Byrbryd Haf Hawdd – Mae hi’n Gwybod

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Beth yw’r haf heb flas mwy blasus i’w fwyta? Yn wir, nid yw’r haf yn gyflawn gyda’n hoff fyrbryd gludiog mewn llaw. Ond mae Giada De Laurentiis wedi penderfynu rhoi tro ar y byrbryd annwyl: gwneud y danteithion poeth wedi rhewi.

stori gysylltiedig

Mae Giada De Laurentiis yn rhoi tro syml, Nadoligaidd ar un o’i ryseitiau cwci mwyaf poblogaidd.


Ar Fehefin 30, fe bostiodd De Laurentiis lun a wnaeth i ni wylltio ar unwaith. Gyda’r llun blasus, postiodd y capsiwn: “Mae S’mores yn cymryd siâp hollol newydd yn yr hufen iâ melys hwn! Bachwch y #rysáit yn y ddolen proffil ar gyfer @Giadadelaurentiis s’mores rhewi enwog, i beidio â bod yn hyperbolig, ond maen nhw’n newid bywyd mewn ffordd. 🙌”

Fe’i clywsoch drosoch eich hun: Mae’r danteithion rhewedig hwn yn “newid bywyd.” Nawr mae’r rysáit cychwynnol hwn yn defnyddio llai na hanner dwsin o gynhwysion fel sglodion siocled bach, marshmallows bach, a hufen iâ fanila i enwi ond ychydig.

Gellir gorffen y rysáit hwn mewn dim o amser oherwydd y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud i ddechrau’r rysáit syml yw cynhesu’r gril i dymheredd uchel. Cyn hir, dim ond am ychydig oriau y mae’n rhaid i chi eu rhewi cyn y gallwch chi a’r teulu cyfan fwynhau s’mores wedi’u rhewi.

Ymddangosodd y byrbryd melys hwn yn wreiddiol mewn pennod o’r enw “Clam Bake” ymlaen giada ar y traeth, Ar gael trwy Discovery Plus ar Amazon.

‘Giada ar y traeth’

Taith 7 diwrnod am ddim ar Discovery+

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Gweler rysáit De Laurentiis Frozen S’mores YMA.

I gael danteithion mwy hawdd i’w mwynhau drwy’r haf, edrychwch ar ei llyfr coginio sy’n gwerthu orau. Nosweithiau’r Wythnos gyda Giada: Ryseitiau Cyflym a Hawdd i Wneud Swper yn Ffres: Llyfr Coginio.

Nosweithiau’r Wythnos gyda Giada: Ryseitiau Cyflym a Hawdd i Wneud Swper yn Ffres – Llyfr Coginio

$15.99, $35.00 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Cyn i chi fynd, edrychwch ar y brandiau offer coginio chwaethus hyn sy’n rhoi rhediad am arian i Le Creuset:

Brandiau Offer Coginio Le Creuset

Leave a Comment

Your email address will not be published.