Byrbrydau fegan i fynd â nhw i gêm pêl fas

Mae tymor pêl fas ar ei anterth, a thra bod pawb arall yn ceisio darganfod pwy sy’n cyrraedd yno gyntaf, rydyn ni’n brysur yn meddwl beth i’w fwyta ar y prynhawniau gwanwyn hyfryd hynny yn y parc pêl-droed. Rydyn ni wrth ein bodd â’n cnau daear a’n bocsys Cracker Jack (ie, fegan ydyn nhw!), ond rydyn ni’n dod â rhywbeth newydd i’w fwynhau gyda’r cymysgedd hwn o fyrbrydau wedi’u prynu mewn siop a bwydydd cysurus. Gyda naw batiad i fynd, rydym yn awgrymu chwarae’n galed gyda nifer o’r byrbrydau isod i wneud yn siŵr eich bod yn gorchuddio’r holl seiliau.

Bwyd fegan mewn stadia pêl fas

Ymhlith yr holl gŵn poeth a hambygyrs ar stondin consesiwn y stadiwm, a oes unrhyw beth fegan yn y meysydd pêl-droed? Yr ateb byr yw ydy. Mae lleoliadau chwaraeon cynghrair mawr yn dod yn fwy fegan yn gyffredinol, arwydd cadarnhaol o ymgorffori bwyd yn seiliedig ar blanhigion. Nid dim ond sôn am Cracker Jack neu fries Ffrengig ydyn ni. Nawr gallwch brynu pryd o fwyd swmpus a fydd yn eich cadw’n llawn egni wrth i chi godi ei galon ar eich tîm a rhoi hwb i’r heriwr, gan gynnwys cŵn poeth, nachos, swshi a mwy.

Os ydych chi’n chwilio am fwyd y gallwch ei brynu yn y parc peli, edrychwch ar ein canllaw i’r meysydd peli mwyaf cyfeillgar i feganiaid ledled y wlad. Ydych chi eisiau gwybod pa gwrw yn y parc sy’n fegan? (Ie, weithiau nid yw!) Gadewch i’n canllaw cwrw fegan ddangos y ffordd i chi. Mae rhai o’r enwau mwyaf yn y diwydiant yn cytuno â dietau heb anifeiliaid.

Byrbrydau fegan i’w prynu

Cyfleustra yw enw’r gêm yma ac rydyn ni’n fodlon ei chwarae. Rydyn ni wrth ein bodd yn cael cyflenwad o’r byrbrydau fegan hyn wrth law ar gyfer ein holl wibdeithiau ac anturiaethau. (A heb sôn am, fel iachâd brys ar gyfer newyn.)

brami

1 ffa brami lupini

Mae Brami wedi cyrraedd rhediad cartref gyda’r byrbryd iachus hwn wedi’i wneud o lupini, newydd-ddyfodiad i’r gêm codlysiau. Wedi’u piclo’n ysgafn mewn amrywiaeth o sesnin blasus, gellir mwynhau’r “ffa gwyrth” Eidalaidd hyn yn gyfan gwbl neu wedi’u cragen mewn pedwar blas blasus (halen môr, calch poeth, pupur poeth, a garlleg a pherlysiau). Wedi’i becynnu mewn bagiau cyfleus y gellir eu hailselio, mae byrbryd maethlon isel mewn calorïau Brami yn barod i’w chwarae!
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacks.PrimalBwydydd Ysbryd Primal

dwy Stribedi Primal Fegan Jerky Heb Gig

I gael hwb protein rhwng entrees gyda chnoi boddhaol, rhowch gynnig ar un o offrymau cigog, seitan neu shiitake sy’n seiliedig ar gig Primal Strips. Wedi’u gwneud gyda chynhwysion holl-naturiol, daw’r stribedi mewn chwe math (mesquite leim, teriyaki, hickory mwg, Texas BBQ, a phoeth a sbeislyd) yn amrywio o felys i boeth. Taflwch eich stand consesiwn fel pêl grom trwy dorri’r stribedi hyn a’u taenellu ar ben eich sglodion a’ch popcorn.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacks.Hippeaspys gwyrdd

3 pys gwyrdd

Mae yna lawer o bwffs ar y farchnad, ond ychydig sy’n ein cadw ni’n dod yn ôl am debycach i Hippeas. Tra bod llawer o fyrbrydau gwygbys yn cael eu rhostio, mae Hippeas yn cael eu malu’n flawd gyda chynhwysion organig eraill sy’n berffaith ar gyfer byrbryd blasus. Ar gael mewn pum blas blasus (gan gynnwys Cheddar Gwyn Fegan, Far Out Fajita, a Spicy Sriracha Sunshine), mae’r byrbrydau hyn yn darparu naws da yn ogystal â brathiad crensiog, blasus.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacksBeanfieldscaeau ffa

4 sglodion

Daw Sglodion Tatws Barbeciw Beanfields, Nacho a Pico de Gallo mewn bagiau 1.5 owns, gan eu gwneud yn berffaith i’w bwyta yn y parc peli. Mae’r sglodion hyn yn flasus ar eu pen eu hunain, ond byddant hefyd yn gwella’r blas wedi’i gymysgu â’r nados di-laeth y gallwch chi ddod o hyd iddo ar y stondin consesiwn. Rhowch gynnig ar yr amrywiaeth Jalapeño Nacho i ychwanegu mwy o wres i’ch byrbryd, a pheidiwch ag anghofio dod â dresin, fel salsa.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacks.Free2Berhydd2b

5 seibiannau byrbryd rhad2b

Gyda thri blas i ddewis ohonynt, mae pecynnau amrywiaeth Snack Break Free2b yn rediad cartref sicr. Mae blasau fel Peppermint, Cranberry Pumpkin Seed, a Cranberry Crisp yn llawn dop o siocledi tywyll ac ychwanegiadau superfood mewn bag y gellir ei ail-werthu sy’n hawdd ei ddefnyddio. Pwy ydyn ni’n twyllo? Ar ddiwedd y cyntaf, bydd y byrbrydau hyn wedi mynd, wedi mynd, wedi mynd! Felly, dewch i mewn i’r gêm gydag ychydig o opsiynau yn tynnu.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacks.VeganRobsfegan Rob

6 Creision Fegan Rob

Rydyn ni wrth ein bodd â’r sglodion crensiog hyn sydd wedi’u hysbrydoli gan Pringles oherwydd mae’n hollol iawn cael tiwb i gyd i chi’ch hun. Wedi’u gwneud o flawd tatws a sorghum, maent yn rhydd o glwten, yn fegan ac yn dod mewn blasau hwyliog fel sbeislyd, draig goglais gwefusau neu dyrmerig ysgafn gyda phupur du. Bydd yn anodd ichi wrthsefyll eu gorffen ar yr un pryd.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganBaseballGameSnacks.AnniesAnnie’s Homegrown

7 Sglodion Siocled Annie Grahams Bunny

Angen byrbryd cyfeillgar i blant? Cwcis di-fêl yw Annie’s Chocolate Chip Bunny Grahams y bydd plant ac oedolion yn eu caru. Nid ydynt yn cynnwys surop corn ffrwctos uchel, lliwiau artiffisial, blasau na chadwolion. Os ydych chi’n chwilio am flas cwci fegan arall o’r brand hwn, edrychwch ar Cacen Pen-blwydd Bunny Grahams. Ni fyddwch yn difaru.
dysgu mwy yma

Byrbrydau fegan cartref

Os yw’n well gennych wneud eich byrbrydau eich hun, dewiswch un o’r ryseitiau planhigion hyn isod. P’un a ydych chi’n awchu am fwydydd hallt, melys neu sbeislyd, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

vegnews.vegansnackso mae hi’n disgleirio

1 Gwygbys rhost gyda Halen a Finegr

Mae’r byrbryd crensiog, llawn protein hwn gan Oh She Glows yn ddewis iachach i’r blas sur, hallt a geir yn aml wrth fwyta sglodion tatws. Trwy ddefnyddio gwygbys wedi’u rhostio, fe gewch chi un brathiad crensiog arall yr holl ffordd trwy’r 9fed mynediad.
cael y rysáit

vegnews.rockyroadsnacksMwynhewch fwyd bywyd

dwy Cymysgedd Byrbryd Rocky Road

Mae’r rysáit hwn gan Enjoy Life yn cyfuno cwcis siocled di-glwten dwbl a sglodion bach di-laeth ar gyfer popcorn siocled sydd hefyd yn rhydd o glwten. Gwell fyth? Gellir storio’r rysáit hwn heb gnau yn y rhewgell fel y gallwch chi bob amser gael rhywfaint o’r twymyn pêl fas y tro nesaf.
cael y rysáit

vegnews.peanutbutterenergybitespobydd minimalaidd

3 Brathiadau Ynni Cwpan Menyn Pysgnau

Gyda dim ond pum cynhwysyn, mae’r peli egni blasus hyn gan Minimalist Baker wedi’u melysu’n naturiol ac yn barod mewn dim ond 15 munud. Wnaethon ni sôn eu bod nhw’n blasu fel cwpan menyn pysgnau? Mae’n does cwci perffaith ar gyfer byrbryd, ac mae’n enillydd!
cael y rysáit

vegnews.partymixkathy patalsky

4 Cymysgedd Parti ‘Gorau’

Mae’r cymysgedd blasus hwn o Healthy Happy Life yn corddi fil diolch i’r holl bethau sylfaenol y byddech chi’n eu disgwyl mewn cymysgedd grawnfwyd. Mae aeron goji superfoods a had llin yn cael eu cyfuno â hadau blodyn yr haul, cashews a chnau cymysg eraill ar gyfer byrbryd gêm bêl hynod drawiadol ond cludadwy.
cael y rysáit

VegNewyddion.OnigiriNadine Horn a Jörg Mayer

5 Onigiri Fegan wedi’i Grilio

Mae’r onigiri grilio hawdd ei wneud hyn yn cynnwys reis wedi’i gymysgu â chymysgedd blasus o hadau sesame du, nori, a phersli ffres. Ond nid dyna’r cyfan: maen nhw’n cael eu coginio mewn gwydredd saws barbeciw Japaneaidd i roi tu allan umami, ychydig yn grensiog iddynt. Mae’r peli reis hyn yn teithio’n dda, felly nid yn unig maen nhw’n wych ar gyfer amser chwarae, ond gallwch chi hefyd eu gwneud ar gyfer cinio cyflym a phicnic.
cael y rysáit

VegNewyddion.StrawberryOatBitesdolen sarah

6 Prydau Ceirch gyda Chia a Mefus

Yn iach a melys, mae’r byrbrydau hyn yn llawn ceirch, mefus, chia, bananas stwnsh, saws afalau, almonau wedi’u torri, a llawer o sbeisys. Maen nhw’n berffaith os ydych chi’n chwilio am fyrbryd iachach i’ch cadw chi’n ddiddig tra byddwch chi’n gwylio’r gêm, a dyna pam maen nhw’n enillydd yn ein llyfrau.
cael y rysáit

VegNews.PizzaHummus

helene dujardin

7 Hummws Pizza Garlleg

Paratowch eich sglodion pita, seleri a moron. Mae’r saws hwn sy’n llawn protein yn atgoffa rhywun o sleisen fawr o pizza, diolch i’r defnydd o furum maeth, saws tomato, oregano, rhosmari, persli, basil, a llawer o arlleg. Pro Tip: Ychwanegwch naddion pupur coch i flasu os ydych chi’n hoffi sbeis yn eich bywyd.
cael y rysáit

I ddysgu mwy am fyrbrydau fegan, darllenwch:
Yr 11 byrbryd fegan cynaliadwy gorau
38 Byrbrydau Fegan Gyda Llawer O Gaws
18 Ffergi llawn Protein Fegan

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.