Cacen Hummingbird – Mêl Modern

Mae’r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae’r gacen llaith hon wedi’i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Er ein bod yn byw yn anialwch heulog Arizona, rydym wedi teithio ar draws y wlad lawer gwaith i ymweld â’r De. Rwy’n dweud wrth fy ngŵr fy mod yn ferch ddeheuol yn y bôn sy’n byw yn Arizona. Rydyn ni wrth ein bodd yn ymweld â Charleston, Savannah, Hilton Head a mwy. Un flwyddyn fe dreulion ni 4ydd poeth o Orffennaf yn Savannah Georgia. Roeddwn i eisiau cymryd yr holl fwyd a diwylliant i mewn, felly cawsom lawer o domatos gwyrdd wedi’u ffrio, saws caws pimento, cacen melfed coch, a chacen colibryn. Mae rhywbeth mor swynol am y De: y bobl gynnes a chyfeillgar, y bwyd cysurus, a’r bensaernïaeth hardd.

Ar ôl bwyta pastai colibryn mewn becws yn Savannah, roeddwn i eisiau ail-greu’r bastai deheuol enwog hon gartref. Mae cacen colibryn yn gacen llaith, mae’n gacen draddodiadol, ond y cynhwysion ychwanegol sy’n ei gosod ar wahân i’r gweddill. Mae bananas aeddfed, pîn-afal wedi’i dorri, a chnau Ffrengig crensiog yn ei wneud yn arbennig iawn. Y rhew caws hufen melys sy’n dod â’r cyfan at ei gilydd.

Mae’r gacen colibryn hon yn berffaith ar gyfer eich dathliad Pasg neu wanwyn.

Mae'r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae'r gacen llaith hon wedi'i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Pa gynhwysion sydd yn y gacen colibryn:

 • Petroliwm
 • Siwgr
 • siwgr brown
 • Wyau
 • Fanila
 • Hufen sur
 • stwnsh banana
 • Pîn-afal
 • cnau pecan
 • Blawd
 • Soda pobi
 • Halen
 • Menyn
 • Caws hufen
 • Siwgr powdwr
 • past fanila

Mae’r rysáit cacen colibryn hawdd hon yn hynod o llaith ac yn aros yn llaith am ddyddiau! Os ydych chi am ei gadw’n llaith, rwy’n awgrymu ei frwsio â surop syml (dŵr a siwgr wedi’i goginio tan suropi). Mae hyn hefyd yn ychwanegu ychydig o melyster ychwanegol at y gacen colibryn.

Mae'r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae'r gacen llaith hon wedi'i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Sut i wneud y rysáit cacen colibryn orau:

 1. Dechreuwch trwy gymysgu’r olew, siwgr, siwgr brown, wyau a fanila.. Cymysgwch hufen sur cyfan. Ychwanegu banana stwnsh. Rwy’n awgrymu defnyddio bananas aeddfed gyda rhai smotiau brown ar y croen. Po fwyaf aeddfed yw’r banana, y mwyaf o siwgrau naturiol sy’n bresennol. Os ydych chi’n defnyddio banana gydag ychydig o wyrdd ar y croen, ni fydd y gacen hon mor felys.
 2. Dewiswch bîn-afal ffres neu tun. Gallwch dorri pîn-afal ffres neu ddefnyddio darnau pîn-afal tun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn draenio’r pîn-afal tun fel nad oes gormod o hylif ar ôl yn y gacen.
 3. Ar gyfer cacen dalach, yr wyf yn awgrymu defnyddio sosbenni cacen 8-modfedd.. Gallwch hefyd ddefnyddio sosbenni cacen 9-modfedd, ond bydd yn gacen ehangach ac nid mor uchel. Rhestrir fy hoff sosbenni cacennau isod.
 4. Pobwch nes ei fod wedi’i bobi’n llawn. Gallwch chi brofi’r gacen am roddion trwy osod profwr cacen neu bigyn dannedd yng nghanol y gacen. Cofiwch y bydd y gacen yn parhau i goginio a gosod am ychydig funudau ar ôl i chi ei dynnu o’r popty.
 5. Frost gyda Hufen Melys Frosting Caws. Gwnewch yn siŵr bod y caws hufen ar dymheredd ystafell fel ei fod yn ymgorffori’n dda yn y menyn.

Mae'r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae'r gacen llaith hon wedi'i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Pa offer pobi a argymhellir ar gyfer pobi:

Ryseitiau cacennau clasurol:

Mae'r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae'r gacen llaith hon wedi'i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Mae'r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae'r gacen llaith hon wedi'i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

Cacen Nightingale

Modern Honey® – www.modernhoney.com

Mae’r gacen colibryn hon yn bwdin deheuol clasurol. Mae’r gacen llaith hon wedi’i gwneud â phîn-afal, bananas, cnau Ffrengig, ac ar ei ben mae rhew caws hufen melys.

amser paratoi ugain munudau

Amser i goginio 22 munudau

Cwrs pwdin

Ystafell gegin Americanaidd

Cynhwysion

 • un cwpan Petrolewm *
 • un cwpan Siwgr
 • un cwpan siwgr brown
 • 3 hir Wyau
 • dwy llwy de Fanila
 • ¼ cwpan Hufen sur
 • dwy cwpanau stwnsh banana (tua 4 banana aeddfed)
 • 14 owns gall Pîn-afal (wedi’i ddraenio a’i dorri)
 • 3 cwpanau Blawd
 • un llwy de Soda pobi
 • un llwy de Halen
 • un cwpan Cnau wedi’u torri

Caws hufen gwydrog:

 • (dau) pecynnau 8 owns. Caws hufen (meddal)
 • un cwpan Menyn (meddal)
 • cwpanau Siwgr powdwr
 • 1 – 2 llwy fwrdd llaeth neu hufen
 • dwy llwy de Dyfyniad fanila neu bast fanila

Cyfarwyddiadau

 • Cynhesu’r popty i 350 gradd. Mewn powlen, cymysgwch yr olew, siwgr a siwgr brown am 2 funud. Ychwanegwch yr wyau, y fanila, a’r hufen sur a’u cymysgu am 2 funud ychwanegol.

 • Ychwanegwch y bananas pîn-afal wedi’u torri. Ychwanegwch y blawd, soda pobi, halen a chnau Ffrengig.

 • Paratowch sosbenni cacennau trwy eu chwistrellu â chwistrell coginio nonstick neu ddefnyddio cylchoedd o bapur memrwn. Rwy’n awgrymu defnyddio sosbenni cacen 8- neu 9 modfedd (gweler y nodiadau isod). Arllwyswch y cytew cacennau i’r sosbenni a’i wasgaru’n gyfartal.

 • Pobwch am 20-28 munud, yn dibynnu ar faint y badell gacen. Defnyddiwch beiriant pigo dannedd neu brofwr cacen i ganfod rhodd. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell.

 • Tynnwch o’r sosbenni a’i oeri ar raciau oeri. Ar gyfer rhew yn haws, rhowch yn y rhewgell am 20 munud cyn rhew.

Caws hufen gwydrog:

 • Mewn powlen fawr, curwch y caws hufen a’r menyn gyda chymysgydd stand neu gymysgydd llaw am 4 munud, nes ei fod yn ysgafn a blewog. Ychwanegwch y siwgr powdr, llaeth a fanila.

 • Rhowch gacen ar blât cacen ac ychwanegu rhew rhwng pob haen. Ar ôl rhewi’r gacen, rhowch pecans ychwanegol a phîn-afal ffres ar ei ben, os dymunir.

graddau

* gwnewch yn siŵr bod yr olew yn ffres
Bydd y tymheredd coginio yn amrywio yn dibynnu ar faint y sosbenni cacennau. Bydd sosbenni cacen 9 modfedd yn pobi’n gyflymach gan y bydd y cytew cacen yn deneuach.
Defnyddiais (4) sosbenni cacen 8 modfedd yn y lluniau. Fel arfer dim ond (3) sosbenni 8 modfedd yr wyf yn eu defnyddio. Gallwch ddefnyddio (2) neu (3) sosbenni cacen 9-modfedd, yn dibynnu ar ba mor denau ydych chi eisiau’r haenau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.