Bwyty Kernersville Newydd yn Cyfuno Cyw Iâr a Bwyd Môr Gwasanaeth Cyflym | Bwyd

Dyddiadur Winston-Salem gan Michael Hastings

Mae tri perchennog bwyty hynafol wedi agor cysyniad cyw iâr newydd yn Kernersville. Agorodd Brother Cluckers Mehefin 13 mewn hen leoliad Subway yn 1547 Union Cross Road yng nghanolfan siopa Union Cross Station, tua chwarter milltir o Interstate 40.

Mae’r bwyty yn eiddo i Andrew “Bobo” Bobotsiares, perchennog Bobo’s Deli and Grill yn Winston-Salem a phartner yng nghadwyn bwytai bwyd môr Mayflower a sefydlwyd gan ei dad, Stavros Bobotsiares; Deiby Ascanio, partner yn Mayflower; a Johnny Pappas, partner yn Fratellis Steakhouse yn Winston-Salem, Three Bulls Steakhouse yn Clemmons a Sammy G’s Tavern yn High Point.

Mae Brother Cluckers yn dro ar syniad a ryddhawyd ganddynt flynyddoedd yn ôl. “Roedden ni’n arfer siarad am wneud math o Mayflower Express,” meddai Bobotsiares.

Y syniad fyddai fersiwn gyflym, wedi’i thynnu o’r prydau bwyd môr wedi’u ffrio y mae’r Mayflower yn adnabyddus amdanynt.

“Ond yna fe wnaethon ni benderfynu gwneud cyw iâr, oherwydd mae lleoedd cyw iâr yn boeth iawn ar hyn o bryd,” meddai Bobotsiares.

Mae pobl hefyd yn darllen…

Ers i’r rhyfel brechdanau cyw iâr rhwng Chick-fil-A a Popeyes ddechrau yn 2019, mae’r galw am frechdanau cyw iâr wedi’u ffrio wedi cynyddu’n aruthrol, gan annog cannoedd o fwytai (cadwyni ac annibynnol) i’w hychwanegu at eu bwydlen neu i greu bwydlenni cyfan wedi’u canoli o gwmpas nhw.

Mae hynny’n disgrifio Brother Cluckers fwy neu lai. Ond mae yna wahaniaeth, un ddaeth â’r rheolwr cyffredinol Ted Kimball i’r busnes. “Roeddwn i’n hoffi bod ganddo fwyd môr hefyd,” meddai Kimball.

Er bod cyw iâr yn dominyddu’r fwydlen yn Brother Cluckers, mae lledod wedi’u ffrio a berdys yn rhan o’r gymysgedd.

Mae Cluckers yn cynnig amrywiaeth o entrees, brechdanau a saladau.

Mae’r plât Clucker ar gael mewn gwahanol ffurfiau. Gyda stribedi cyw iâr, wedi’u ffrio neu eu grilio, mae’n dod mewn plât 3 neu 5 darn ($ 7.49 i $ 8.99), gyda dau saws, dwy ochr a diod.

Mae gan seigiau Clucker eraill berdys wedi’u ffrio ($9.99), pysgod wedi’u ffrio ($10.49), neu gyfuniad ($12.49) o ddau iâr neu fwyd môr.

Mae tua hanner dwsin o frechdanau cyw iâr, gan gynnwys wedi’u ffrio, wedi’u grilio, yn sbeislyd neu wedi’u duo. Maent yn $4.99 i $5.99 ar eu pen eu hunain, neu $7.49 i $8.99 fel combo gydag ochr a diod.

Mae Brechdan y Clucking Club yn cynnig dewis o gyw iâr wedi’i ffrio wedi’i ffrio, wedi’i grilio neu’n sbeislyd gyda chig moch, caws cheddar, letys, tomato, picls a saws ransh sbeislyd.

Mae brechdanau eraill yn cynnwys pysgod, berdys, a’r lapio cluck (wedi’i wneud â chyw iâr wedi’i grilio neu ddu).

Mae cyw iâr a berdys hefyd ar gael mewn dognau plant.

Mae’r fwydlen yn cynnwys Salad Tŷ ($ 8.99) a Salad Cobb ($ 9.99), y mae’r ddau ohonynt yn dod â dewis o ffiledi cyw iâr wedi’u grilio neu wedi’u ffrio (wedi’u torri).

Mae prydau ochr yn cynnwys coleslo, sglodion Ffrengig, okra wedi’i ffrio, cŵn bach tawel, ffa pob, a salad tatws. Am dâl ychwanegol, gall cwsmeriaid ddewis macaroni a chaws, ffrwythau ffres, wafflau wedi’u ffrio, neu salad.

Mae pwdinau yn cynnwys hufen iâ wedi’i wneud â llaw, ysgytlaeth, a phwdin banana.

Yr unig ran o’r cyw iâr y mae Cluckers yn ei ddefnyddio yw’r rhan dendr, ac mae wedi’i fara â llaw yn rysáit bara Cluckers, wedi’i wneud â blawd corn.

Mae diodydd yn cynnwys diodydd meddal, te a dŵr. Nid yw Cluckers yn gweini alcohol.

Mae gan y bwyty 40 sedd, ond mae wedi’i drefnu i’w gludo allan yn hawdd gyda ffenestr gyrru drwodd ac archebu ar-lein trwy Toasttab.com.

Dywedodd Pappas fod y fwydlen yn fwriadol syml i’w gwneud hi’n gyflym ac yn hawdd i’w rhedeg, a’i rhedeg yn gyson, ond ei bod yn cynnig digon o opsiynau.

“Fe wnaethon ni ei gadw’n syml, gyda dim ond y tri phrotein,” meddai Pappas. “Ond wedyn mae’r sawsiau i gyd: 12 saws. Y sawsiau sy’n rhoi’r holl opsiynau i chi.”

Y sawsiau dan sylw yw’r Saws Cluckers, cyfuniad o farbeciw a mwstard mêl, a’r Saws Pickle BC, sydd yn ei hanfod yn saws taflu’n ôl gyda phicls. (Mae’r saws dychwelyd fel arfer yn gymysgedd o mayonnaise, sos coch, mwstard, Swydd Gaerwrangon, a sbeisys.)

Mae sawsiau eraill yn cynnwys tartar, coctel, byfflo, Asiaidd melys, sriracha mêl, ranch, ranch chipotle, barbeciw, barbeciw chipotle, a mwstard mêl.

Dywedodd Pappas fod y partneriaid yn defnyddio lleoliad Kernersville fel math o achos prawf. “Rheswm arall y gwnaethon ni’r fwydlen fel hyn,” meddai Pappas, “yw ei bod hi’n hawdd ei hailadrodd oherwydd hoffen ni agor mwy o unedau.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.