Bwyty Kernersville Newydd yn Cyfuno Cyw Iâr a Bwyd Môr Gwasanaeth Cyflym | Bwyd

Mae tri perchennog bwyty hynafol wedi agor cysyniad cyw iâr newydd yn Kernersville. Agorodd Brother Cluckers Mehefin 13 mewn hen leoliad Subway yn 1547 Union Cross Road yng nghanolfan siopa Union Cross Station, tua chwarter milltir o Interstate 40.

Mae’r bwyty yn eiddo i Andrew “Bobo” Bobotsiares, perchennog Bobo’s Deli and Grill yn Winston-Salem a phartner yn y gadwyn bwytai bwyd môr Mayflower a sefydlwyd gan ei dad, Stavros Bobotsiares; Deiby Ascanio, partner yn Mayflower; a Johnny Pappas, partner yn Fratellis Steakhouse yn Winston-Salem, Three Bulls Steakhouse yn Clemmons a Sammy G’s Tavern yn High Point.Mae’r plât Hungry Clucker yn eistedd ar fwrdd y tu mewn i fwyty Brother Cluckers ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022, yn Kernersville, Gogledd Carolina. Daw’r dysgl â phum ffiled cyw iâr, y gellir eu grilio neu eu ffrio, dwy ochr, a sawsiau.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Mae Brother Cluckers yn dro ar syniad a ryddhawyd ganddynt flynyddoedd yn ôl. “Roedden ni’n arfer siarad am wneud math o Mayflower Express,” meddai Bobotsiares.

Y syniad fyddai fersiwn gyflym, wedi’i thynnu o’r prydau bwyd môr wedi’u ffrio y mae’r Mayflower yn adnabyddus amdanynt.

“Ond yna fe wnaethon ni benderfynu gwneud cyw iâr, oherwydd mae lleoedd cyw iâr yn boeth iawn ar hyn o bryd,” meddai Bobotsiares.

Mae pobl hefyd yn darllen…

Ers i’r rhyfel brechdanau cyw iâr rhwng Chick-fil-A a Popeyes ddechrau yn 2019, mae’r galw am frechdanau cyw iâr wedi’u ffrio wedi cynyddu’n aruthrol, gan annog cannoedd o fwytai (cadwyni ac annibynnol) i’w hychwanegu at eu bwydlen neu i greu bwydlenni cyfan wedi’u canoli o gwmpas nhw.brawd clucking

Mae rhywun yn codi darnau o bysgod wedi’u ffrio i adeiladu plat bwyd môr Brother Cluckers ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022 yn Kernersville, NC


Abigail Pittman, Dyddiadur


Mae hynny’n disgrifio Brother Cluckers fwy neu lai. Ond mae yna wahaniaeth, un ddaeth â’r rheolwr cyffredinol Ted Kimball i’r busnes. “Roeddwn i’n hoffi bod ganddo fwyd môr hefyd,” meddai Kimball.

Er bod cyw iâr yn dominyddu’r fwydlen yn Brother Cluckers, mae lledod wedi’u ffrio a berdys yn rhan o’r gymysgedd.

Mae Cluckers yn cynnig amrywiaeth o entrees, brechdanau a saladau.

Mae’r plât Clucker ar gael mewn gwahanol ffyrdd. Gyda stribedi cyw iâr, wedi’u ffrio neu eu grilio, mae’n dod mewn plât 3 neu 5 darn ($ 7.49 i $ 8.99), gyda dau saws, dwy ochr a diod.

Mae gan seigiau Clucker eraill berdys wedi’u ffrio ($9.99), pysgod wedi’u ffrio ($10.49), neu gyfuniad ($12.49) o ddau iâr neu fwyd môr.brawd clucking

Mae salad Cobb yn eistedd ar y bwrdd ym mwyty Brother Cluckers wedi’i amgylchynu gan eu sawsiau cartref ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022, yn Kernersville, Gogledd Carolina. Agorodd y bwyty yn ddiweddar ac mae’n cynnig opsiynau bwyta i mewn, cydio a mynd.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Mae tua hanner dwsin o frechdanau cyw iâr, gan gynnwys wedi’u ffrio, wedi’u grilio, yn sbeislyd neu wedi’u duo. Maent yn $4.99 i $5.99 ar eu pen eu hunain, neu $7.49 i $8.99 fel combo gydag ochr a diod.

Mae Brechdan y Clucking Club yn cynnig dewis o gyw iâr wedi’i ffrio wedi’i ffrio, wedi’i grilio neu’n sbeislyd gyda chig moch, caws cheddar, letys, tomato, picls a saws ransh sbeislyd.

Mae brechdanau eraill yn cynnwys pysgod, berdys, a’r lapio cluck (wedi’i wneud â chyw iâr wedi’i grilio neu ddu).

Mae cyw iâr a berdys hefyd ar gael mewn dognau plant.

Mae’r fwydlen yn cynnwys Salad Tŷ ($ 8.99) a Salad Cobb ($ 9.99), y mae’r ddau ohonynt yn dod â dewis o ffiledi cyw iâr wedi’u grilio neu wedi’u ffrio (wedi’u torri).

Mae prydau ochr yn cynnwys coleslo, sglodion Ffrengig, okra wedi’i ffrio, cŵn bach tawel, ffa pob, a salad tatws. Am dâl ychwanegol, gall cwsmeriaid ddewis macaroni a chaws, ffrwythau ffres, wafflau wedi’u ffrio, neu salad.

Mae pwdinau yn cynnwys hufen iâ wedi’i wneud â llaw, ysgytlaeth, a phwdin banana.brawd clucking

Mae cwpan ysgytlaeth menyn cnau daear yn eistedd ar y bwrdd ym mwyty Brother Cluckers ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022 yn Kernersville, Gogledd Carolina. Mae’r bwyty, a agorodd yn ddiweddar, yn cynnig amrywiaeth o opsiynau smwddi wedi’u gwneud â llaw.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Yr unig ran o’r cyw iâr y mae Cluckers yn ei ddefnyddio yw’r rhan dendr, ac mae wedi’i fara â llaw yn rysáit bara Cluckers, wedi’i wneud â blawd corn.

Mae diodydd yn cynnwys diodydd meddal, te a dŵr. Nid yw Cluckers yn gweini alcohol.brawd clucking

Mae tri pherchennog y Brawd Cluckers (Chwith i’r Dde) Andrew “Bobo” Bobotsiares, Deiby Ascanio a Johnny Pappas yn sefyll am bortread y tu mewn i’w bwyty ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022 yn Kernersville, Gogledd Carolina. Mae’r bwyty yn gweini ffiledi cyw iâr a bwyd môr mewn arddull bwyd cyflym.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Mae gan y bwyty 40 sedd, ond mae wedi’i drefnu i’w gludo allan yn hawdd gyda ffenestr gyrru drwodd ac archebu ar-lein trwy Toasttab.com.

Dywedodd Pappas fod y fwydlen yn fwriadol syml i’w gwneud hi’n gyflym ac yn hawdd i’w rhedeg, a’i rhedeg yn gyson, ond ei bod yn cynnig digon o opsiynau.

“Fe wnaethon ni ei gadw’n syml, gyda dim ond y tri phrotein,” meddai Pappas. “Ond wedyn mae’r sawsiau i gyd: 12 saws. Y sawsiau sy’n rhoi’r holl opsiynau i chi.”brawd clucking

Mae plât Cymysg y Cluck Up yn eistedd ar y bwrdd y tu mewn i fwyty newydd Brother Cluckers ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022 yn Kernersville, NC Mae’r plât yn caniatáu ichi ddewis dwy brif eitem, a all fod naill ai’n ffiledau cyw iâr neu’n fwyd môr. Gweinwyd y pryd hwn gyda lleden a phopcorn berdys.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Y sawsiau dan sylw yw’r Saws Cluckers, cyfuniad o farbeciw a mwstard mêl, a’r Saws Pickle BC, sydd yn ei hanfod yn saws taflu’n ôl gyda phicls. (Mae’r saws dychwelyd fel arfer yn gymysgedd o mayonnaise, sos coch, mwstard, Swydd Gaerwrangon, a sbeisys.)

Mae sawsiau eraill yn cynnwys tartar, coctel, byfflo, Asiaidd melys, sriracha mêl, ranch, ranch chipotle, barbeciw, barbeciw chipotle a mwstard mêl.brawd clucking

Mae brechdan cyw iâr Brother Cluckers yn eistedd ar fwrdd y tu mewn i fwyty Brother Cluckers ddydd Mercher, Mehefin 29, 2022, yn Kernersville, Gogledd Carolina.


Abigail Pittman, Dyddiadur


Dywedodd Pappas fod y partneriaid yn defnyddio lleoliad Kernersville fel math o achos prawf. “Rheswm arall y gwnaethon ni’r fwydlen fel hyn,” meddai Pappas, “yw ei bod hi’n hawdd ei hailadrodd oherwydd hoffen ni agor mwy o unedau.”

[email protected]

(336) 727-7394

@mhastingswsj

Leave a Comment

Your email address will not be published.