Bounty’r Haf: Un Cynhwysyn Llysiau wedi’u Rhostio

Ydy, rydych chi’n darllen y pennawd yn gywir: rydw i yma heddiw i ganu clodydd dull blasus a blasus o goginio llysiau sy’n llythrennol angen un cynhwysyn: y llysiau eu hunain.

Rwy’n ddifrifol, dyma’r rysáit llawn: Cymerwch lysieuyn haf ffres, rhowch ef mewn popty poeth iawn a’i rostio nes ei fod yn fyglyd, wedi’i garameleiddio ac yn flasus yn barod i gymryd ei le fel dysgl ochr, gan ychwanegu at gigoedd neu bysgod wedi’u grilio, neu fel seren dysgl saws, salad, grawnfwyd neu basta.

Cynfennau, gorchuddion, marinadau – arbedwch y crancrwydd hwnnw yn nes ymlaen. Am y tro, cymerwch docyn marchnad y ffermwyr a rhowch daith hawdd i’r bwrdd cinio nos haf.

Mae’r dull hwn yn gweithio rhyfeddodau i eggplant, sydd â chroen caled na fydd yn hollti wrth ei rostio am 45 munud mewn popty poeth (500 gradd). Mae llysiau eraill hefyd yn ei dderbyn, ac mae angen llai o amser i’w coginio’n llwyr: mae pupurau cloch yn dod i’r meddwl. Ac wrth gwrs, nid oes angen dim mwy na chroen glân a phopty poeth ar datws i droi’n blewog a hufennog ar y tu mewn ac yn grimp ar y tu allan. Mae eich canlyniadau hufennog, llyfn wedi’u rhostio yn aros, cyn gynted ag y byddwch chi’n oeri’r llysiau ddigon i’w pilio, eu torri neu eu trin fel arall.

A bonws ychwanegol: bydd defnyddio’r dull hwn gyda thomatos, a’u rhostio ar ddalen bobi wedi’i ymylu, yn rhoi saws parod i chi, wedi’i garameleiddio ar gyfer melyster a’i ysgeintio â darnau o groen tomato golosgedig i roi blas myglyd i’ch haf. bwrdd. Yn eich amser hamdden, torrwch ychydig o ddail basil, ysgeintiwch ychydig o halen naddu ar ei ben, ac mae gennych saws tomato ffres sy’n galw am basta wedi’i ferwi syml, bara wedi’i dostio’n ffres, neu brotein bras blasus fel cyw iâr neu bysgod. .

O’r neilltu rhwyddineb coginiol, mae yna harddwch i’r dull hwn sy’n cysylltu â’r syniad o fyw gyda phositifrwydd dilys.

Trwy goginio fel hyn, ychydig iawn rydych chi’n ei wneud mewn gwirionedd ac eithrio caniatáu i lysiau tymhorol ffres ddatblygu eu blasau melys, hallt a myglyd llawnaf. Gellir eu gwneud yn wead llyfn neu grensiog ac ar gael ar gyfer unrhyw beth yr ydych am ei goginio iddynt, o sawsiau dipio i brydau ochr, saladau neu sawsiau.

Felly hefyd, gallwn gymryd y ffordd hawdd i haf o ffresni sawrus, buddsoddiad lleiaf posibl o ymdrech i gynhyrchu’r opsiynau llawen yr ydym yn dyheu am y tymor hwn. Nid oes angen unrhyw newidiadau bywyd ffansi neu bethau ychwanegol ffyslyd: fel yr eggplant gwydn yn eich gardd, mae gennych eisoes yr hyn sydd ei angen arnoch i’w gynnig i’r byd yn eich holl flasusrwydd cymhleth.

Beth fydd yr unig gynhwysyn sydd gennych chi yr haf hwn?

Leave a Comment

Your email address will not be published.