Brathiadau Brownis Caramel Bendigedig o Bendigaid

(pethau da ut) Ymunodd Myrranda Garcia, hyfforddwr maeth a sylfaenydd Empowr Eats â ni ar y sioe i ddangos y rysáit hynod flasus hwn sydd nid yn unig yn flasus ond hefyd yn rhydd o glwten a chynnyrch llaeth!

Cynhwysion

 • 2/3 cwpan sglodion siocled tywyll neu lled-melys
  • Gitartard yn troi allan i fod yn ffefryn Myrranda! Heb laeth ac yn rhydd o soia. Mae Smith’s Simple Truth hefyd yn frand da.
 • 1/4 cwpan menyn
  • Amnewidyn olew cnau coco di-laeth
 • 2 wy
 • 1/2 cwpan siwgr cansen organig, heb ei buro, gwyn neu frown, neu siwgr cnau coco
 • 1 llwy de o fanila
 • 2/3 cwpan blawd almon blanched
 • 2 lwy fwrdd o goco organig neu bowdr coco heb ei felysu
 • 1/2 llwy de o bowdr pobi
 • 1/4 llwy de o halen môr
 • Dewisol: cnau Ffrengig (neu gnau eraill), sglodion siocled, neu halen môr bras ar gyfer topio
 • Dyddiad a saws caramel
 • 16 dyddiad Medjool, pitted
 • 1/4 cwpan surop masarn
 • 2 lwy fwrdd o olew cnau coco
 • 1/4 cwpan menyn cashew – gall gymryd lle almon neu gnau daear
 • 2 llwy de o fanila
 • 1/4 llwy de o halen môr

Cyfeiriadau

 • Cynheswch y popty i 350 gradd. Paratowch fowld ar gyfer myffins bach gyda chwistrell olew olewydd.
 • Defnyddiwch sosban fach dros wres isel i doddi’r sglodion siocled a’r menyn, gan droi’n barhaus â llwy bren neu sbatwla rwber nes ei fod yn llyfn. Neu mewn powlen wydr fach, microdon am tua 30-45 eiliad, gan droi bob 15 eiliad.
 • Mewn powlen ganolig, cymysgwch yr wyau a’r siwgr nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Dylai’r gymysgedd fod yn llyfn, heb lympiau siwgr.
 • Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd almon, coco, powdr pobi, a halen.
 • Ar ôl i’r cymysgedd menyn siocled oeri ychydig, ychwanegwch y cymysgedd siwgr wy yn araf. Ychwanegu dyfyniad fanila.
 • Plygwch y cynhwysion sych yn ofalus i’r cynhwysion gwlyb nes eu bod wedi’u cyfuno. Peidiwch â gor-gymysgu.
 • Arllwyswch y cytew i dun myffin, gan lenwi tua 2/3 llawn.
  • Gallwch ddefnyddio sgŵp toes cwci bach i’w rhannu er mwyn eu mesur yn hawdd!
 • Pobwch ar 350 gradd am 12-15 munud, neu nes bod pigyn dannedd yn dod allan gyda dim ond ychydig o friwsion. Tra bod y brownis yn pobi, paratowch y saws dyddiad caramel.
 • Mwydwch y dyddiadau mewn dŵr berw am 10 munud.
 • Draeniwch y dyddiadau a’u hychwanegu at y cymysgydd gyda’r cynhwysion sy’n weddill.
 • Cymysgwch nes yn llyfn. Gall y saws fod yn gynnes o’r dyddiadau, gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 • Tynnwch y brownis o’r popty. Gadewch i oeri am 2-3 munud. Gan ddefnyddio sgŵp toes cwci, gwasgwch ganol pob brownis yn ysgafn i ffurfio ciwb ar gyfer y saws caramel. Gadewch i’r brathiadau orffen oeri yn y badell.
 • Tynnwch y tamaid o’r sosban a, gan ddefnyddio llwy fach, rhowch lwy o saws caramel i bob padell brownis.
  • Dewisol: Top gyda chnau Ffrengig (neu gnau eraill), sglodion siocled, neu halen môr bras.
 • Ar gyfer brathiadau chewier, gadewch iddynt eistedd neu storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am awr cyn bwyta.
 • Mwynhewch!

Os hoffech archebu gydag Empowr Eats, defnyddiwch y cod: GOODTHINGS a derbyniwch ostyngiad o 15%.


Leave a Comment

Your email address will not be published.