Bydd y cwci menyn Indiaidd hwn yn toddi yn eich ceg.

Delwedd ar gyfer yr erthygl o'r enw Bydd y Cwci Bara Byr Indiaidd hwn yn Toddi Yn Eich Ceg

Llun: Allie Chanthorn Reinmann

Nid oes neb erioed wedi dweud, “Rwy’n credu bod gennym ni ddigon o fathau o gwcis, gadewch i ni stopio.” Hyd yn oed gyda chwci mor syml â bara byr menyn; ydy, mae’n wych yn ei ffurf buraf, ond ni fyddai ots gen i pe baech chi’n ychwanegu ychydig o dalpiau siocled a phowdr espresso ato. Gall y math Albanaidd fod yn grensiog a menynaidd, ond yr Indiaidd Nankhatai yn gwci bara byr wedi’i drwytho â cardamom sy’n rhoi ystyr cwbl newydd i “toddi yn eich ceg”. Mae ei angen arnoch chi yn eich bywyd STAT.

Mae bara byr, cacen fer, crwst byr a phob toes “byr” yn cael eu henwi felly oherwydd eu bod yn uchelcyfran y braster yn arwain at gynnyrch mwy briwsionllyd oherwydd llai o ddatblygiad glwten (neuyn wahanol i fasau heb lawer o fraster, sy’n dal –bara heb glwten, fel baguette neu does pizza). Yn ei ffurf fwyaf sylfaenol, mae cwci bara byr yn cynnwys blawd, braster a siwgr. Pan fydd y gymhareb yn gywir, rydych chi’n cael eich gwobrwyo â byrbryd melys, cain sy’n torri’n hawdd ac yn hydoddi ar eich blasbwyntiau mor dyner, byddwch chi eisiau gwrando ar “I’m Sensitive” gan Jewel. ”

Mae Nankhatai wedi’u gwneud o’r un elfennau, ond mae’r cydrannau blawd a menyn yn fersiynau uchel iawn o ffyn blawd a menyn rheolaidd. Mae’r danteithion Indiaidd hyn yn defnyddio cyfuniad o flawdau: ar gyfer semolina amlbwrpas (a elwir hefyd yn suji) a chickpea (a elwir hefyd yn flawd gram neu besan). Yr ymenyn a ddefnyddir yw ghee neu ymenyn clirMenyn y mae’r solidau llaeth wedi’u tynnu ohono. Mae hon yn broblem fawr oherwydd does gan y dŵr ddim blas, ac mae ganddo berthynas ddrwg-enwog â blawd gwenith. Pryd bynnag maen nhw’n dod at ei gilydd maent yn dechrau gwneud llinynnau glwten a gall hynny arwain at gynnyrch llymach. Mae gan Ghee flas menyn crynodedig ac mae’n creu a toes byrrach (gadewch i ni ddechrau defnyddio ein termau newydd, iawn?). Cymharer hwn gyda menyn ffon sy’n cynnwys 18% i 20% o ddŵr, ac mae’r ghee yn ennill dwylo i lawr. Mae’r cyfuniad o flawd gwygbys tra meddal a blawd semolina graeanog gyda menyn wedi’i dostio yn cynhyrchu cwci a all prin ddal at ei gilydd yn ddigon hir i chi ei roi yn eich ceg. Bydd yn cymryd brathiad crensiog cyn i’r gwead newid yn gyflym; y foment nesaf, mae’n toddi a’r holl aroglau a gweadau’n lledaenu ar eich daflod.

Delwedd ar gyfer yr erthygl o'r enw Bydd y Cwci Bara Byr Indiaidd hwn yn Toddi Yn Eich Ceg

Llun: Allie Chanthorn Reinmann

I wneud Nankhatai, defnyddiais y rysáit hwn o sbeisys gogledd Blasau, ond mae llawer o rai eraill gyda chyfoeth o wybodaeth os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy neu chwilio am amrywiad:Rwy’n ei hoffi Dwyrain, sy’n rhoi’r opsiwn o ddefnyddio popty pwysau. Sylwais fod rhai ryseitiau’n cynnwys cyfrwng lefain ac nid yw llawer yn gwneud hynny. Des i o hyd i bopeth o “pinsiad” o soda pobi i lond llwy de o bowdr pobi gyda ½ llwy de o soda pobi. Ceisiais un swp gyda dash o soda pobi ac un hebddo. Roedd y ddwy rysáit yn llwyddiannus, gyda’r swp soda pobi yn pwffian ychydig yn fwy, yn ôl y disgwyl, ond gyda’r un blas. Roedd gan y ddau y craciau traddodiadol ar y tu allan.

Delwedd ar gyfer yr erthygl o'r enw Bydd y Cwci Bara Byr Indiaidd hwn yn Toddi Yn Eich Ceg

Llun: Allie Chanthorn Reinmann

Fe wnes i’r rysáit yn unol â’r cyfarwyddyd trwy gyfuno’r cynhwysion sych a chan nad oedd gen i unrhyw ghee fe wnes i fy un i ar y stovetop (gallwch chi hefyd ei wneud ar y meicrodon, os yw’n gyfleus i chi). Fe wnes i ei oeri yn yr oergell nes iddo fynd yn slushy, ond nid yn anodd. Ychwanegais y ghee at y cymysgedd sych a’i gymysgu nes bod y menyn wedi’i ymgorffori’n llawn ond roedd y cymysgedd yn dal yn friwsionllyd. Ar y pwynt hwnnw, rwy’n argymell defnyddio’ch llaw. Dechreuwch lyfnhau’r adrannau a’u symud o gwmpas i godi’r darnau sych nes eich bod mewn un toes mawr. Roedd y rysáit yn fanwl gywir gan gynnwys oeri yn yr oergell ac amser pobi. Argymhellir gosod hambwrdd ychwanegol ar y rac y mae’r bisgedi wedi’i leoli oddi tano. Fe wnes i hyn oherwydd weithiau gall fy popty nwy orfrownio fy nghwcis, ac rwy’n falch fy mod wedi gwneud hyn oherwydd eu bod yn hollol berffaith.

Delwedd ar gyfer yr erthygl o'r enw Bydd y Cwci Bara Byr Indiaidd hwn yn Toddi Yn Eich Ceg

Llun: Allie Chanthorn Reinmann

Os ydych chi’n hoffi cwcis, mae hon yn rysáit sy’n werth rhoi cynnig arni. Peidiwch â gadael i’r ghee eich rhwystro –mae yn y rhan fwyaf o siopau groser mawr, ond mae hefyd yn hawdd i wneud. gwygbys a smae blawd emolina hefyd ar gael yn hawdd ac yn fforddiadwy. (Wedi arfer Melin Wynt Goch Bob.) Mae hefyd yn wy-rhydd, ac os ydych yn amharod i cardamom, gadewch ef allan neu newidiwch ef am yr un faint o sinamon. Bydd eich cartref yn arogli yr un mor ddwyfol, ni waeth pa sbeis a ddewiswch.

Leave a Comment

Your email address will not be published.