Bwydydd Dydd Gwener Cyhyrau Cyw Iâr Dill Lemon

Gellir gwneud y rysáit hwn ar gyfer cinio cyw iâr sawrus gyda llaeth neu hebddo os oes gennych chi rywun rydych chi’n coginio iddo sydd â phroblemau dietegol. Mae llawer o ryseitiau’n hawdd eu haddasu i gael gwared ar fenyn, oherwydd gall eich braster a’ch cawl o’ch dewis gymryd lle llaeth neu alcohol wrth greu sawsiau.

Roedd y cyflwyniad arbennig hwn yn ceisio gwella disgleirdeb y lemwn trwy ddefnyddio perlysiau ffres (neu sych) yn lle’r paru mwy traddodiadol o frathiad pupur du wedi’i falu, fel cyw iâr pupur lemwn.

Fel bonws, mae’n cymryd deg munud neu lai i baratoi’r prif bryd hwn.

Kathy Whyte/ Newyddion WNBF

Kathy Whyte/ Newyddion WNBF

Cutlets Cyw Iâr Dill Lemon (dogn unigol) (Paratoi, amser tua 10 munud)

1-2 fron cyw iâr heb asgwrn heb groen fesul dogn, pwysiad nes tua 1/4-modfedd o drwch

1TB o olew llysiau

1 llwy fwrdd o fenyn (os yw’n ddi-laeth, gwnewch â 2 lwy fwrdd o olew llysiau)

1/2 cwpan o flawd i orchuddio’r cyw iâr ynghyd â 1 llwy fwrdd. blawd ar gyfer saws

1 llwy fwrdd o friwgig garlleg

1 llwy de o friwgig dil ffres (neu dil sych) (cadwch binsiad ar gyfer addurno)

1 llwy de o friwgig oregano ffres (neu sych) (cadwch binsiad ar gyfer addurno)

1 llwy de o halen kosher

1 llwy de o bupur du wedi’i falu

1/2 llwy de o lemwn wedi’i gratio

3 llwy fwrdd o sudd lemwn

hyd at 1/4 cwpan hanner a hanner neu broth cyw iâr os yw llaeth wedi’i eithrio

Rhowch y cytledi cyw iâr ar dymheredd yr ystafell i sicrhau bod y cig yn coginio’n gyfartal. Halen a phupur ysgafn ar ddwy ochr y golwythion. Cymysgwch y blawd, dil, oregano, halen, pupur a chroen lemwn ar blât. Gorchuddiwch ddwy ochr y cyw iâr gyda’r cymysgedd blawd. Cynhesu olew (neu olew a menyn) mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegu garlleg. Ysgwydwch unrhyw flawd dros ben o’r cyw iâr a’i ollwng yn ysgafn i’r badell. Coginiwch am tua 2 funud ar un ochr, gan droi ac arllwys olew a garlleg dros y golwythion tra bod yr ochr arall yn coginio. Ffriwch yr ail ochr am tua 1 munud cyn gwasgu’r sudd lemwn allan, gan fod yn ofalus i atal yr hadau rhag syrthio i’r saws. Rhowch olew lemwn dros y golwythion eto. Unwaith y bydd yr ail ochr wedi brownio, tynnwch y cyw iâr i blât i orffwys. Curwch 1 llwy fwrdd. blawd yn yr olew i dewychu a ffurfio roux. Trowch y gwres i lawr i isel ac arllwyswch y llaeth neu’r cawl i mewn yn araf tra’n chwisgo i wneud saws padell. Gallwch barhau i deneuo gyda broth neu sudd lemwn i gyrraedd y trwch a ddymunir ar gyfer eich saws padell.

Arllwyswch y saws lemon-perlysiau dros y cytledi cyw iâr a’i addurno â’r dil a’r oregano neilltuedig. Mae reis gwyllt neu pilaf yn ddysgl ochr dda ynghyd â salad cymysg.

1 yn gwasanaethu ar gyfer “El Husband” oedd dwy golwyth.

Saith ffordd o frwydro yn erbyn trogod gyda rhosmari

Wyth o Fwydydd Iachus Gwych Sydd Hefyd Yn Rhad iawn

Leave a Comment

Your email address will not be published.