Brecwast cyw iâr yn barod mewn 30 munud: rysáit ar gyfer pob bore yn ystod yr wythnos

Bydd cariad cyw iâr craidd caled eisiau eu cig ar gyfer pob pryd, hyd yn oed brecwast. Mae prydau bore fel arfer yn llysieuol ac eithrio wyau gan eu bod yn coginio’n gyflymach. Ymhlith amrywiol fwydydd nad ydynt yn llysiau, mae cyw iâr yn un o’r ychydig sy’n cymryd bron dim amser i goginio, felly beth am dalu sylw i’ch chwant cyw iâr brecwast hefyd? Os oeddech chi’n meddwl y byddai brecwast cyw iâr yn cymryd gormod o amser wrth geisio rhoi cynnig arno, mae’n bryd ichi wneud hynny. Rydyn ni am dorri’ch myth gyda’r ryseitiau cyw iâr cyflym a hawdd hyn y gellir eu paratoi mewn 30 munud. Blas cigog da gyda llawer o brotein – yn union yr hyn yr ydym ei eisiau yn ein sbred brecwast!

Rydyn ni wedi cymryd y ryseitiau brecwast mwyaf cyffredin ac wedi ychwanegu daioni cyw iâr atynt. Dyma rai ryseitiau brecwast cyw iâr 30 munud y dylech chi roi cynnig arnyn nhw os ydych chi’n caru cyw iâr cymaint â ni.

(Darllenwch hefyd: 5 rysáit brecwast Indiaidd cyflym mewn 15 munud)

Dyma 5 rysáit brecwast cyw iâr cyflym:

1. brechdan cyw iâr

Y frechdan yw’r brecwast hanfodol a dderbynnir yn gyffredinol y gellir ei wneud gyda bron unrhyw fath o fwyd, gan gynnwys cyw iâr. Gellir gwneud y frechdan hon wedi’i gwneud â chyw iâr wedi’i ferwi ynghyd â phupur cloch, dail letys, chat masala a mayonnaise mewn 20 munud! Cliciwch yma am y rysáit.

Brechdan Cyw Iâr wedi’i Grilio yw’r bwyd brecwast perffaith.

2. Cyw Iâr Masala Omelet

Y tortilla fu ein dysgl seren yn ystod yr holl foreau di-flewyn ar dafod hynny. I’w wneud yn fwy diddorol, mae’r rysáit hwn yn ychwanegu darnau cyw iâr llawn sudd a rhai masalas i roi gweddnewidiad cyflawn i omelet wy syml. Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Cyw Iâr Vada Pav

Efallai mai hwn yw prif fwyd stryd Mumbai, ond nid yw hynny’n atal gweddill y wlad rhag ei ​​garu a’i wneud gartref. Hefyd, gyda chyffyrddiad cigog cyw iâr, gall y vada pav cyw iâr hwn fod yn ddysgl seren i chi. Cliciwch yma i weld y rysáit.

4. Uwd Blawd Ceirch Cyw Iâr

Mae blawd ceirch yn opsiwn brecwast cyflym poblogaidd arall, a wneir fel arfer gyda blawd ceirch, llaeth, ffrwythau, cnau a melysydd. Bydd yr uwd blasus hwn sy’n cynnwys cyw iâr, blawd ceirch, nionod brown a chriw o sbeisys yn cyflwyno’r uwd mewn golau gwahanol sy’n siŵr o’ch dallu. Dyma’r presgripsiwn.

5. Paratha cyw iâr

Ar ôl degawdau o ddominyddu bwydlenni brecwast ledled y wlad, mae paratha yn parhau i fod y dewis #1 gan lawer. Gan fod paratha mor amlbwrpas, beth am ei wneud gyda chyw iâr a chael eich hoff baratha ar eich ffordd? Dyma’r rysáit paratha cyw iâr y mae’n rhaid i chi roi cynnig arno.

e1f8dpq

Mae paratha cyw iâr yn hawdd iawn i’w wneud.

Yn llawn protein, blasus a hawdd i’w baratoi, nawr mae gennych rysáit ar gyfer pob diwrnod o fore prysur yn ystod yr wythnos.

Leave a Comment

Your email address will not be published.