Blas Paragon: Cyw Iâr Tarragon Hawdd ar gyfer Cartrefi Prysur

Fy “bwrdd coffi” darlleniad diweddaraf yw “Ad-hoc at Home,” gan Thomas Keller, sef casgliad o ryseitiau y mae’r cogydd clodwiw yn eu chwipio pan nad yw’n coginio yn un o’i naw bwyty a phopty. Nid oes angen unrhyw garnishes cymhleth, cymysgwyr trochi na sous-vide. Mae’r rhain yn baratoadau syml, ar ffurf teulu, sydd i fod i fwydo torf.

Wrth fwynhau ein gwydraid o win fin nos, gwelodd fy ngŵr y llyfr enfawr yn edrych allan o dan bentwr o bapurau newydd. Gan gwibio drwy’r tudalennau, setlodd ar y rysáit brest cyw iâr wedi’i ffrio â tharagon. “Fe allech chi wneud hynny ar gyfer swper, gyda’r cyw iâr ffres yr wyf newydd ei dorri o Rainbow Farm” (wedi symud i Orland erbyn hyn!).

“Gallwch chi bigo’r asbaragws a phrysgwydd y tatws a’r moron, tra dwi’n cynaeafu’r tarragon a gwneud y cyw iâr,” atebais. Ac felly, penderfynwyd beth i’w goginio ar gyfer cinio.

Gan gydweithio, fe gymerodd ychydig dros 40 munud i ni roi pryd cain a boddhaol o datws rhost a moron wedi’u ffrio, asbaragws wedi’i stemio, a chyw iâr tarragon ar y bwrdd.

Mae’r rysáit ar gyfer y pryd hwn yn syml ac mae’r amser coginio gwirioneddol yn eithaf cyflym. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall dilyniant pob cam. Casglwch eich cynhwysion a’ch offer cyn i chi ddechrau.

Yn ei rysáit Tarragon Sautéed Chicken Breasts, mae Keller yn argymell gorchuddio’r cyw iâr gyda chymysgedd o 1 llwy de yr un o baprika melys a chyrri melyn, a marinadu’r cig yn sych am ddwy awr neu fwy yn yr oergell.

Wedi’i wasgu am amser (gan na ddarllenais yr holl gamau cyn i mi ddechrau), cynyddais faint o sbeisys a sgipiais y cam marinâd. Mae Keller hefyd yn defnyddio sialots i wneud y saws menyn, nad oedd yn fy pantri felly defnyddiais nionyn gwyrdd yn lle.

Roedd y cydbwysedd blas rhwng y sbeisys a’r tarragon yn y saws yn aruchel.

Gallaf fwynhau’r paratoi hwn gyda chwningen, a thoriadau eraill o gig heb lawer o fraster a thyner fel lwyn porc neu gig llo. Byddai tatws stwnsh garlleg a phys neu ffa ffres gyda mintys hefyd yn ychwanegiadau blasus.

Mae cyflwyniad Cyw Iâr Tarragon mewn hambwrdd yn berffaith ac yn hawdd i’w gludo i fwydo torf. Mwynheuon ni weddillion ein gwledd y diwrnod wedyn fel rhan o frechdan flasus.

Rwy’n falch iawn o ddarganfod ein tecawê newydd. Fel y mae “Ad-hoc at Home” yn ei ddangos, mae hwn yn bryd Americanaidd eiconig, i’w fwynhau gyda theulu a ffrindiau.

Mae Cheryl Wixson yn byw ac yn coginio yn Stonington. Mae hi’n croesawu cwestiynau a sylwadau yn ymwneud â bwyd yn [email protected].

Cyw Iâr Tarragon

Addasiad o rysáit gan Thomas Keller

yn gwneud pedwar dogn

1 llwy de – 1 llwy fwrdd. paprika melys (i flasu)

1 llwy de – 1 llwy fwrdd. powdr cyri (i flasu)

1 pwys o fron cyw iâr heb asgwrn neu stribedi cyw iâr

Halen y môr

olew Canola

3 llwy fwrdd o fenyn heb halen

1 llwy fwrdd. cennin syfi neu winwnsyn gwyrdd wedi’i dorri’n fân

¼ cwpan gwin gwyn sych

1 cwpan o broth cyw iâr

1 llwy fwrdd. tarragon wedi’i dorri a mwy i’w addurno

pupur ffres

Casglwch gynhwysion ac offer.

Mewn powlen ganolig, cymysgwch y paprika a’r powdr cyri. Sesno dwy ochr y darnau cyw iâr. Gorchuddiwch y cyw iâr sbeislyd a rhowch y darnau yn yr oergell am 2 awr neu hyd at 12 awr.

I fflatio’r cyw iâr, rhowch ddarn rhwng 2 ddarn o bapur memrwn neu ddeunydd lapio plastig a’i bwmpio â mallet. Ailadroddwch gyda’r holl ddarnau cyw iâr.

Cynheswch y popty i 200 gradd. Rhowch rac weiren ar daflen pobi.

Torrwch winwnsyn gwyrdd a tharagon. Gosod o’r neilltu.

Sesnwch y darnau cyw iâr gyda halen môr. Cynheswch ychydig o olew canola mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel. Gan weithio mewn sypiau, ychwanegwch gyw iâr at sgilet a’i goginio, gan addasu’r gwres yn ôl yr angen, nes bod cyw iâr wedi brownio’n dda ar un ochr. Trowch y cyw iâr drosodd a browniwch y llall. Trosglwyddwch y darnau i’r rac a’u cadw’n gynnes yn y popty. Ychwanegu mwy o olew canola i sgilet yn ôl yr angen i goginio’r darnau sy’n weddill.

I baratoi’r saws, arllwyswch yr olew canola i mewn a sychwch y sgilet. Toddwch 1 llwy fwrdd o fenyn, ychwanegwch y winwnsyn gwyrdd a choginiwch yn fyr. Ychwanegwch y gwin gwyn, cynyddwch y gwres a choginiwch nes bod y gwin wedi lleihau i hanner. Ychwanegwch y cawl cyw iâr a choginiwch nes bod y saws yn dechrau tewychu. Ychwanegwch y tarragon briwgig, y 2 lwy fwrdd o fenyn sy’n weddill, ac unrhyw sudd sydd wedi’i gasglu ar y daflen bobi.

Trefnwch y cyw iâr mewn powlen, gorchuddiwch â’r saws a’i addurno â dail tarragon.

Dadansoddiad maethol fesul dogn: 404 o galorïau, 39 gram o brotein, 3 gram o garbohydradau, 25 gram o fraster, 231 mg. sodiwm, 1.4 gram o ffibr.

Cheryl Wixson

Mae colofnydd “Maine Dish” Cheryl Wixson yn byw ac yn coginio yn Stonington. Arweiniodd ei hangerdd am gynnyrch organig Maine at greu ei busnes, Cheryl Wixson’s Kitchen. Mae hi’n croesawu cwestiynau a sylwadau yn ymwneud â bwyd yn [email protected] neu www.cherylwixsonskitchen.com.

Cheryl Wixson

Leave a Comment

Your email address will not be published.