Cacen Meringue Lemon Hawdd | Cacen Meringue Limoncello Meddw

Daniel Harding

Rydyn ni i gyd wedi gweld (neu wedi bwyta) lluniau o bastai meringue lemwn enwog Gloria Trattoria gyda’i thwmpath anferth o meringue blewog. A byddwn yn cyfaddef hynny, mae ein LMP yn un o’r goreuon.

Nid yn unig y mae’n cymryd pum munud i baratoi, ond rydym wedi ychwanegu limoncello ar gyfer hwb rhyfeddol o alcohol sydd ei angen sy’n paru’n berffaith â blasau melys a thangy y gacen hon.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Yn:

8

Amser paratoi:

0

oriau

30

munudau

Amser i goginio:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

35

munudau

ugain


bocs cacen crwst melys wedi’i wneud ymlaen llaw

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn sosban dros wres canolig, cyfunwch y ceuled lemwn, menyn a siocled gwyn nes ei doddi a’i gyfuno. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y limoncello.
  2. Arllwyswch y llenwad i badell bastai, gan ddefnyddio cefn y llwy i lenwi’r badell yn gyfartal. Oerwch yn y rhewgell tra byddwch chi’n gwneud y meringue.
  3. Cynhesu sosban traean yn llawn gyda dŵr i fudferwi. Mewn powlen gymysgu fawr, lân neu bowlen o gymysgydd stand, cyfunwch y gwynwy a’r siwgr powdr.
  4. Rhowch y bowlen dros y sosban o ddŵr berwedig, gan wneud yn siŵr nad yw’r bowlen yn cyffwrdd â’r dŵr. Gan ddefnyddio cymysgydd dwylo, curwch yn barhaus nes bod yr holl siwgr wedi toddi. Gallwch chi brofi hyn trwy rwbio ychydig bach o’r cymysgedd rhwng dau fys. Pan na fyddwch chi’n teimlo unrhyw ronynnau o siwgr mwyach, mae’n barod.
  5. Tynnwch y bowlen o’r gwres. Gan ddefnyddio cymysgydd trydan neu gymysgydd stand, curwch ar gyflymder uchel nes bod y bowlen drwchus, sgleiniog a’r bowlen yn oer i’r cyffwrdd.
  6. Yn y cyfamser, cynheswch rac popty i 220 ° C (200 ° C gyda ffan), os caiff ei ddefnyddio.
  7. I ymgynnull, tynnwch y badell gacen o’r rhewgell. Arllwyswch y meringue drosto, gan wneud yn siŵr eich bod yn gorchuddio’r holl lenwad lemwn.
  8. Griliwch y meringue gyda thortsh neu rac popty am ychydig funudau nes ei fod yn dechrau brownio. Gweinwch ar unwaith.

pastai meringue lemoncello cyfan

Daniel Harding

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.