Ble i gael cawliau oer gwych yn Houston, gyda ryseitiau gan gogyddion lleol

Dewch i gwrdd â Miss Roma Red. Ac edrychwch ar ei chwiorydd, y pupur cloch gwych, y ciwcymbr melys, a’r melon swmpus. Ychwanegwch yr eirin gwlanog ffigwr llawn a chewch orymdaith llawn sêr o’r goreuon o’r ardd haf.

Yn unigol, maen nhw i gyd yn enillwyr. Ond gyda’i gilydd, maen nhw’n flociau adeiladu blasus ar gyfer un o ddanteithion mwyaf poblogaidd y tymor: cawliau oer yr haf, yn benodol zinger tomato, gazpacho. P’un a ydych chi’n defnyddio’ch ffrwythau a’ch llysiau cartref eich hun neu’n prynu o’r siop groser neu farchnad ffermwyr, mae gazpacho yn bryd hawdd ac adfywiol sy’n berffaith ar gyfer cinio neu swper haf.

Mae Gazpacho yn gawl oer heb ei goginio wedi’i wneud â phiwrî tomato amrwd, sy’n ffefryn yn Sbaen a Phortiwgal pan fo digonedd o domatos ffres. Mae cymaint o lwybrau i gazpacho â hadau mewn tomato.

Presgripsiwn: Golden Tomato Gazpacho o Drake Leonards o fwyty Eunice

Yn ei ffurf fwyaf sylfaenol, mae gazpacho yn frappe o domatos coch aeddfed, ciwcymbr, pupur cloch, ychydig o winwnsyn a garlleg, olew olewydd, a sblash o finegr neu asid sitrws. Mae rhai ryseitiau gazpacho yn ymgorffori bara, sy’n rhoi’r corff cawl; mae rhai yn galw am ychwanegu melyster ffrwythau, fel melon neu eirin gwlanog. Pa bynnag lwybr a gymerwch, gazpacho yw’r cawl cynhwysol a hynod hyblyg sy’n sôn am yr haf.

Mae cawliau oer eraill yn gwneud defnydd da o’r ardd dymhorol: corn, zucchini, pupurau, ciwcymbr, melonau amrywiol a ffrwythau carreg. Ac mae yna ddigon o enghreifftiau o amrywiadau cawl oer ledled golygfa bwyty Houston.

Yn Ostia, mae’r cogydd Travis McShane yn cynnig cawl ciwcymbr oer a chnau cyll; Mae cogydd Lulu, José Monterrossa, yn ewynnog gyda thomatillo a thriagl; ac mae Brasserie 19 yn cylchdroi amrywiaeth o gawliau oer, gan gynnwys chowder corn oer gyda thomatos heirloom a basil Thai, yn ogystal â gazpacho watermelon ceirios a gazpacho melon melwlith.

Mae gazpacho tomato traddodiadol Backstreet Café yn cael ei fwydo gan ychwanegu zucchini; Mae Cawl Moron Oer Bludorn wedi’i addurno ag iogwrt, gwygbys ac olew chili; ac mae lleoliadau Local Foods yn mynd i oryrru gyda chawliau oer arbenigol fel tomato/cashw, watermelon a mefus, corn sbeislyd a chnau coco, ac eirin gwlanog fegan.

Mae Paul Petronella, cogydd/perchennog Paulie’s yn Montrose, yn gobeithio lansio ei hoff gazpacho gan gwsmeriaid, ysgytwad bywiog gyda tomatos Roma.

“Mae pobl yn ei brynu erbyn y chwarter,” meddai.

Presgripsiwn: Gazpacho Paulie

Ar gael yn y bwyty wrth ymyl y cwpan neu’r bowlen, mae gazpacho Petronella hefyd yn cynnwys ciwcymbr, pupur coch, winwnsyn coch, llawer o arlleg, a sbeislyd chili zesty ac asid.

“Mae’n fom blas,” meddai. “Rydych chi’n mynd i gael garlleg yn eich ceg pan fyddwch chi’n gadael y bwyty yn sicr.”

Yn Costa Brava Bistro yn Bellaire, gazpacho Andalusaidd yw archwaeth y bwyty sy’n gwerthu orau. Nid yw’r cogydd/cydberchennog Kitty Bailey yn defnyddio unrhyw fara yn ei rysáit (gan ei wneud yn fegan) ac mae’n cynnwys finegr gwin gwyn yn lle finegr sieri yn y frappe tomato, ciwcymbr a phupur cloch. “Mae’n fywiog, yn adfywiol ac yn hynod gytbwys,” meddai Bailey am gazpacho y bwyty, sydd wedi bod ar y fwydlen ers iddo agor 10 mlynedd yn ôl ym mis Awst.

O ran gweadedd, mae gan Costa Brava gazpacho gysondeb moethus, hufenog, ond mae’n rhydd o laeth. Y tric, meddai Bailey, yw cymysgu’r cynhwysion yn “gyflwyniad cwbl hufennog” mewn cymysgydd cyflym, yna pasio’r cymysgedd trwy ridyll mân.

Mae Pedro García, cogydd/perchennog bwyty El Mesón yn Rice Village, yn cymryd agwedd wahanol at ei gazpacho arddull Seville sydd wedi bod ar y fwydlen ers agor y bwyty ym 1981. Mae ewyn sidanaidd García o domatos Roma, ciwcymbr a phupur cloch yn cynnwys bara , finegr sieri a phwnsh o siwgr, cwmin a halen. Mae wedi’i orchuddio â chiffonêd ham serrano, persli wedi’i dorri a thaenell o olew olewydd.

Mae’r cogydd Drake Leonards o Eunice, y brasserie dan ddylanwad Cajun/Creole yn Upper Kirby, yn chwarae ar liwiau aur yr haf gyda’i gazpacho wedi’i wneud â thomatos melyn, pupurau cloch melyn a melon. Oherwydd bod y cynhwysion i’w cael ym marchnad y ffermwr, mae’n galw ei oerach yn “gawl marchnad.”

“Ar y dyddiau poeth hyn, rydych chi eisiau rhywbeth cŵl ac adfywiol. Mae’r cawl hwn yn hawdd i’w baratoi ac yn para am ychydig ddyddiau. Mae’n ginio neu ginio hawdd,” meddai.

Mae ei ddull “defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi” tuag at gawliau haf yn gwneud synnwyr, hyd yn oed os yw tomatos lleol yn brin ar hyn o bryd pan fydd Texas yn chwil.

Mae marchnadoedd ffermwyr ardal Houston yn dal i stocio tomatos, gan wneud gazpacho yn snap.

“Yn wahanol i domatos a dyfir yn fasnachol, mae ein ffermwyr lleol yn tyfu i gael blas yn gyntaf, yna ymddangosiad a chynhyrchiant yn ail,” meddai Tyler Horne, cyfarwyddwr marchnadoedd ffermwyr Urban Harvest. “Mae tymor tomatos yr haf yn ein rhanbarth yn rhedeg o ddiwedd mis Mai i ddechrau mis Gorffennaf, pan mae’n rhy boeth i unrhyw beth ond y tomatos ceirios mwyaf goddefgar o wres.”

Dywedodd Horne fod hwn wedi bod yn un o’r cynaeafau tomatos tymhorol gorau ers blynyddoedd.

Ychwanega Leonards: “Mae tomatos yn mynd mor boeth efallai nad ydyn nhw’n bleserus yn esthetig, ond maen nhw’n flasus,” meddai. “Mae tomatos yn berffaith ar gyfer y cymysgydd. Cymysgwch, sesnwch, bwytewch e.”

[email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.