Cacen Bozy Hawdd – Mae hi’n Gwybod

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Nid dril mo hwn: mae Martha Stewart newydd wneud cacen wedi’i hysbrydoli gan llygad y dydd (ac mae mor hawdd i’w gwneud!)

stori gysylltiedig

Mae cefnogwyr Martha Stewart yn mynd yn wallgof dros y pwdin hawdd newydd hwn sy’n cyfuno 2 glasur


Ar Fai 25, postiodd Stewart fideo ohoni’i hun yn creu’r rysáit cacen hawdd a blasus hon i’w Instagram. Fe’i postiodd gyda’r capsiwn: “Mae’r pwdin blasus hwn yn cael ei ysbrydoli gan y coctel Tex-Mex clasurol, hyd at yr halen ar ymyl y gwydr (yn yr achos hwn, crwst pretzel hallt). Mae tequila a gwirod blas oren yn gwneud y gacen gaws hufennog hon yn ddanteithion i oedolion yn unig (neu amnewid y gwirod â sudd leim am fersiwn di-alcohol).

Efallai y bydd y gacen flasus yn cymryd amser i’w chreu, ond mae’n werth chweil pan fyddwch chi’n ei weini i chi’ch hun a’ch 10 hoff berson. Rhannwch y cynhwysion ar gyfer dwy brif ran y rysáit hwn: y gramen a’r llenwad. Ar gyfer y gramen, cymerwch pretzels a siwgr. Nawr ar gyfer y llenwad, gallwch chi gael caws hufen, halen kosher, a leim i enwi ond ychydig. O ran alcohol, mae Stewart yn argymell yfed tequila a gwirod blas oren fel Grand Mariner neu Triple Sec.

Dim ond pedwar cam y mae’r rysáit yn eu cymryd, ac mae’r llenwad yn ffurfio tri o’r pedwar. Ar gyfer y gramen, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cydio yn eich prosesydd bwyd defnyddiol i falu’r pretzels yn friwsion mân. Mewn ychydig, byddwch chi’n mynd i’r stwffin. Yna, ar ôl y llenwad, byddwch yn addurno gyda’r lletemau calch wedi’u torri’n hyfryd.

Mae’r rysáit hwn hefyd i’w weld yn Martha Stewart’s Cakes: A Baking Book ar Amazon.

Cacennau Martha Stewart: Ein Llyfr Cyntaf o Fyndiau, Bara, Haenau, Cacennau Coffi, a Mwy: Llyfr Pobi

$19.79, $24.99 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Mynnwch y rysáit llawn ar gyfer Cacen Gaws Margarita Stewart YMA.

Mynnwch fwy o ryseitiau pwdin hawdd a blasus Stewart yn ei llyfr coginio o’r enw Pastai a Tarten Newydd Martha Stewart: 150 Ryseitiau ar gyfer Ffefrynnau Hen Ffasiwn a Modern: Llyfr Pobi.

Cacennau a Phasteiod Newydd Martha Stewart: 150 o Ryseitiau ar gyfer Ffefrynnau Hen a Modern – Llyfr Pobi

$16.44, $26.00 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau isod:

Leave a Comment

Your email address will not be published.