Brest Cyw Iâr Ffrior Awyr Lapio Bacon

Gall y swydd hon gynnwys dolenni cyswllt. Darllenwch fy mholisi datgelu.

Ydych chi eisiau’r bronnau cyw iâr mwyaf suddlon? Gwnewch y Rysáit Brest Cyw Iâr o’r Fron Ffrïwr Awyr Lapio Bacon! Dim ond 2 gynhwysyn heb gyfri halen a phupur!


Brest Cyw Iâr Ffrior Awyr Lapio Bacon

Gall bronnau cyw iâr fod ychydig yn sych ac yn annifyr. Ond os ydych chi am eu rhoi ar ben ffordd, lapiwch nhw mewn cig moch a ffrio aer! Mae lapio’r toriad hwn o gyw iâr heb lawer o fraster gyda chig moch yn arwain at flas a suddlondeb ychwanegol. Ni allai fod yn haws ac mae’n berffaith wedi’i weini dros salad. Os nad ydych chi’n hoffi cig moch, rhowch gynnig ar y rysáit brest cyw iâr ffrio aer llawn sudd hwn. Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar fwy o ryseitiau wedi’u lapio â chig moch, edrychwch ar fy Nhreidiau Cyw Iâr wedi’i Lapio â Chig Moch Awyr a Ffrïwr Awyr-Fryer Tendr Porc wedi’i Lapio â Bacwn. Ac os ydych chi newydd brynu ffrïwr aer, edrychwch ar fy holl ryseitiau ffrio aer yma.

Brest Cyw Iâr Ffrior Awyr Lapio Bacon

Mae Brest Cyw Iâr wedi’i Lapio â Bacon mor hawdd i’w wneud. Yn syml, rhowch halen a phupur ar y cyw iâr a lapio dwy dafell o gig moch o amgylch pob darn. Maen nhw’n coginio yn y ffrïwr am lai na 15 munud.

Am ba mor hir ydych chi’n coginio bronnau cyw iâr wedi’u lapio â bacwn yn y ffrïwr aer?

Coginiwch y cyw iâr wedi’i lapio â bacwn yn y ffrïwr aer ar 380 gradd am tua chwe munud ar bob ochr. Unwaith y bydd y tymheredd mewnol yn cyrraedd 160 gradd, cynyddwch y tymheredd i 400 a choginiwch am funud i frownio’r cig moch.

A oes angen i fron cyw iâr orffwys ar ôl coginio?

Gadewch i’r cyw iâr orffwys am tua phum munud cyn cerfio. Mae gorffwys y cyw iâr yn atal y suddion rhag rhedeg allan, gan gadw’r holl flas y tu mewn.

Beth i’w weini gyda bronnau cyw iâr wedi’u lapio â bacwn

Rwyf wrth fy modd yn gwneud salad gyda’r cyw iâr hwn wedi’i lapio â chig moch. Gallwch ddefnyddio llysiau gwyrdd cymysg, sbigoglys, neu letys romaine, ychwanegu eich hoff dopins fel afocado, tomatos, sialóts, ​​a chiwcymbrau, a rhoi vinaigrette syml ar ei ben.

Gallwch hefyd ei wasanaethu fel prif gwrs gyda bron unrhyw ochr. Dyma rai syniadau: Salad Quinoa Afocado, Ffa Gwyrdd wedi’u Rhostio gyda Winwns wedi’u Carameleiddio, Zucchini wedi’i Grilio, neu Datws Persli Lemwn.

Dim peiriant ffrio aer? Dim problem

I wneud hyn yn y popty, cynheswch y popty i 400F.

Cynheswch sgilet haearn bwrw neu ffwrn fawr dros wres canolig-uchel. Brestiau cyw iâr brown wedi’u lapio â bacwn ar y ddwy ochr am tua 2 funud yr ochr, neu nes bod cig moch yn grimp, gan ddraenio gormod o fraster.

Trosglwyddwch y cyw iâr i’r popty a’i bobi tua 12 munud, neu nes bod tymheredd mewnol y cyw iâr wedi cyrraedd 160F. Tynnwch o’r popty a’i drosglwyddo i fwrdd torri, gadewch iddo orffwys wedi’i orchuddio â ffoil am 5 munud cyn ei sleisio.

Brest Cyw Iâr wedi'i Lapio â Chig Moch

Mwy o Ryseitiau Bron Cyw Iâr y Byddwch chi’n eu Caru:

Brestau Cyw Iâr Ffrïwr Awyr Lapio Bacon

6

332 calch
56 Protein
carbohydradau
10.5 brasterau

Amser paratoi: 5 munudau

Amser i goginio: 18 munudau

Cyfanswm amser: 23 munudau

Ydych chi eisiau’r bronnau cyw iâr mwyaf suddlon? Gwnewch y Rysáit Brest Cyw Iâr wedi’i Lapio â Chig Iâr wedi’i Lapio â Ffrïwr Awyr hawdd! Dim ond 2 gynhwysyn heb gyfri halen a phupur!

  • 4 bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen, 8 owns yr un
  • 8 tafelli cig moch wedi’i dorri yn y canol
  • 1/2 llwy de halen kosher
  • pupur du newydd ei falu, ceisio
  • Rhowch halen a phupur du ar y bronnau cyw iâr.

  • Gan ddechrau ar un pen, lapiwch ddau stribed o gig moch yn dynn dros bob brest cyw iâr.

  • Trosglwyddwch y cyw iâr i’r ffrïwr aer a’i ffrio yn yr aer ar 380F tua 6 munud yr ochr, neu hyd nes bod tymheredd mewnol cyw iâr yn cyrraedd 160F, yna cynyddwch i 400F am 1 munud i gig moch brown.

  • Tynnwch o’r ffrïwr a’i drosglwyddo i fwrdd torri, gadewch iddo orffwys wedi’i orchuddio â ffoil am 5 munud cyn ei dorri.

Dim peiriant ffrio aer? Dim problem
I wneud hyn yn y popty, cynheswch y popty i 400F.
Cynheswch sgilet haearn bwrw neu ffwrn fawr dros wres canolig-uchel. Brestiau cyw iâr brown wedi’u lapio â bacwn ar y ddwy ochr am tua 2 funud yr ochr, neu nes bod cig moch yn grimp, gan ddraenio gormod o fraster.
Trosglwyddwch y cyw iâr i’r popty a’i bobi tua 12 munud, neu nes bod tymheredd mewnol y cyw iâr wedi cyrraedd 160F. Tynnwch o’r popty a’i drosglwyddo i fwrdd torri, gadewch iddo orffwys wedi’i orchuddio â ffoil am 5 munud cyn ei sleisio.

Gwasanaeth: 1fron cyw iâr, Calorïau: 332kcal, Protein: 56gram, Braster: 10.5gram, Braster dirlawn: 3gram, Colesterol: 170.5miligramau, Sodiwm: 482miligramau

Geiriau allweddol: fron cyw iâr ffrio aer, fron cyw iâr ffrio aer ceto

Leave a Comment

Your email address will not be published.