Bwydydd glas hyfryd wedi’u gwneud gyda blodyn pys glöyn byw y mae’n rhaid i chi ei goginio ar gyfer eich gwesteion

Er bod glas yn arlliw llachar, trawiadol y mae pobl yn ei hoffi’n aml, nid ydym yn ei weld mewn gormod o fwydydd oherwydd nad oes unrhyw ffrwythau na llysiau yn las naturiol. Dyma lle mae’r blodyn pys glöyn byw yn dod i mewn, serch hynny, gan fod y blodyn, a elwir hefyd yn Clitoria ternatea, yn rhyddhau lliw glas hardd wrth ei socian neu ei goginio. Mae hyn yn caniatáu ichi gyflwyno pigment naturiol ynghyd â llu o faetholion i’ch prydau. Ychydig o ffaith hysbys yw bod blodau pys glas yn ychwanegu mwy na dim ond lliw hardd i fwyd.

Mae’r rhain yn rhan o’r anthocyaninau sy’n cynyddu gweithgaredd gwrthocsidiol yn y corff ac yn gwella iechyd y galon. Mewn gwirionedd, mae llawer hefyd yn ei ystyried yn Paracetamol naturiol. Felly os ydych chi eisiau coginio gyda’r blodyn diddorol hwn sydd ar gael yn lleol yn y rhan fwyaf o ranbarthau India, dyma rai ryseitiau diddorol i’ch rhoi ar ben ffordd.

  1. Jeli Pys Glas gyda Llaeth Cnau Coco: Pwdin Thai

Defnyddir y blodyn hwn mewn amrywiaeth o genhedloedd i baratoi danteithion anarferol. Yng Ngwlad Thai, mae jeli glas y gallwch chi ei wneud wedi’i gymysgu â llaeth cnau coco ac agar agar. Mae gan y pwdin hwn rai buddion iechyd, gan fod y blodyn pys glas yn helpu gyda threulio a hefyd yn gweithio fel gwrth-iselder. Edrychwch ar y rysáit ar gyfer y danteithion adfywiol hwn.

  1. Reis glas neu reis teiran glas

Os oes gennych westeion ar frys ac nad oes gennych amser i ddewis bwydlen ffansi ar eu cyfer, yna’r reis teiran glas hwn yw’r pryd delfrydol. Wedi’i wneud mewn popty reis, mae’r reis hwn yn defnyddio blodau pys glöyn byw sych. Ond rhag ofn bod gennych chi blanhigion ffres yn tyfu yn eich gardd, gallwch chi ddefnyddio’r rheini hefyd. Gallwch chi addasu’r ddysgl i wneud reis wedi’i ffrio gydag ochr o arlleg wedi’i losgi os hoffai’ch gwesteion rywbeth gyda rhywfaint o flas.

  1. Cacen Sago gyda Blodau Pys Glöyn byw

Y rheswm pam mae cacen sago yn gwneud defnydd perffaith o’r blodyn unigryw hwn yw bod mwydo’r blodyn pys glöyn byw yn helpu i ddod â’r gwrthocsidyddion allan. Tra bod atyniad y blodyn hwn yn ei olwg, mae ganddo hefyd lu o fanteision iechyd. O dawelu llid mewnol i helpu i reoli lefelau pwysedd gwaed a gwella iechyd y croen, dyma un blodyn gwyrthiol. Cymerwch gip ar sut y gallwch chi ei drawsnewid yn gacen sago syfrdanol.

  1. Panna cotta blodyn pys glöyn byw gyda hufen chwipio cnau coco

Un o’r pwdinau mwyaf annwyl, gellir mynd â Panna Cotta i’r lefel nesaf gan ddefnyddio’r darn o’r blodyn pys glas. Mae’n rhoi pigment glas naturiol ar ôl ei drwytho mewn llaeth cynnes. Y peth gorau am y rysáit hwn yw nad oes angen ei bobi. Edrychwch –

  1. Latte Blodau Pys Glöynnod Byw

Yn ddiod hudolus o hardd, mae’r latte hwn yn plesio’r llygad ac yn adfywiol iawn i’r daflod. Mae’n lle delfrydol i godi fi am ddiwrnod yn y monsŵn pan mae’n dywyll tu allan. Oherwydd nad yw’n cynnwys caffein, mae’n amrywiaeth o de llysieuol sy’n uchel mewn gwrthocsidyddion. Mae’n rhoi llawer o fanteision iechyd i chi fel pelydriad croen, lleddfu straen, ac mae’n helpu gyda cholli pwysau hefyd.

Darllenwch hefyd: O Bangkok i’r Cotswolds, pethau i’w gwneud ar gyfer taith hyfryd fel gwyliau Pooja Hegde

Leave a Comment

Your email address will not be published.