Brownis Dwys Chowhound

Mae fersiwn Chowhound o’r clasur hwn ychydig yn felys a heb fod yn rhy felys, gyda thop cacennau braf. Mae’n rysáit ar gyfer purwyr brownis, ond ychwanegwch gnau neu sglodion siocled at eich dant.

Beth i’w brynu: Fe wnaethon ni ddefnyddio 60 y cant o siocled chwerwfelys yn y rysáit hwn, ond ar gyfer dwyster ychwanegol, mae croeso i chi ddefnyddio siocled gyda chanran uwch o gocao (ond nid heb siwgr).

cynllun gêm: Bydd y brownis hyn yn para hyd at 3 diwrnod mewn cynhwysydd aerglos.

Rhoddwyd sylw i’r rysáit hwn fel rhan o’n Stori Cinio Teledu DIY yn ogystal â’n Sioe Sleidiau Rysáit Pwdin Siocled.

 • Cynnyrch: 16 bisgedi
 • Anhawster: hawddgar
 • Cyfanswm: 45 munud

Cynhwysion (9)

 • 6 owns o siocled tywyll (dim siwgr)
 • 8 llwy fwrdd o fenyn heb halen (1 ffon)
 • 2 wy mawr, ar dymheredd ystafell
 • 1 cwpan siwgr gronynnog
 • 1 llwy fwrdd o bowdr coco heb ei felysu
 • 1 llwy de o fanila
 • 1 llwy de o espresso wedi’i baratoi (dewisol)
 • 1/4 llwy de ynghyd â 1/8 llwy de o halen mân
 • 1 cwpan blawd pob pwrpas

Cyfarwyddiadau

 1. Cynheswch y popty i 350°F a rhowch rac yn y canol. Leiniwch ddysgl pobi wydr 8-wrth-8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.
 2. Cyfunwch y siocled a’r menyn mewn sosban cyfrwng a’u coginio dros wres canolig-isel, gan droi’n aml, nes ei fod wedi toddi’n gyfartal. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 3. Cyfunwch yr wyau, siwgr, powdwr coco, fanila, espresso (os ydynt yn defnyddio), a halen mewn powlen fawr a’u cymysgu’n fyr nes eu bod wedi’u hymgorffori’n gyfartal. Ychwanegwch y siocled wedi’i oeri a’i gymysgu nes ei fod yn unffurf mewn lliw. Ychwanegwch y blawd a’i droi nes ei fod wedi’i ymgorffori (ni ddylai unrhyw rediadau gwyn aros).
 4. Trosglwyddwch y cytew i ddysgl pobi wedi’i baratoi a’i bobi nes bod y profwr wedi’i fewnosod yng nghanol y brownis yn dod allan yn lân, tua 25 i 30 munud. Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri’n llwyr cyn ei dorri.

Paru diodydd: Rogue Chocolate Stout, Oregon. Ychydig iawn o bethau sy’n fwy blasus na’r cyfuniad o chwerw a melys. Mae’r cwrw tywyll hwn sy’n cael ei fragu â siocled chwerwfelys yn dod â thaflod dywyll, rhost i’r bwrdd, yn ogystal â blasau ychydig yn chwerw brag wedi’i rostio’n ddwfn. Ac mae ei asidedd a’i garboniad hufenog yn darparu cegolch.

Leave a Comment

Your email address will not be published.