Bwyd anhygoel Kareena Kapoor yn Llundain yw’r biryani cyw iâr iach hwn; gweld llun

Ar ôl ychydig o deithio y tu allan, rydyn ni’n teimlo hiraeth ac yn dechrau colli’r ‘ghar ka khana’ hwnnw. Boed yn teithio o fewn India neu dramor, ar ddiwedd y dydd, rydym am flasu ein hoff fwyd Indiaidd. Boed yn dal chawal, roti sabzi neu hyd yn oed khichdi, mae unrhyw beth yn ymddangos yn gysur ar y pryd. Ac mae Kareena Kapoor yn dod o hyd i gysur a chysur mewn powlen o biryani cyw iâr! Ar hyn o bryd mae’r actores yn Llundain gyda’i theulu. Daeth i’r DU yr wythnos diwethaf, a byth ers i’w thaith ddechrau, mae hi wedi bod yn rhannu ei munudau gyda’i chefnogwyr. O gael eu hoff goffi mewn siop goffi i fynychu cyngerdd The Rolling Stones, mae Kareena a Saif yn cael amser eu bywydau.

(Darllenwch hefyd: Mae Kareena Kapoor a Malaika Arora yn glafoerio dros y cyri pysgod hwn; Dyfalwch y cogydd!)

Yn ddiweddar, pan aeth yr actores i Instagram i rannu eiliadau arall o’r daith, fe’i gwelwyd yn mwynhau’r biryani cyw iâr. Yn y stori, ysgrifennodd: “Bwyd rhyfeddol.” Roedd hefyd yn tagio bwyty arobryn Gogledd India yn y DU o’r enw Copper Chimney. Cymerwch olwg ar ei stori yma:

Mwynhaodd Kareena Kapoor y biryani hwn

Gan fod Kareena yn hoff iawn o fwyd, nid yw’n syndod mai biryani yw ei hoff fwyd. Dro ar ôl tro, mae’r actores wedi dangos ei chariad at yr un peth. Mae hi’n aml yn postio am gael biryani blasus a hyd yn oed yn ei wneud ei hun! Felly, os ydych chi hefyd eisiau mwynhau pryd fel Kareena’s, dyma ni’n dod â rysáit cyflym a hawdd i chi ar gyfer biryani cyw iâr. Gwiriwch ef isod:

(Darllenwch hefyd: Roedd goryfed penwythnos Kareena Kapoor Khan yn cynnwys cacen iach a choffi blasus)

Rysáit Biryani Cyw Iâr – Dyma sut rydych chi’n gwneud Biryani Cyw Iâr

Marinatewch y cyw iâr mewn ceuled, dail coriander, powdr tyrmerig, powdr cwmin, powdr pupur a halen. Rhowch popty pwysedd dros wres isel ac ychwanegwch yr hadau cwmin, dail llawryf, sinamon, anis, cardamom, clof, sinsir a garlleg a winwns wedi’u torri. Unwaith y bydd y winwnsyn yn feddal, ychwanegwch y cyw iâr wedi’i farinadu a’i gymysgu’n dda. Nesaf, ychwanegwch y tomatos a’r chilies gwyrdd, a’u troi. Unwaith y bydd y tomatos yn feddal, ychwanegwch bowdr chili coch, powdr garam masala, powdr coriander a phupur du. Ychwanegwch y reis wedi’i socian i’r popty pwysau ac arllwyswch y dŵr i mewn. Gadewch i’r reis a’r cyw iâr goginio. Tynnwch ef allan ar ôl dau bîp a mwynhewch!

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer y biryani cyw iâr hawdd hwn.

Rhowch gynnig arni drosoch eich hun a rhowch wybod i ni sut y digwyddodd i chi!

Leave a Comment

Your email address will not be published.