Bwyd Angerddol: JP Super Juicy Crispy Buttermilk Fried Chicken

Rhoddais gynnig ar sawl rysáit gwahanol yn fy ymgais i sefydlu’r rysáit cyw iâr wedi’i ffrio orau ac o’r diwedd deuthum ar draws y rysáit hwn gan un o fy hoff gogyddion cartref, Donna Hay, ond fe’i tweaked ychydig.

Y gyfrinach i gyw iâr blasus llaith a thyner yw ei socian mewn llaeth enwyn am awr neu hyd yn oed dros nos os oes gennych yr amser.

Yr allwedd i’r cotio creisionllyd iawn yw cynnwys powdr pobi yn y cymysgedd blawd. Mae hyn pan fydd yn taro’r olew poeth i’w ffrio yn achosi i’r cotio chwyddo a mynd yn grensiog iawn.

Mae’r hadau ffenigl yn ychwanegu awgrym blasus o anis a sbeis, sy’n golygu mai dyma fy hoff rysáit cyw iâr wedi’i ffrio.

Mae’r rhain yn anhygoel ar byns byrgyr brioche gyda’ch holl hoff lenwadau a thopins, wedi’u torri i fyny i’ch hoff salad, neu ffiledi cyw iâr wedi’u sleisio’n goujons i weini mewn partïon.

Mae hwn bellach yn un o fy nghiniawau stwffwl nos Sadwrn! Yn gyflym ac yn hawdd i’w baratoi ond yn hynod flasus a blasus!

Cynhwysion: (4 dogn)

 • 4 ffiled brest neu glun heb asgwrn, heb groen
 • 1 llwy de o paprika
 • 1 llwy de o bupur cayenne
 • 3 llwy fwrdd o bowdr pobi (does dim rhaid iddo fod yn fanwl gywir)
 • 2 lwy fwrdd o hadau ffenigl
 • 300 ml o laeth menyn
 • 300g o flawd plaen
 • 500ml o olew llysiau
 • Halen môr a phupur du wedi’i falu

Dull

 1. Rhowch y ffiledi cyw iâr, hadau ffenigl, paprika, pupur cayenne a llaeth enwyn mewn powlen a’u cymysgu gyda’i gilydd, gorchuddiwch â cling film a’i roi yn yr oergell am 30 munud i awr.
 1. Mewn hambwrdd, rhowch y blawd, halen, pupur a phowdr pobi a chymysgu. Powdr pobi yw’r cynhwysyn allweddol oherwydd pan fydd y cyw iâr mewn cytew yn taro’r olew poeth mae’n achosi iddo chwyddo, gan greu cyw iâr crensiog a blasus iawn!
 1. Defnyddiwch badell haearn bwrw neu wok i gynhesu’r olew ymlaen llaw. Rhaid iddo gyrraedd 180 gradd o dymheredd. Defnyddiwch thermomedr cegin (os oes gennych un i wirio’r tymheredd, bydd eich cigydd lleol mewn stoc).
 1. Rhowch bob darn o gyw iâr ar yr hambwrdd â blawd arno, gan wneud yn siŵr bod pob un wedi’i orchuddio’n dda.
 1. Gollyngwch i mewn i’r olew poeth a choginiwch am 8 munud, gan droi pob un ar ôl 4 munud i sicrhau eu bod yn lliw brown euraidd a’u bod wedi coginio drwyddynt.
 1. Rhowch ar bapur cegin i amsugno gormod o olew.

Mae hwn wedi bod yn ffefryn mawr dros y misoedd diwethaf ymhlith fy nheulu agos ac estynedig ynghyd â ffrindiau yr wyf wedi coginio’r rysáit hwn iddynt.

Rwyf wedi cael nifer o geisiadau ganddynt i rannu’r rysáit hwn sy’n gyflym ac yn syml i’w wneud ac sy’n cael ei weini’n unigol orau ar fynsen brioche wedi’i dostio gyda thafelli tomato, letys gem babi, picls, cig moch crensiog a mayo – hollol flasus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.