Brathiadau Hufen Iâ wedi’u Gorchuddio â Siocled

I gael danteithion melys ychydig yn ffansi a hollol wahanol, bydd y brathiadau hufen iâ hyn wedi’u gorchuddio â siocled wedi gwirioni ar y brathiad cyntaf. Dim ond tri i bedwar cynhwysyn sydd eu hangen ar y rysáit ac nid oes angen unrhyw goginio heblaw ychydig o weithred microdon. Y rhan anoddaf yw’r amser y mae’n ei gymryd i rewi ac ail-rewi’r danteithion bach hyn. Wel, a gallai gwneud yn siŵr nad yw’n toddi tra’ch bod chi’n gweithio fod ychydig yn anodd.

Rydych chi’n gwybod beth fyddai’n gwneud y brathiadau hyn hyd yn oed yn well? Hufen iâ cartref yn lle prynu siop. Rydyn ni’n meddwl y byddai’r rysáit hufen iâ caramel hwn yn wych. Neu’r rysáit hufen iâ cnau coco hwn. Tra ein bod ni ar y trên pwdin bach, ystyriwch wneud ein rysáit Cake Pops hefyd.

 • Cynhyrchu:108 o frathiadau hufen iâ
 • Prin: Hawdd
 • Cyfanswm: mwy na 12 awr
 • Actif: 45 munud

Cynhwysion (4)

 • 2 pwys o hufen iâ, unrhyw flas
 • 3 cwpan o siocled hanner-melys
 • 3/4 cwpan olew llysiau neu olew cnau coco
 • Cynhwysion: cnau, taenellu, halen Maldon

Cyfarwyddiadau

 1. Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn. Gadewch i ymylon y papur memrwn ledaenu i wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu lapio’r badell gyfan gyda’r papur. Gallwch dorri darnau ychwanegol i wneud yn siŵr bod popeth wedi’i orchuddio.
 2. Rhowch 32 sgŵp o hufen iâ ar y daflen pobi, gan eu gosod ochr yn ochr i lenwi’r badell yn gyfartal. Gan ddefnyddio sbatwla, crafwch a gwthiwch y peli i mewn fel eu bod yn ffitio’n glyd i’r badell, gan wneud yn siŵr nad oes pocedi aer.
 3. Unwaith y bydd yr hufen iâ yn wastad a gwastad, gorchuddiwch â’r papur memrwn wedi’i rolio, gan wneud yn siŵr ei fod wedi’i orchuddio’n llwyr.
 4. Rhewi dros nos neu am o leiaf 6 awr.
 5. Trosglwyddwch yr hufen iâ o’r mowld i fwrdd torri.
 6. Tynnwch y papur memrwn o’r hufen iâ a rhowch yr hufen iâ ar ddalen newydd o bapur memrwn i’w gludo’n hawdd ac i gadw’r cownteri yn lân.
 7. Torrwch hufen iâ yn betryal 12 modfedd wrth 9 modfedd. Bydd hyn yn rhoi tua 108 o brathiadau 1-modfedd i chi. Rhowch yr hufen iâ gyda’r papur memrwn yn ôl ar y daflen pobi a’i ddychwelyd i’r rhewgell.
 8. Rhewi dros nos neu am o leiaf 4 awr.
 9. Toddwch siocled ac olew yn y microdon mewn cynyddiadau o 30 eiliad nes eu bod yn llyfn, gan chwisgio i mewn rhwng pob 30 eiliad. Gadewch i’r siocled oeri’n llwyr.
 10. Gan ddefnyddio dau sgiwer, trochwch bob brathiad hufen iâ, un ar y tro, yn y siocled, gan wneud yn siŵr eu bod wedi’u gorchuddio’n llwyr. Rhowch nhw ar daflen pobi wedi’i leinio â memrwn.
 11. Gweithiwch yn gyflym ac mewn sypiau i atal yr hufen iâ rhag toddi. Os hoffech chi, gallwch chi ysgeintio’r brathiadau gyda’ch hoff dopins, fel cnau Ffrengig, chwistrellau neu halen Maldon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.