Bwyd Gwyliau: Byns Hot Cross, Matzah Crust, Pei Bara Croyw Cig

Matzah wedi’i orchuddio â siocled, saws gwyrdd braf dros halibut, neu byns croes poeth wedi’u gwneud yn ffres? Er gwaethaf gwaharddiadau symbolaidd ar rai bwydydd yn ystod y Pasg a Dydd Gwener y Groglith, bydd llawer o fwydydd blasus yn cael eu mwynhau a’u dathlu’r penwythnos gwyliau hwn.

Mae dydd Gwener yn bwysig iawn i bobl y ffydd Gristnogol ac Iddewig. Bydd arsylwyr Iddewig yn dechrau dathliad saith neu wyth diwrnod o ddihangfa’r Israeliaid hynafol o gaethwasiaeth yn yr Aifft, a elwir yn Bara Croyw neu Pesach.

Bydd llawer o Gristnogion yn coffáu croeshoeliad Iesu Grist ar Ddydd Gwener y Groglith. Dydd Sul dod, byddant yn dathlu atgyfodiad Iesu ar y Pasg.

Mae’r Daily Herald wedi llunio ryseitiau a lleoedd i gael rhai o’r seigiau eiconig hyn.

Hot Cross Buns!

Mae gan Oosterwyk Dutch Bakery yng nghanol Marysville rag-archebion ar gyfer 60 dwsin o byns poeth croes ar Ddydd Gwener y Groglith yn unig. I bobl nad ydyn nhw o’r argyhoeddiad mathemategol, mae hynny’n cyfateb i 720 o byns poeth croes mewn un diwrnod.

Yn cael eu bwyta’n draddodiadol ar Ddydd Gwener y Groglith, mae byns croes poeth Marysville Bakery yn llawn ceirios gwyrdd a choch, cyrens a rhesins. Maent wedi’u sbeisio â cardamom, ychydig yn felys ac yn blewog fel myffin. Daw’r rysáit gan dad y perchennog Marja Oosterwyk, Gerard Oosterwyk.

“Rwy’n falch o fy musnes,” meddai Marja ddydd Iau, y diwrnod cyn penwythnos prysur gŵyl y banc. “Mae’n llawer o waith: oriau lawer a dyddiau cynnar. Ond dwi’n caru’r becws.”

Mae bwytai, poptai a busnesau bwyd eraill ledled Sir Snohomish yn cynyddu seigiau traddodiadol ac eiconig ar gyfer y penwythnos. Gafaelwch yn y byns croes poeth o Oosterwyk. Mae Choux Choux Bakery yn Everett hefyd yn eu gweini ar ei fwydlen Pasg i’w harchebu ymlaen llaw neu’r cyntaf i’r felin, ynghyd â chacennau gwyn a lemwn a chacennau cwpan, braids cardamom a mwy.

Mae gan Fecws Iseldireg Oosterwyk yn Downtown Marysville rag-archebion ar gyfer 60 dwsin o fyns croes poeth ddydd Gwener wrth i arsylwyr Cristnogol baratoi ar gyfer dathliadau Dydd Gwener y Groglith a’r Pasg y penwythnos hwn. (Taylor Goebel / Yr Herald)

Pysgod!

Ar gyfer Dydd Gwener y Groglith a’r Pasg, fy hoff ffordd o fwyta eog, ar wahân i’w daenellu (gyda’r croen) â chaprys, garlleg, lemwn, menyn a pherlysiau, yw za’atar a tahini eog Yotam Ottolenghi, y gallwch chi ddod o hyd i’w rysáit yma mewn bwyd 52 .

Mae’n baratoad cyflym a syml gyda za’atar priddlyd, sbigoglys, tahini cnau, sumac puckered, a lemwn. Mae’r eog yn datblygu crwst sesame yn y popty, tra byddwch chi’n cael saws tahini hufennog blasus nad oes angen cynnyrch llaeth.

Ac mae’r rysáit hawdd hwn o “The Alaskan Heritage Seafood Cookbook” yn galw am saws llysieuol hynod adfywiol, syml dros yr halibut:

Halibut gyda Saws Gwyrdd

Cyflwynwyd gan: Dave a Margaret Olsen F/V “Major”

“Dyma rysáit gan ein nith Kate,” ysgrifennodd y cwpl. “Gwnewch y saws o flaen llaw, ei storio yn yr oergell, a byddwch bob amser yn barod am ginio munud olaf blasus.”

Saws gwyrdd*:

Dau gwpan o bersli ffres wedi’i bacio

Un cwpan o basil ffres tun

½ cwpan cilantro ffres llawn

Dau lwy fwrdd o ddail mintys ffres

Ffiledau Halibut 4 i 6 owns (dewiswch nifer y ffiledau yn seiliedig ar eich busnes)

Ychwanegwch gynhwysion y saws at gymysgydd neu brosesydd bwyd a chyfunwch y cynhwysion nes eu bod yn llyfn. Ychwanegu halen a phupur i flasu a chymysgu eto nes eu bod wedi’u cyfuno.

Broilwch, pobwch, griliwch, neu ffriwch yr halibut nes ei fod yn afloyw yn y canol. Ysgeinwch salsa verde at eich dant a gweinwch gyda reis, llysiau wedi’u grilio, salad a/neu eich hoff ochrau.

*Gallwch storio’r saws am hyd at wyth wythnos mewn potel gwasgu neu gynhwysydd aerglos.

Nodyn Taylor: Mae’n debyg y bydd y rysáit hwn yn gweithio ar gyfer unrhyw bysgod gwyn.

Ystyr geiriau: Matzah!

Ni allwn anghofio’r matzah, bara gwastad croyw a fwytewyd yn ystod y Pasg i’n hatgoffa nad oedd gan yr Israeliaid amser i’w bara godi yn ystod yr Exodus o’r Aifft. Mae fy nheulu fel arfer yn ei fwyta gyda menyn (neu fargarîn) a jam, er bod llawer o ffyrdd i ddefnyddio’r bara fflat crystiog hwn.

Fel clasur, cyhoeddodd The New York Times rysáit ardderchog Joan Nathan ar gyfer peli matzah (gyda dill a sinsir ffres!) y gallwch eu gwneud o flaen amser a’u rhewi. Ar gyfer y Pasg (a thrwy gydol y flwyddyn), roedd fy nheulu hefyd wrth eu bodd yn bwyta borscht. Gallwch ddod o hyd i’r Cawl Betys Wcreineg hwn yn Piroshky & Crepes European Bakery & Cafe yn Ne Everett.

Ar gyfer pwdin y llynedd, gwnes rhisgl matzah gan ddefnyddio rysáit David Lebovitz ar gyfer “Chocolate Covered Caramelized Matzah Crisp.” Yn y bôn, rydych chi’n gwneud caramel cyflym (gyda siwgr brown a menyn neu fargarîn), yna’i arllwys ar daflen bobi wedi’i leinio â matzah a’i bobi. Rhowch sglodion siocled ar ei ben, gadewch i’r gwres doddi’r sglodion, ei wasgaru a gadewch iddo oeri. Fe wnes i ychwanegu siocled llaeth a gwyn hefyd ar gyfer estheteg (a mwy o siocled).

Crisp Matzoh Carameledig wedi’i orchuddio â Siocled David Lebovitz (addaswyd)

4 i 6 dail matzo heb halen

1 cwpan (dwy ffyn) menyn heb halen (neu fargarîn), wedi’i dorri’n ddarnau

1 cwpan llawn siwgr brown golau

pinsiad mawr o halen môr

½ llwy de o fanila (Kosher ar gyfer y Pasg neu hepgorer)

1½ cwpan sglodion siocled hanner-melys

3 i 4 owns o siocled gwyn a llaeth i’w gorchuddio (dewisol)

Cynheswch y popty i 375 gradd.

Leiniwch daflen bobi ag ymyl i’r ymylon â ffoil alwminiwm, yna leiniwch â phapur memrwn.

Rhowch y matzah ar y ddalen, gan dorri ychydig o ddarnau i’w gorchuddio’n llwyr.

Coginiwch y menyn a’r siwgr brown gyda’i gilydd dros wres canolig mewn sosban drom nes bod y cymysgedd yn dechrau byrlymu. Berwch am 3 munud, gan droi’n gyson. Tynnwch oddi ar y gwres, yna ychwanegwch halen a fanila a’i droi. Arllwyswch y caramel dros y matzah a’i wasgaru’n gyflym gyda sbatwla gwrth-wres.

Rhowch y badell yn y popty a lleihau’r gwres ar unwaith i 350 gradd. Pobwch am 15 munud. Os yw unrhyw ardaloedd yn brownio’n rhy gyflym neu’n dechrau llosgi, tynnwch y sosban ac addaswch y gwres i 325 gradd. Dychwelwch i’r popty a gorffen pobi.

Tynnwch y sosban o’r popty a rhoi’r sglodion siocled lled-melys ar ei ben yn syth. Gadewch i sefyll 5 munud i doddi, yna lledaenu gyda chyllell neu sbatwla.

Os ydych yn ei ddefnyddio, toddwch siocled gwyn a siocled llaeth mewn powlenni ar wahân. Gollyngwch lwyaidau o bob un ar y toes matzah creisionllyd, yna trowch y siocledi gyda sgiwer, cyllell fenyn, neu fforc.

Gadewch i oeri yn llwyr. Torrwch yn ddarnau a gweinwch, neu storiwch mewn cynhwysydd aerglos am hyd at wythnos.

Rysáit teulu Eidalaidd!

Cefais fy magu gyda chymysgedd o arferion Cristnogol ac Iddewig (a bwyd): roedd fy nhaid yn Gatholig Eidalaidd gruff a chariadus o Patchogue, ac roedd fy nain yn fenyw Iddewig anhygoel, hwyliog, cyrliog a aned yn y Bronx.

Afraid dweud, bwytaodd y plant a’r wyrion yn dda iawn, iawn o dan do Valentino. Yn ddiddorol, nid oeddem yn grefyddol iawn. Roedd gwyliau yn fwy o esgus i’r teulu ddod at ei gilydd a bwyta llawer. Ar gyfer y Pasg (a’r rhan fwyaf o ddydd Sul, a dweud y gwir), roedd hynny’n golygu plât mawr o beli cig a phasta. Byddaf yn rhannu’r rysáit honno â chi ar adeg briodol. Roedd yn cael ei weini gyda salad a llawer o fara garlleg i lanhau’r vinaigrette balsamig a’r saws (neu grefi, i fy nghyd Americanwyr Eidalaidd).

Am y tro, byddaf yn rhannu rysáit a ddarganfyddais yn ddiweddar yn Llyfr Coginio Teulu Valentino. Lluniodd fy nheulu eu hoff ryseitiau yn 1990, gyda llawer ohonynt yn rhagddyddio’r flwyddyn honno, fel yr un hon ar gyfer cacen Pasg.

Yn y bôn mae’n antipasto mewn cacen ac yn ffordd wych, swmpus i’n teulu Eidalaidd dorri i fyny’r Grawys.

cacen pasg

1 gramen pei (top a gwaelod), wedi’i brynu mewn siop neu gartref

4 wy

¼ pwys o pepperoni, wedi’i dorri

¼ pwys prosciutto, wedi ei dorri

¼ pwys salami, wedi’i dorri

½ pwys o mozzarella, wedi’i dorri

¼ cwpan caws Romano, wedi’i gratio

1 pwys ricotta

1 llwy fwrdd persli sych

Halen a phupur i flasu

Cynheswch y popty i 350 gradd. Curwch yr wyau mewn powlen, yna ychwanegwch weddill y cynhwysion. Arllwyswch i gramen pei gwaelod yna haenu ar ben y gramen uchaf. Pobwch am 1 awr nes eu bod yn euraidd. Gadewch i oeri’n llwyr, ei dorri’n ddarnau a’i weini.

Nodiadau Taylor: Efallai y bydd angen i chi orchuddio’r pastai â ffoil i atal y gramen rhag mynd yn rhy dywyll (neu trowch y tymheredd i lawr i 300 gradd am y 30 munud olaf). Byddwn yn dweud mai padell bastai neu badell gacennau dwfn sydd fwyaf addas ar gyfer y rysáit hwn. Dyna lot o ricotta!

Cysylltwch â’r gohebydd Taylor Goebel yn [email protected] neu ffoniwch 425-339-3046. Twitter: @TaylorGoebel. Ymunwch â thudalen Facebook yr Herald sy’n canolbwyntio ar fwyd, SnohomDish.

Oriel


Leave a Comment

Your email address will not be published.