Bydd Rysáit Cyw Iâr Enwog Lee yn Dod yn Bartner Bwyty Mwyaf GiftAMeal, yn Bwydo Teuluoedd sy’n Wynebu Newyn mewn 12 Talaith

Bydd Rysáit Cyw Iâr Enwog Lee yn Dod yn Bartner Bwyty Mwyaf GiftAMeal, yn Bwydo Teuluoedd sy'n Wynebu Newyn mewn 12 TalaithShalimar, Fla.RestaurantNews.com) Gyda nifer cynyddol o Americanwyr yn dibynnu ar fanciau bwyd lleol i ddod o hyd i’w pryd nesaf, Rysáit enwog Lee® Cyw iâr Byddant yn ymuno RhoddBwyd fel partner bwyty mwyaf yr ap i helpu i fwydo teuluoedd sy’n wynebu newyn mewn 12 talaith. Mae GiftAMeal wedi darparu bron i filiwn o brydau bwyd ers iddo ddechrau yn 2015.

Gan ddechrau Gorffennaf 1, 2022, bydd pob llun o gyw iâr ffres, heb ei rewi Lee a rennir trwy’r ap GiftAMeal yn darparu pryd iachus i berson lleol mewn angen, gan alluogi cefnogwyr enwog Lee i wneud gwahaniaeth yn eu cymdogaethau a’u tarddiad. Mae mor syml â lawrlwytho ap GiftAMeal, tynnwch lun o unrhyw un o brydau blasus Lee, a bydd GiftAMeal yn rhoi i fanc bwyd lleol, gan sicrhau bod gan gymdogion fynediad at fwyd iach y mae mawr ei angen. Gall gwesteion hefyd ddarparu prydau ychwanegol trwy rannu lluniau trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

“Gyda mwy na 100 o leoliadau sy’n eiddo ac yn cael eu gweithredu’n lleol, mae Lee’s yn wirioneddol yn fwyty cymdogaeth sy’n ymwneud â’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu,” meddai Ryan Weaver, Prif Swyddog Gweithredol Lee’s Famous Recipe Chicken. “Rydyn ni yn y busnes o fwydo pobl, felly mae gweithio mewn partneriaeth â GiftAMeal i wella newyn plentyndod ym mhob cymuned rydyn ni’n ei gwasanaethu yn ffit naturiol.”

“Gyda’n nod o gynhyrchu 75,000 o brydau bwyd drwy’r rhaglen dros y flwyddyn nesaf, rydym yn falch mai Lee’s yw noddwr a phartner mwyaf GiftAMeal hyd yma,” meddai Dan Sokolik, is-lywydd marchnata Lee. “Bydd rhoi’r cyfle i’n gwesteion wneud gwahaniaeth go iawn lle maen nhw’n byw, heb unrhyw gost iddyn nhw heblaw’r amser mae’n ei gymryd i dynnu llun ffôn drwy’r ap GiftAMeal, yn ffordd arall y gallwn ni wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt. mynychu.”

“Mae’r effaith yn mynd i fod yn enfawr,” meddai Andrew Glantz, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GiftAMeal. “Pan ddechreuon ni ein cenhadaeth i wella newyn gyda lluniau, ein gobaith mwyaf oedd dangos i’r byd pa mor hawdd y gall fod i wneud gwahaniaeth. Mae rysáit cyw iâr enwog Lee yn ei gwneud hi’n bosibl ar raddfa anhygoel. Mae’n ysbrydoledig sut mae brand mor eiconig wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag anghenion uniongyrchol y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, ac ni allem fod yn fwy balch na chyffrous ar gyfer y dyfodol. Diolch i Lee, mae’n mynd i fod yn wych i blant ledled y wlad.”

I ddysgu mwy am GiftAMeal a lawrlwytho’r ap, ewch i foodregalo.com. I ddod o hyd i leoliad Lee yn agos atoch chi, ewch i leesfamosasrecipe.com.

Am Rysáit Enwog Lee® Cyw iâr

Am dros 55 mlynedd Rysáit Enwog Lee® Mae cyw iâr, masnachfraint bwyta achlysurol a sefydlwyd yn Lima, Ohio, wedi arbenigo mewn cyw iâr ffres, heb ei rewi erioed. Heddiw, mae 131 o ryseitiau enwog Lee® Lleoliadau cyw iâr mewn 12 talaith yr Unol Daleithiau a Chanada sy’n eiddo unigol ac yn cael eu gweithredu. Am wybodaeth ychwanegol, ewch i LeesFamousRecipe.com.

Am RhoddAMeal

Wedi’i sefydlu yn 2015 gyda dim ond llond llaw o bartneriaid bwyty, mae’r rhaglen GiftAMeal wedi tyfu i ddarparu bron i filiwn o brydau bwyd i’r rhai mewn angen mewn 25 talaith, un gwên ar y tro. Mae’r ap poblogaidd, sy’n rhoi i fanciau bwyd lleol, ar gael am ddim ar ddyfeisiau iOS ac Android. Am ragor o wybodaeth, ewch i RhoddAMeal.com.

Cyswllt Cyfryngau:
Dana Dussing Berry
[email protected]
501-772-6141

Leave a Comment

Your email address will not be published.