Byrgyrs Cyw Iâr gyda Bacwn a Jalapeños

Mae’r cig moch wedi’i dostio ac yna caiff ei fraster wedi’i rendro ei ddefnyddio i ffrio’r pati cyw iâr hwn, gan gadw’r cig yn llaith. Am y rheswm hwnnw, mae’n well coginio’r patties mewn dau swp, yn unol â’r cyfarwyddyd. “Does dim angen sos coch na mwstard pan mae yna saim cig moch,” ysgrifennodd Ali Slagle yn ei llyfr coginio, “I Dream of Dinner.” Mae winwnsyn coch a jalapeno wedi’i sleisio’n denau yn ychwanegu blas a zing i’r byrgyr. Mae cyw iâr wedi’i falu â chig tywyll neu wyn yn iawn. Os dymunir, gallwch roi twrci wedi’i falu yn lle’r cyw iâr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sleisio’r winwns a’r jalapeños yn denau iawn, fel y gellir eu torri’n hawdd i’ch byrgyr.

Gweinwch gydag ochr o sglodion Ffrengig neu sglodion Ffrengig.

Cyfanswm amser: 30 munud

Nodiadau Storio: Rhowch patties yn yr oergell mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 3 diwrnod.


Gwasanaethu:

4

Maint wedi’i brofi: 4 dogn

Cynhwysion
  • 1 pwys o gyw iâr wedi’i falu

  • halen mân

  • pupur du newydd ei falu

  • 1 llwy de o olew niwtral, fel llysiau

  • 4 byns hamburger grawn cyflawn neu wyn

  • 8 sleisen o gig moch, wedi’i dorri’n hanner a’i rannu

  • 1 winwnsyn coch bach (3 i 4 owns), wedi’i haneru a’i sleisio’n denau

  • 1 pupur jalapeño, wedi’i hadu a’i sleisio’n denau yn dafelli neu’n stribedi


ryseitiau cysylltiedig

Cyfeiriadau

Gweithiwch y cig cyn lleied â phosibl, rhannwch y cyw iâr yn bedwar dogn 4 owns a’i rolio’n beli cig mawr, yna gwasgwch yn ysgafn i roi top gwastad iddynt. Rhowch halen a phupur ar y ddwy ochr i’r empanadas.

Rhowch blât wedi’i leinio â thywel a bowlen ger y stôf.

Mewn sgilet haearn bwrw mawr dros wres canolig-uchel, cynheswch 1 llwy de o olew nes ei fod yn symudliw. Ychwanegwch y byns byrgyr, torri ochr i lawr, yna tostiwch nes yn frown euraidd, 1 i 2 funud. Trosglwyddo byns i badell.

Ychwanegu hanner y cig moch i’r sgilet a’i goginio nes ei fod yn grimp, 1 i 2 funud yr ochr, yna’i drosglwyddo i ddysgl wedi’i pharatoi.

Trosglwyddwch ddau o’r patis cyw iâr i’r sgilet, gan eu gosod ymhell oddi wrth ei gilydd. Gan ddefnyddio sbatwla, rhwygwch y cig mor denau ag y gallwch. Ar frig pob un gyda llond llaw o winwnsyn a sleisys jalapeno a, gan ddefnyddio’r sbatwla, gwasgwch nhw i mewn i’r cig. Coginiwch, heb ei gyffwrdd, nes ei fod yn frown euraidd, 1 1/2 i 2 funud.

Trowch y patties a’u brownio nes bod cyw iâr wedi coginio trwodd i 165 gradd ar thermomedr sy’n cael ei ddarllen ar unwaith a winwns yn frown euraidd, 1 i 1 1/2 munud arall. Trosglwyddwch empanadas i’r badell a’i orchuddio i gadw’n gynnes. Ailadroddwch gyda chig moch, cyw iâr, winwns a jalapeños sy’n weddill.

I’w roi at ei gilydd, rhowch 4 darn o gig moch wedi’i goginio ar hanner gwaelod pob bynsen, gyda phati patty patty ar ei ben, a top y bynsen ar ei ben.


ffynhonnell rysáit

Addasiad o “I Dream of Dinner” gan Ali Slagle (Clarkson Potter, 2022).

Profwyd gan Ann Maloney.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd yn [email protected].

Leave a Comment

Your email address will not be published.