Brock i mewn! 32 o ryseitiau brocoli sy’n gyffrous iawn

Ers amser maith, mae brocoli wedi cael enw drwg o ran blas. O sneer enwog y diweddar gyn-Arlywydd George HW Bush i bob plentyn tair oed â’i geg yn dynn amser bwyd, go brin fod y llysieuyn hwn (efallai yn fwy na’r mwyafrif) yn cael ei ystyried yn enillydd cinio.

Ond mae hynny ar fin newid.

Pam? Oherwydd ei bod yn hen bryd i’r llysieuyn croeslifol maethlon hwn ddod i’r amlwg. Yn aelod o’r teulu bresych, mae brocoli yn uchel mewn ffibr a fitaminau. Dim ond un cwpan sydd â chymaint o fitamin C ag oren! Mae hefyd yn ychwanegiad gwych at eich rhestr siopa oherwydd ei fod yn fforddiadwy; Hefyd, mae ar gael trwy gydol y flwyddyn mewn archfarchnadoedd, sy’n golygu y gallwch ei ddefnyddio pryd bynnag y dymunwch.

Os nad yw hynny’n ddigon i’ch denu i fwyta’ch llysiau gwyrdd, rydyn ni yma i helpu. Yn ffodus, mae’r cogyddion a’r cogyddion gwych sy’n dod i’r gegin HEDDIW yn ddewiniaid blas sy’n gallu gwisgo neu feddalu brocoli, ei serio â Parm Cyw Iâr crensiog, ei wydro â dresin miso bywiog, a hyd yn oed ei straenio i roliau pepperoni fel bod y plant ( ac oedolion!) mewn gwirionedd yn ei gael cynhyrfus i fwyta eich brocoli.

Felly torchwch eich llewys, stociwch ychydig o bennau’r pethau da, a rhowch gynnig ar y seigiau hawdd a blasus hyn sy’n serennu brocoli.

Seigiau ochr a blasau gyda brocoli

Brocoli Rhost Lemwn Peyton Janicke

Mae rhostio llysiau gyda halen, powdr garlleg, a phupur yn eu gwneud yn flasus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n taenu’r brocoli’n gyfartal ar draws y badell fel eich bod chi’n cael llawer o ddarnau crensiog ym mhob brathiad.

Tendro brocoli gyda garlleg, oren ac almonau wedi’u tostio gan Catherine Fulvio

Mae gwneud saws ar gyfer llysiau, fel yr un oren tangy hwn, yn ychwanegu blas gwych ac yn annog bwytawyr pigog â llysiau i fwynhau eu llysiau yn fwy.

Tots Brocoli Joy Bauer gan Joy Bauer

Ffarwelio â bagiau o Tater Tots a losgwyd yn y rhewgell. Mae fersiwn cartref Joy Bauer mor hawdd Y blasus. Trwy ddisodli’r tatws â brocoli, rydych chi’n lleihau carbs a chalorïau heb aberthu gwead a blas.

Salad Brocoli Hufenol Ali Rosen

Mae hwn yn dro ar y saladau brocoli clasurol hynny sy’n seiliedig ar mayonnaise, heblaw bod pob elfen wedi’i chwyddo. Mae sialots wedi’u piclo’n gyflym yn ychwanegu blas miniog, mae Gorgonzola yn ychwanegu ychydig o hufenedd sawrus, ac mae’r salami yn gosod yr elfen gigog heb eich gorfodi i ffrio rhywfaint o gig moch.

Brocoli Torgoch gyda Saws Sbeislyd Afocado gan Carla Lalli Music

Nid oes unrhyw reswm i ddiystyru coesyn brocoli, sy’n blasu’n ysgafn ac yn grimp fel radish. Mae ei dorri’n gwaywffyn hir a’i serio yn cadw’r brocoli yn grimp wrth feddalu ei ffibrau ychydig, ac mae’r saws afocado hufenog yn gweithredu fel rhyw fath o saws.

Stratta Caws Brocoli Siri Daly

Mae caws a brocoli yn baru naturiol mewn sawsiau a chiniawau, ond pan fyddwch chi’n ychwanegu bara ac wyau i’r cymysgedd, mae gennych chi ddysgl ochr drawiadol.

Salad Feta a Brocoli wedi’i Rhwygo heb Goginio Ali Rosen

Pan mae’n boeth y tu allan ac nad ydych am droi’r stôf ymlaen, y salad ysgafn a llachar hwn yw’r gwrthwenwyn perffaith. Defnyddiwch grater neu’ch prosesydd bwyd i gael y brocoli mor fach â phosib, yna ei gyfuno â’r tro ffres o heli lemwn a ffeta ar gyfer slaw perffaith yr haf.

Roll Ups Brocoli Pepperoni Katie Lee

Yn hanu o West Virginia, mae rholiau pepperoni yn fyrbryd poblogaidd o does cnoi wedi’i lenwi â pepperoni a chaws gooey. Yma, mae Katie Lee yn gwneud fersiwn cartref gan ychwanegu brocoli. Mae’n berffaith ar gyfer difyrru ac yn ffordd wych o sleifio i mewn i’r llysiau.

Brocoli Llosgedig Romel Bruno a Salad Sprout Torgoch Brwsel

Gweinwch y salad syml hwn yn gynnes, gyda vinaigrette llachar, tangy, â blas winwnsyn. Gallwch chi grispio’r pancetta, defnyddio’r braster i goginio’r sialots, ac ychwanegu sblash o finegr a Dijon i gydbwyso’r cyfan.

Salad Cesar Brocoli wedi’i Grilio gan Karen Akunowicz

Mae’r pryd anhraddodiadol hwn yn benthyca syniadau o dair gwlad wahanol. Dyfeisiwyd salad Cesar ym Mecsico, mae’r migas (bara wedi’i dostio wedi’i sesno) yn dod o Sbaen, ac mae gan y dresin dollop o miso Japaneaidd.

Cawl Cheddar Brocoli Arddull Panera 200-Calorie Casey Barber

Beth yw’r gyfrinach i ddod â chymaint o flas cawslyd i gawl sydd ddim ond 200 o galorïau fesul dogn? Croen darn o gaws Parmesan yw’r allwedd i ychwanegu llawer o flas cyfoethog wrth gadw’r bwyd cysur hwn ar ochr rinweddol y sbectrwm. Daw ail ychwanegiad slei o’r coesau brocoli wedi’u plicio a’u deisio yn y cawl, sy’n rhoi tunnell o ffibr llenwi i chi ac yn lleihau gwastraff o’r llysieuyn gwyrdd maethlon hwn.

Blasynau brocoli

Golwythion Porc Sbeislyd wedi’u Grilio a Brocoli gan Lidia Bastianich

pepperoncini piclo yw’r cynhwysyn cyfrinachol yma, gan ychwanegu sbeis a tartness. Maent hefyd yn gweithio i fywiogi golwythion porc cigog, gwygbys cnau Ffrengig, a brocoli priddlyd.

Cawl Brocoli Hufenol Joy Bauer gan Joy Bauer

Mae’r cawl hwn yn cynnwys tri chynhwysyn maeth pwerus: winwns, brocoli, ac iogwrt Groegaidd. Dim ond 100 o galorïau sydd ganddo fesul cwpan, mae’n cynnwys chwe gram o brotein a chwe gram o ffibr. Parwch ef â darn o eog wedi’i rostio yn y popty ar gyfer y pryd eithaf (a chyflawn) sy’n teimlo’n dda.

Macaroni wedi’u Pobi a Chaws gyda Brocoli gan Antoni Porowski

Mae brocoli a chaws yn baru gwych, yn enwedig mewn pasta pob. Mae fersiwn padell Antoni Porowski yn grensiog o amgylch yr ymylon ac mae ganddo orchudd briwsion bara crensiog bendigedig, ei hoff ran.

Brocoli Cacio e Pepe gan John Fraser

Pa ffordd well o fwynhau llysiau na gyda phasta sbeislyd gyda chaws? Mae ychwanegu brocoli at y cacio e pepe clasurol yn rhoi lliw gwyrdd llachar hardd i’r pryd ac yn rhoi hwb iach iddo.

Ricotta Gnocchi gyda Brocoli, Basil a Pistachio Pesto gan Missy Robbins

Pan fyddwch chi’n ceisio cael pobl nad ydyn nhw’n caru llysiau i besgi eu brocoli, gweinwch y ricotta gnocchi blewog hyn gyda saws pesto melys ac ychydig yn dangy ar eu pen a byddan nhw’n cardota am eiliadau.

Casserole Brocoli Mam Savannah gan Savannah Guthrie

Mae’r caserol hufenog hwn yn epitome o fwyd cysur. Mae’r reis yn ddigon llenwi i’w fwynhau fel prif gwrs, ond yn dal yn ddigon ysgafn i wasanaethu fel dysgl ochr. A pha ffordd well o fwyta’ch llysiau gwyrdd na chaws wedi’i doddi ar ei ben?

Sboncen Mes wedi’i Pobi gan Skillet gyda Ffa Gwyn a Brocoli gan Karina Heinrich

Mae’r greadigaeth lysieuol un sosban hon yn llawn tunnell o ffibr hawdd ei dreulio a phrotein sy’n seiliedig ar blanhigion. Mae sgwash mes wedi’i sleisio a ffa glas tywyll yn carameleiddio’n berffaith ar y tu allan ac yn aros yn hufenog ar y tu mewn.

Pasta Un Pot gyda Brocoli, Ham a Chaws Parmesan gan Tom Colicchio

Ydych chi erioed wedi meddwl pa gogyddion enwog sydd wrth eu bodd yn coginio gartref? Wel, nawr rydyn ni’n adnabod un o ffefrynnau Tom Colicchio: pasta gyda brocoli, ham a chaws Parmesan. A dyfalu beth? Y cyfan sydd ei angen yw potyn i wneud y pryd hwn, gan wneud swper a glanhau yn gyflym ac yn hawdd.

Reis Blodfresych Cnau Coco Kelly LeVeque, Cyw Iâr Cnau Coco a Brocoli

Os ydych chi’n hoff o bowlenni reis cyw iâr teriyaki, mae hwn yn ddewis arall â sodiwm isel, siwgr isel y gellir ei chwipio’n gyflym â chyw iâr rotisserie ar noson na allwch chi ei choginio. Mae’n bryd hanner coginio perffaith am 10 munud gartref!

Hufen Iachau Cawl Llysiau Chloe Coscarelli

Dyma’r cawl perffaith i’w wneud pan fyddwch chi’n teimlo bod angen hwb imiwnedd ychwanegol arnoch chi. Mae llysiau’n llawn ffytonutrients a gwrthocsidyddion a fydd yn gwneud i chi deimlo’n gryfach ac yn gwella mewn dim o amser.

Bwyty Asiaidd-Ysbrydoledig Kevin Curry – Cyw Iâr a Brocoli Arddull

Wrth gynllunio beth i’w wneud ar gyfer swper yn ystod yr wythnos, mae’r rhestr wirio fel arfer yn cynnwys “rhad,” “hawdd,” “lluosogi’r dorf,” “iach,” “un sgilet,” “cyw iâr,” a “blasus.” Mae’r rysáit hwn gan Kevin Curry o Fit Men Cook yn gwirio’r holl bethau hynny.

Reis Cyrri Cnau Coco Llysiau Skillet Jerrelle Guy

Rydych chi’n mynd i garu’r cymysgedd reis amlbwrpas hwn. Mae’n berffaith ar gyfer pryd o fwyd yn ystod yr wythnos oherwydd bod popeth wedi’i gymysgu’n gyfleus gyda’i gilydd, wedi’i dywallt i’r dde ar hambwrdd, ac yn barod i’w fwyta mewn 30 munud. Ar ôl i chi dynnu’r sosban hon allan o’r popty, bydd y winwns yn cael eu carameleiddio, bydd y rhesins yn blwm, a bydd y llysiau’n dendr.

Tenderloin Porc Katie Lee wedi’i Fried Reis

Reis wedi’i ffrio yw’r bwyd y gellir ei addasu yn y pen draw. Gallwch ddewis eich reis, dewis protein, ac amrywiaeth o lysiau i greu cinio hawdd a llenwi at eich dant.

Skillet Parmesan Cyw Iâr gyda Bara Garlleg Brocoli gan Elena Besser

Mae’r Parm Skillet hwn yn hepgor y cam ffrio ac yn ychwanegu bara garlleg wedi’i rostio a brocoli i’w wneud yn bryd cyflawn gydag ychydig iawn o lanhau. Hefyd, mae’n ffordd iachach o fwynhau hoff ddysgl Eidalaidd-Americanaidd pawb.

Cyw Iâr Rhost gyda Brocoli Creisionllyd gan James Laird

Nid dyma’ch cyw iâr rotisserie diflas sylfaenol. Mae’r marinâd sy’n seiliedig ar gwrw yn gwneud y cyw iâr hwn yn fwy suddlon ac yn fwy blasus, ac mae’r garlleg wedi’i rostio’n codi’r ante yn fawr. Hefyd, does dim byd gwell i fynd ag ef na brocoli creisionllyd iawn.

Draenog y Môr wedi’i Rostio Miso gyda Brocoli Sinsir Garlleg gan Richard Ingraham

Mae draenog y môr ar ei ben ei hun yn hynod o fenyn, ond mae’r marinâd yn mynd ag ef i lefel arall. Mae brocoli blas sinsir creisionllyd yn darparu cyferbyniad perffaith o ran blas a gwead.

Pelenni Cig Cyw Iâr Ricotta Pob gyda Broccolini gan Yasmin Fahr

Mae’r Pelenni Cig Iâr Ricotta Pob hyn yn ysgafnach na’u cymheiriaid cigog ac nid oes angen llawer o waith arnynt. Mae pobi yn hepgor yr amser a’r llanast o frownio ar y stôf ac yn gadael powlen gymysgu a hambwrdd i chi lanhau ar y diwedd ac, yn bwysicaf oll, 20 peli cig blasus ynghyd â brocolini crensiog.

Pasta Brocoli Madarch Lemwn Pob Yasmin Fahr

Mae brocoli, madarch, a garlleg ynghyd â blas lemwn llachar ac awgrym o sbeislyd yn gyfuniad eithaf diguro. Mae pobi’r pasta yn rhoi gwead crensiog ychwanegol i’r darnau ar hyd yr ymyl sy’n rhoi boddhad mawr.

Gwely Dydd Cyw Iâr gan Elizabeth Heiskell

Mae’r rysáit hwn yn un i’w ailadrodd oherwydd mae’n ddigon hawdd i’w wneud ar gyfer nos Lun, ond nid yw’r canlyniadau’n ddim llai na swper cain nos Wener.

Casserole Cyw Iâr a Brocoli Curtis Stone

Mae Casserole Delicious Curtis Stone yn fwyd cysurus gwych i’r teulu cyfan sy’n hawdd i’w wneud, boed yn noson brysur yn ystod yr wythnos neu’n achlysur arbennig.

Quiche Caws Brocoli Elizabeth Heiskell

Gallai quiche Breuddwyd cain, ond mewn gwirionedd mae’n un o’r prydau mwyaf amlbwrpas. Mae’n eitem brecinio hyfryd, wrth gwrs, ond mae’n gwneud cinio blasus neu ginio ysgafn pan gaiff ei weini gyda salad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.