eich teulu yn gadael i OPA lithro i ffwrdd mewn dim o amser.

Un ffordd o werthfawrogi diwylliannau eraill yw rhoi cynnig ar fathau newydd o fwyd. Mae archwilio blasau newydd a gwneud ryseitiau o bob rhan o’r byd yn ffordd wych o ehangu chwaeth eich teulu a’u helpu i ddysgu rhywbeth am ddiwylliannau eraill. Mae’r Rysáit Bowlio Cyw Iâr Groegaidd hwn yn gyflwyniad gwych i flasau Groegaidd. Gyda nanogucumbers Uno Bites™ ffres, wedi’u tyfu mewn tŷ gwydr yn ychwanegu awgrym o flas ffres i’r saws tzatziki, ynghyd â pheli cig cyw iâr, gall eich criw ychwanegu hwn at y rhestr o ffefrynnau’r teulu.

BOWL O BELAU CIG IÂR GROEG

Mae bwyd Môr y Canoldir yn aml yn cael ei greu gyda llawer o gynhwysion ffres ac yn llawn blasau o amrywiaeth o berlysiau a sbeisys. Mae Pelenni Cig Cyw Iâr Groegaidd yn gyflym ac yn hawdd i’w gwneud, ac maen nhw’n cyd-fynd yn berffaith â tzatziki sbeislyd a llysiau ffres, creisionllyd! Mae’r bowlen iach, gytbwys a maethlon hon yn dod â blasau Groegaidd newydd hwyliog a ffres i’ch cinio nos wythnos. Y peth gorau am weini pryd tebyg i bowlen yw y gall pawb addasu eu powlen at eu dant, sy’n golygu ie, gall eich plant orffen eu pryd!

Mae yna reswm bod bowls yn ffefryn gan y dorf. Rydych chi’n cael pentyrru pob math o gydrannau blasus, bwyta’r llysiau llawer, ac mae saws bob amser yn gysylltiedig. Mae sawsiau yn gwneud i holl gydrannau powlen weithio gyda’i gilydd. Oherwydd hyblygrwydd y cynhwysion yn y bowlen, mae’n hawdd rhoi cynnig ar gyfuniadau blas newydd wedi’u hysbrydoli gan wahanol ddiwylliannau tra hefyd yn ei addasu at ddant eich teulu, sy’n ennill-ennill.

DECHRAU GYDA’R CYNHWYSION ALLWEDDOL

Nanoucumbers Uno Bites™ yw’r ciwcymbrau mwyaf ciwt a welwch chi erioed, ac maen nhw’n dod â’r rysáit bowlen hon yn fyw! Nid yn unig nhw yw’r seren yn ein saws tzatziki, ond maen nhw hefyd yn ychwanegu ffresni creisionllyd fel llysiau yn y bowlen.

Er bod angen rhywfaint i wneud y rysáit, mae’n anodd dweud ‘dim mwy’ pan welwch eich plant yn estyn am giwcymbrau ac yn teimlo’n gyffrous am fwyta byrbrydau mor iach. Mae’r ciwcymbrau bach hyn yn gaethiwus, ond mewn ffordd dda! Oherwydd bod y bowlen hon yn drwm ar giwcymbr, bydd yn haws ennill dros y plantos pan fydd Powlen Pêl Cig Cyw Iâr Groeg ar y fwydlen ar gyfer swper.

PELI CIG IÂR GROEG

Mae paratoi’r rysáit Bowlio Cyw Iâr Groegaidd yn syml ac yn gyflym, gan ei gwneud yn gyfeillgar i amser ar gyfer amserlenni prysur a phrydau bwyd yn ystod yr wythnos. Mewn gwirionedd, gellir paratoi’r rhan fwyaf o’r bowlen o flaen amser, gan adael y cynulliad i amser cinio yn unig! I wneud eich peli cig, ychwanegwch gyw iâr wedi’i falu i bowlen gymysgu fawr, yna ychwanegwch winwnsyn coch wedi’i dorri’n fân, persli a mintys. Nesaf daw’r perlysiau a’r sbeisys blasus – ychwanegu halen môr, oregano, dil, powdr chili, pupur du, a briwgig garlleg. Cymysgwch yr holl gynhwysion peli cig yn dda, yna rhowch y cymysgedd ar y daflen pobi a siapiwch yn beli cig. Dylai’r rysáit hwn wneud tua 30 o beli cig, sy’n wych i’w gwneud o flaen amser. Coginiwch yn y popty nes ei fod wedi’i goginio’n llawn.

Blas pur

Tra bod y peli cig yn pobi, gallwch chi ddefnyddio’r amser hwn i baratoi’r saws tzatziki. Ychwanegu ciwcymbrau, iogwrt Groeg plaen, garlleg briwgig, mintys ffres, sudd lemwn, halen a phupur i brosesydd bwyd neu gymysgydd. Curwch y prosesydd nes bod y saws yn llyfn a’r ciwcymbrau wedi’u torri’n fân.

Mae gwneud y saws yn gyflym, felly dylech chi gael amser o hyd i baratoi’r cynhwysion i adeiladu’r bowlen. Coginiwch y reis brown a rhowch ychydig mwy o giwcymbrau yn ddis, yn ogystal â rhai tomatos grawnwin coch Juno® Bites, Tomatos Grawnwin Melyn Bumbles®, a nionod coch. Gwnewch yn siŵr bod gennych fintys ffres a phersli ychwanegol i addurno’ch plât.

Unwaith y bydd y peli cig wedi’u pobi, gallwch chi gasglu’r teulu o amgylch y bwrdd a dechrau adeiladu’ch powlenni. Ceisiwch adeiladu’r rysáit bowlen hon gyda haen o reis ar y gwaelod, gyda 4-5 peli cig cyw iâr Groegaidd ar ei ben, pentwr ar y llysiau, a llond bol o saws tzatziki. Mae chwistrelliad o fintys ffres a phersli ar ei ben yn rhoi’r gic ychwanegol honno o flas ffres!

PARATOI PRYDAU I ARBED AMSER

Fel y mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn gwybod, gall dod o hyd i brydau sy’n cyd-fynd ag amserlenni prysur nosweithiau’r wythnos fod yn her. Mae’r rysáit hwn yn cyd-fynd â hyd yn oed yr amserlenni prysuraf gydag ychydig o baratoi ymlaen llaw. Manteisiwch ar y penwythnosau neu’r dyddiau sy’n fwy cyfforddus i chi wneud y peli cig a’r reis brown.

Gellir coginio reis brown a’i storio yn yr oergell gan y bydd yn cadw am tua wythnos. Gwnewch swp mawr a’i ddefnyddio ar gyfer prydau lluosog trwy gydol yr wythnos. Ar gyfer y peli cig cyw iâr, gwnewch swp pan fydd gennych fwy o amser, pobwch nhw, yna storiwch nhw yn yr oergell nes eich bod chi’n barod ar eu cyfer. Syniad gwell fyth yw gwneud swp dwbl a storio hanner yn y rhewgell – byddant yn para hyd at 6 mis, a chan eu bod yn ailgynhesu mor dda, nid ydynt yn colli blas na gwead. Gallwch eu hailgynhesu mewn sgilet, popty, ffrïwr dwfn, neu ficrodon.

CUSTOMIZE EICH BOWLIAU

Blas purEr bod y rysáit hwn yn flasus fel y disgrifir uchod, dyma restr o eilyddion a fydd hefyd yn gweithio’n dda i’w addasu i hoffterau chwaeth eich teulu.

Cyw iâr wedi’i dorri – Amnewidiwch unrhyw gig mâl yma. Gan fod dwy bunt yn cael eu defnyddio, gallwch chi hefyd gymysgu a chyfateb. Er enghraifft, gallech ddefnyddio pwys o gyw iâr wedi’i falu gyda phunt o borc mâl. Arbrofi ac archwilio’r posibiliadau.

Nionyn coch – Bydd unrhyw amrywiaeth o winwnsyn yn gweithio. I gael blas mwynach, rhowch gynnig ar winwnsyn gwyrdd. I gael blas melysach, ceisiwch ddefnyddio winwnsyn vadalia.

Perlysiau – Mae’r rysáit yn galw am fintys a phersli, ond os mai dim ond cilantro neu basil sydd gennych, mae croeso i chi eu defnyddio yn lle hynny. Gallwch hefyd ddefnyddio perlysiau sych os nad oes perlysiau ffres ar gael.

iogwrt Groeg – Bydd iogwrt plaen, nid Groegaidd, hefyd yn gweithio’n wych ar gyfer y saws tzatziki. Bydd defnyddio iogwrt plaen heb laeth hefyd yn gweithio.

reis annatod – Mae reis gwyn, cwinoa neu farro hefyd yn gweithio’n wych fel sylfaen ar gyfer y bowlenni hyn. Opsiwn arall yw cynyddu’r cynnwys llysiau a defnyddio blodfresych reis yn lle! Ac os nad grawn yw eich peth chi, gwnewch salad llysiau gwyrdd cymysg enfawr fel sylfaen.

Os ydych chi’n newydd i goginio Groegaidd, bydd y rysáit hwn yn eich cyffroi chi a’ch teulu i archwilio mwy o flasau. Fe welwch y bydd defnyddio cynhwysion ffres, sbeisys a pherlysiau yn ychwanegu rhywfaint o fywiogrwydd at eich prydau bwyd a gallwch chi deimlo’n dda oherwydd bod y swper yn flasus ac yn iach.

Os yw’ch plant yn ddigon hen i’ch helpu chi i wneud y pryd hwn, cynhwyswch nhw yn y broses. Bydd yn hwyl i chi a’ch plant. Gofynnwch iddyn nhw helpu i rolio’r peli cig a thorri’r ciwcymbrau! Y peth gorau oll yw oherwydd bod cynnyrch ffres wedi’i dyfu mewn tŷ gwydr ar gael trwy gydol y flwyddyn, gall coginio prydau iach fel hyn ddigwydd unrhyw adeg o’r flwyddyn! Felly hyd yn oed os na allwch ddod â’ch teulu i Wlad Groeg i ginio, gallwch chi bob amser ddod â blas bach o Fôr y Canoldir i’ch cartref.

Diolch Puro Sabor® Y Grug Englun.

Leave a Comment

Your email address will not be published.