Bwyd Roguelite ‘Cuisineer’ Mae Merched Ciwt Yn Gwneud Pethau Ciwt

Rwy’n fenyw syml ag anghenion syml. Rwy’n hoffi roguelites, rwy’n hoffi bwyd, ac rwy’n hoffi merched pert yn gwneud pethau pert. Pan adewais am PAX East y mis hwn, meddyliais BattleBrew Productions ‘ cogydd fyddai’n taro’r hoelen drosiadol. Wedi’r cyfan, mae’r gêm yn addo cyfuno’r tri yn un profiad cropian dungeon hawdd ei ddysgu.

Ond yr hyn nad oeddwn yn ei ddisgwyl oedd ei ddarganfod cegin dyluniad cymeriad mor hollol annwyl. Ar ôl ychydig funudau o chwarae’r demo o’r teitl indie sydd ar ddod ar lawr y sioe, roeddwn i wedi gwirioni ar gast benywaidd y gêm, yn enwedig ei arweinydd cofiadwy.

Beth yw cogydd?

cogydd yn rhoi tasgau i chwaraewyr gyda chwarae Pom, catgirl dungeon gwyn hapus-go-lwcus sy’n rhedeg ei bwyty ei hun mewn tref fach. Mae Pom yn cael cynhwysion ar gyfer ei brydau trwy frwydro yn erbyn creaduriaid ar hap ar thema bwyd ychydig y tu allan i’r dref, o ieir i bupurau tanllyd. Yna, pan fydd hi’n cyrraedd adref, gall Pom gymryd rhestr eiddo o’i loot, agor siop, a gweini pob math o fwyd i’w chwsmeriaid newynog.

Sim rheoli bwyty rhannol, sim rhan bywyd, a phrofiad ymlusgo dungeon roguelite rhannol, cogydd Mae’n fy atgoffa llawer o’r taro JRPG sleeper o 2010 Recettear: Hanes Siop Eitem. Yn y gêm honno, mae chwaraewyr yn rhedeg trwy dungeons fel Recette Lemongrass, merch anime moe sy’n rhedeg siop anrhegion yn absenoldeb ei thad, i gyd i waeddi o “Cyfalafiaeth, ho!” wrth geisio gwneud elw er gwaethaf dyled ei dad.

Rwy’n ei hoffi rhagnodi, Mae efelychydd bywyd BattleBrew yn cynnig ei gameplay trwy gymeriad benywaidd annwyl sydd, heb os, yn cymryd y llwyfan. Ond os rhagnodi ‘i jyst yn pwyso i mewn i’w efelychiad busnes esthetig o ferched ‘n giwt gwneud pethau ‘n giwt, felly cogydd yn berchen arno

Mae Pom yn addurno’n siriol cegin sgriniau llwytho, celf hyrwyddo, ac UI yn y gêm. Er enghraifft, pan fydd chwaraewyr yn agor eu bwyty, mae arwydd brown yn ymddangos ar y sgrin gyda label enfawr “AGORED”; isod, mae Pom yn jyglo prydau bwyd wrth ddifyrru ei chwsmeriaid eiddgar. Pan fydd y chwaraewr yn cau’r siop am y dydd, mae Pom yn ymddangos unwaith eto, y tro hwn yn ochneidio’n hapus iddi hi ei hun wrth iddi ysgubo, fel pe bai newydd fwynhau diwrnod prysur yn y gwaith.

Os oes model rôl ar gyfer catgirlboss cartref sy’n caru ei swydd, Pom yw hi.

Mae Pom hefyd yn giwt wrth ymladd. Yno, mae’n rhuthro allan gyda sbatwla enfawr, gan ddelio â llawer iawn o ddifrod i’w elynion sy’n caru bwyd. Gall hefyd swingio cyllell gegin finiog yn effeithiol iawn a hyd yn oed agor padell ffrio enfawr fel ymosodiad arbennig. Mae’n ffordd berffaith i ladd llu o ieir, sy’n wyllt hawdd y mae chwaraewyr yn aml yn eu hwynebu yn llu. Ar ôl eu lladd, gall chwaraewyr eu coginio yn ddiweddarach ar gyfer, wel, ryseitiau cyw iâr.

Cathod bach, cwrdd â cowgirls

Ond nid Pom yn unig sy’n sefyll allan cogydd. Mae pob cymeriad na ellir ei chwarae yn cael triniaeth arbennig, gan eu cwsmeriaid i’w masnachwyr. Gall Pom redeg i ffwrdd gyda Briquette, nymff tomboyish gyda gwallt sigledig byr, top tanc, a gogls metel, sy’n cynnig hwb difrod mewn brwydr. Yna mae fy ffefryn personol, Zhenzhu. Mae hi’n gwesteiwr te swigen gwallt gwyrdd gyda chloch buwch a chyrn buwch sy’n dweud “Helo, mêl!” pan fyddwch chi’n prynu te swigen iddi, ac mae hi’n eich galw chi’n “peth melys” os ydych chi’n sgwrsio â hi.

O, Zhenzhu, os mai dim ond gallwn i brynu te swigen i chi bob dydd.

Mae Zhenzhu o Cuisineer yn cynnig Te Bubble.
Llun trwy BattleBrew Productions.

Neu dy chwaer Nacha, sydd yr un mor hyfryd.

Mae Cowgirl Nacha o Cuisineer yn cynnig te swigen i'r chwaraewr.
Llun trwy BattleBrew Productions

Ie, os Naicha a Zhenzhu yn unrhyw ddangosydd, yna cegin mae merched yn sicr o fod yn boblogaidd gyda phob sapphic sydd erioed wedi cael teimladau cymhleth i’w ffefryn Effaith Genshin cymeriad.

Cyn belled ag y mae roguelites yn mynd, cegin Mae’r gameplay yn gymharol syml ar gyfer y genre. Nid wyf yn gwybod a fydd o reidrwydd yn ennill dros chwaraewyr sydd wedi cael digon o gemau roguelike a roguelite yn y 10 mlynedd diwethaf.

Ond dwi’n gobeithio cogydd ennill dros yr amheuwyr roguelite beth bynnag. Oherwydd o ran ei gymeriadau benywaidd, rydw i eisiau cofleidio pob un ohonyn nhw. A phrynu eu holl fwyd.

(Delwedd dan Sylw: BattleBrew Productions)

—Mae gan y Mary Sue bolisi sylwadau llym sy’n gwahardd, ond heb fod yn gyfyngedig i, sarhad personol tuag at unrhywcasineb lleferydd a throlio.—

Oes gennych chi awgrym y dylem ei wybod? [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.