Bydd eich plant wrth eu bodd yn gwneud y cychod zucchini hyn. [Recipe]

Mae’n dymor picnic yr haf ac ar ein rhaglen wythnosol What’s Cookin’? segment, rydym bob amser yn chwilio am ryseitiau blasus a dyfeisgar sy’n hwyl i’w gwneud ac yn berffaith ar gyfer yr oedolion a’r plant yn eich bywyd.

Mae Kelly Bland, o Swyddfa Estyniad Cydweithredol y DU yma yn Sir Daviess, yn gweini un rysáit o’r fath. Yn wir, os oes gennych chi blant, mae’n debyg y byddan nhw eisiau gwisgo ffedog a’ch helpu chi yn y gegin.

Dyma sut i wneud cychod Zubeanie!

CYCHOD ZUBEANIE

Olew chwistrellu nad yw’n glynu
4 zucchini canolig i fawr torri yn ei hanner ar ei hyd
1 pupur coch canolig, wedi’i dorri
1/2 cwpan winwns werdd wedi’i dorri
2 lwy fwrdd o olew olewydd (neu olew arall)
1 cwpan o reis brown wedi’i goginio
1 can (15 owns) sodiwm isel du
ffa, wedi’u rinsio a’u draenio

1/2 cwpan corn (tun, wedi’i goginio wedi rhewi neu’n ffres)
1/2 cwpan saws
2 lwy fwrdd taco sesnin
Halen a phupur (pinsiad o bob un)
1 cwpan o gaws cymysgedd Mecsicanaidd wedi’i gratio, rhanedig

Igor Osinchuk/Unplash

Igor Osinchuk/Unplash

CYFEIRIADAU:

1. Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr cynnes, gan rwbio am o leiaf 20 eiliad.

2. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 400 gradd F. Chwistrellwch ddalen pobi ymylog gyda chwistrell coginio nonstick.

3. Sgwriwch y zucchini a’r pupur cloch yn ysgafn gyda brwsh llysiau glân o dan ddŵr rhedegog oer. Rinsiwch winwns werdd. Paratowch lysiau fel y nodir uchod.

4. Tynnwch y mwydion o’r haneri zucchini Awgrym: Yn gyntaf, sgorio’r mwydion zucchini gyda chyllell neu lwy, yna defnyddiwch lwy i dynnu’r mwydion allan. Dis am gwpanaid o’r cig i’w ddefnyddio ar gyfer y stwffin.

Cyngor: Defnyddiwch y mwydion zucchini dros ben ar gyfer seigiau eraill, fel cawl, stir-ffries neu stiwiau. Efallai y byddwch hefyd ei rewi i’w ddefnyddio’n ddiweddarach.

5. Gosodwch yr haneri zucchini wyneb i waered (ochr croen i fyny) ar daflen pobi wedi’i iro a phobwch am 10 i 12 munud. Dileu o’r ffwrn a throi’r cychod drosodd.

6. Tra bod y zucchini yn pobi, gwres olew olewydd mewn powlen ganolig sgilet dros wres canolig-uchel. Ychwanegu pupur cloch coch, winwns werdd, a chig zucchini. Trowch nes tendr 3 i 5 munud.

7. Ychwanegu reis, ffa du, corn, salsa, taco sesnin a dash o halen a phupur i’r badell a coginio funud arall nes ei gynhesu drwodd trwy. Tynnwch oddi ar y gwres a ychwanegu caws. Archebwch 1/4 cwpan caws i orchuddio’r cychod zucchini.

8. Dosbarthwch y cymysgedd stwffin yn gyfartal. ymhlith y cychod zucchini. Ysgeintiwch weddill y caws rhan uchaf. Dychwelyd caniau llawn i popty a phobi am 10 i 12 arall munudau, nes toddi caws.

9. Cadw bwyd dros ben yn y oergell o fewn 2 awr.

Harddwch y ryseitiau a ddatblygwyd gan y UK Cooperative Extension yw eu bod wedi’u cynllunio i fod yn iach a blasus AC i fwydo llawer o gegau am ychydig o arian. Mae hynny’n sicr yn wir gyda’r rysáit Zubeanie Boat hwn. Yn gwneud wyth dogn, ac mae un gwasanaeth yn gwch zucchini (hanner zucchini cyfan). Cost y presgripsiwn llawn yw $9.56. Mae hynny’n golygu mai dim ond $1 yw’r gost fesul pot zubeanie.

Dyma rai ryseitiau cwch zucchini ychwanegol:

GWYLIWCH: Dyma ryseitiau copicat o 20 o fwytai bwyd cyflym mwyaf poblogaidd America

Leave a Comment

Your email address will not be published.