Budd-dal Gwneuthurwr Waffle Mini Dash ‘Tiny Chef’

Os ydych chi wrth eich bodd yn helpu achos da gymaint ag y byddwch chi’n mwynhau brecwast cartref swmpus, byddwch chi eisiau edrych ar wneuthurwr waffl bach diweddaraf Dash. Roedd y brand offer cegin mewn partneriaeth â chrewyr “The Tiny Chef Show” i ddylunio gwneuthurwr waffl unigryw ar gyfer Williams Sonoma.

Mae’r ddyfais wedi’i haddurno’n hyfryd â darluniau o’r Little Green Culinary, gan ei gwneud yn ychwanegiad hwyliog a lliwgar i unrhyw gegin. Gyda’r ymarferoldeb y byddech chi’n ei ddisgwyl gan unrhyw Dash Mini Waffle Maker gwreiddiol, mae’n ddibynadwy ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ond gall hefyd wneud rhywbeth na all offer eraill: helpu i roi diwedd ar newyn plentyndod yn America.

Am wyth mlynedd yn olynol, mae Williams Sonoma wedi rhedeg ei raglen codi arian Tools For Change er budd No Kid Hungry. Mae’r bartneriaeth wedi helpu i ddarparu mwy na 160 miliwn o brydau i blant hyd yma. Y nod eleni yw codi mwy na $3 miliwn a helpu i ddarparu bron i 30 miliwn o brydau bwyd i blant ledled y wlad.

sonoma williams

Mae ymdrechion codi arian yn cynnwys cynhyrchion argraffiad cyfyngedig fel Dash No Kid Hungry Tiny Chef Mini Waffle Maker. Ar $19.95, daw’r gwneuthurwr waffl â brwsh glanhau a llyfr coginio gyda ryseitiau fegan er anrhydedd i’r Cogydd Bach, a bydd 30% o’r pris manwerthu yn mynd i ymgyrch No Kid Hungry y sefydliad Share Our Strength.

Hefyd yn cynnwys tocyn i fynychu ysgol waffl Tiny Chef ar Zoom. Ddydd Iau, Awst 16 am 8pm ET, bydd ffrind Tiny Chef, Tyler Florence, yn cynnal dosbarth yn cynnwys ryseitiau mini waffl yn seiliedig ar blanhigion o gegin Tiny Chef. Bydd rhai gwesteion annisgwyl hefyd.

Gall y Dash Tiny Chef Mini Waffle Maker wneud wafflau 4 modfedd o ddiamedr mewn munudau yn unig. Yn syml, plygiwch ef i mewn, arhoswch iddo gynhesu, ychwanegwch eich cytew a chau’r caead. Mae golau dangosydd yn gadael i chi wybod pan fydd yr haearn waffl yn barod i’w ddefnyddio.

Dash

Mae’r platiau deuol di-PFOA yn cynnwys gwell arwyneb nonstick premiwm sy’n cynhesu’n gyfartal, yn glanhau’n hawdd, ac yn creu wafflau crensiog cyson bob tro. Yn ogystal â chytew waffl traddodiadol, gall y gwneuthurwr waffl mini Dash hwn hefyd goginio llawer o gynhwysion eraill, fel tatws wedi’u rhwygo neu does cwci.

Yn ogystal â’r Tiny Chef Dash Mini Waffle Maker, mae cynhyrchion No Kid Hungry eraill sydd ar gael yn Williams Sonoma yn cynnwys casgliad o sbatwla, tywelion dysgl a danteithion. Mae pob eitem yn cynnwys dyluniadau gan enwogion, personoliaethau coginio, cogyddion, a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol fel Ina Garten, Lauren Alaina, a Big Freedia.

Mae gan y No Kid Hungry Spatulas, $15.95 yr un, ddolenni ffawydd wedi’u gwneud o bren o goedwigoedd a ardystiwyd gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd. Maent wedi’u siapio’n ergonomig i wella cysur a rheolaeth. Mae’r sbatwla silicon sy’n gwrthsefyll gwres, sy’n rhydd o BPA, yn ddiogel i’w ddefnyddio gydag offer coginio anffon ac ni fydd yn naddu, yn cracio nac yn amsugno blasau ac arogleuon bwyd. Gall prynu pob sbatwla helpu i ddarparu 40 o brydau bwyd.

sonoma williams

Mewn setiau o ddau am $24.95, mae tywelion dysgl No Kid Hungry wedi’u gwneud o twill cotwm gwydn, o ffynonellau cyfrifol. Mae ganddyn nhw ddolenni hongian i helpu i’w cadw’n agos wrth law ac maen nhw wedi cael eu profi a’u gwirio gan labordy trydydd parti i fod yn ddiogel rhag dros 350 o sylweddau niweidiol. Gall pob set o ddau dywel cegin helpu i ddarparu 70 o brydau bwyd.

sonoma williams

Mae danteithion yn y casgliad hwn yn cynnwys cwcis cyffug a charamel, cwcis afal a dwsin o gacennau cwpan decadent mewn arddangosfa Cacennau Cwpan Georgetown. Gyda blasau fel Siocled Caramel Swirl, Red Velvet, a Chacen Gaws Pwmpen, bydd y samplwr hwn o gacennau cwpan cwympo yn bodloni’ch dant melys ac yn caniatáu ichi wneud rhywbeth melys i blant yn America.

sonoma williams

“Rydym wrth ein bodd o gael cefnogaeth y rhestr dalentog o artistiaid enwog eleni ac yn ddiolchgar am ein partneriaeth gyda Williams Sonoma, ynghyd â’u cleientiaid, i sicrhau bod gan bob plentyn yr ‘offer’ a’r bwyd sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn awr ac yn y dyfodol. dyfodol. Dywedodd Billy Shore, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Share Our Strength, mewn datganiad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.