Brith yn seiliedig ar Matzah ar gyfer yr Oes Fodern

Fel cymaint o rai eraill, am flynyddoedd bûm yn taenellu siocled dros y matzah ar gyfer fy mhlant adeg y Pasg, felly doeddwn i ddim yn ddieithr i ddanteithion matzah. Ond rhywsut, fe fethais i greu caramel matzah crisp, a elwir hefyd yn “matzah butter crisp” neu “matzah brittle,” ei ymgnawdoliadau niferus a geir mewn llyfrau coginio, ar flogiau, ac ar wefannau. Weithiau bydd y tarddiad yn cael ei gydnabod, ond nid yw’r rhan fwyaf yn cael ei gydnabod.

Fodd bynnag, gan fy mod yn dditectif bwyd, meddyliais y byddwn yn gosod y record yn syth. Daw’r rysáit hynaf y gallwn i ddod o hyd iddo gan Marcy Goldman, awdur “A Treasure of Jewish Holiday Baking,” a gyhoeddwyd gyntaf ym 1998. Yn y llyfr, mae hi’n cynnwys rysáit y mae’n ei alw’n “Fy Nod Masnach, y rhan fwyaf o Gais yn hollol hyfryd Caramel Matzoh Crunch. ”

Yn yr 1980au, roedd Mrs Goldman yn chwilio am bwdin Pasg i ymddangos mewn papurau newydd ar draws yr Unol Daleithiau a Chanada, a gwelodd rysáit ar gyfer “bariau taffi hawdd” mewn copi o 1978 o “Farm Journal’s Choice Chocolate Recipes” gan Elise W. Manning. Ynddo, fe wnaethon nhw ddefnyddio cracers fel sylfaen ar gyfer y danteithion.

“Fe ddiffoddodd bwlb golau,” meddai Goldman, 67, trwy Zoom o’i gartref ym Montreal. “Pe baech chi’n gallu defnyddio cracers, beth am eu cyfnewid am matzah?”

Gwnaeth hi’n union hynny, a daeth y rysáit i ffwrdd o’r fan honno.

O bryd i’w gilydd, mae gwesteion wedi dod â gwasgfa Mrs Goldman i fy Seder Pasg, heb grwydro’n rhy bell o’r gwreiddiol.

Eleni, fodd bynnag, diweddarais eu rysáit: fe wnes i gynnwys topin cnau daear a chyfnewid y siocled am fenyn cnau daear â phrotein uchel. Mae cnau daear crensiog a phinsiad o fleur de sel yn gwrthweithio melyster y caramel, sy’n gweithredu fel rhwymwr.

Er bod llawer o Iddewon Sephardig wedi ystyried cnau daear yn kosher ar gyfer y Pasg, mae’r rhan fwyaf o Iddewon Ashkenazi wedi eu hosgoi yn ystod y gwyliau. Ond mae’r Rabbinical Assembly, cangen rabinaidd y mudiad Ceidwadol, wedi barnu eu bod yn dderbyniol i’w bwyta yn ystod Pasg. (Nid yw’r Uniongred wedi arsylwi’r newid hwn.)

Ac, os na allwch chi ddod o hyd i fenyn cnau daear kosher y Pasg fel un Shneider’s, gallwch chi roi cynnig ar y danteithion hwn gyda menyn cnau eraill, fel almon neu cashew, neu hyd yn oed tahini gyda diferyn o halvah. Mae gan y rysáit lawer o bosibiliadau ac, wedi’i lapio mewn tun, mae’n gwneud danteithion blasus i westeiwr y Seder. Ond byddwch yn ofalus: mae’r candy hwn yn gwbl gaethiwus.

Gofynnais i Ms Goldman beth yw ei barn am yr holl amrywiadau ar ei rysáit.

“Mae wedi bod o gwmpas cymaint fy mod yn iawn ag ef nawr,” meddai. “Dwi’n meddwl i’r person sy’n methu coginio neu bobi, bod ‘yr un sy’n dod â’r menyn matzah creisionllyd’ yn dod i’w hachub.”

Rysáit: Caramel cnau daear hallt Matzah Crisp

Leave a Comment

Your email address will not be published.