Cacen Sloth – Monitor y Dwyrain Canol

Wn i ddim amdanoch chi, ond mae ein teulu ni’n osgoi defnyddio’r popty yn yr haf oherwydd y peth olaf sydd ei angen arnoch chi yn ystod ton wres yw mwy o wres. Roedd hyn yn arbennig o wir yn ystod ein gwyliau haf yn yr Iorddonen, lle cawsom ein magu, nid oedd unrhyw aerdymheru ac fe wnaethon ni i gyd huddio o gwmpas y gefnogwr am yr ychydig aer oer oedd yn chwythu ein ffordd. Ond, gyda’r holl gyfarfodydd ac amser rhydd, roeddem am wneud pwdinau yn gyson, felly byddai pawb yn yr Iorddonen a’r Dwyrain Canol, yn gyffredinol, yn masnachu pwdinau poeth a chysurus ar gyfer pwdinau oer cyflym a hawdd sy’n cael eu gwneud ac yn glynu yn yr oergell i rhoi. Dyma rai o fy hoff bwdinau ac allan o bob un ohonyn nhw, dwi’n meddwl mai’r gacen sloth oedd fy ffefryn absoliwt! Roedd yn hawdd, cyflym, a blasus gyda, fel y gallwch ddweud o’r enw, fawr ddim ymdrech!

Teisen ddiog oedd un o’r ychydig ryseitiau y byddai fy nain yn gadael i ni ei gwneud heb neb yn gofalu amdani, gan na allai fod wedi bod yn haws i’w gwneud, ac yn well eto, prin oedd unrhyw seigiau i’w glanhau wedyn. Byddem yn cymysgu’r holl gynhwysion gyda’i gilydd, yn ei arllwys i ychydig o ffoil a’i rolio i fyny i mewn i selsig a’i gadw yn y rhewgell am ychydig oriau, dros nos pe baem yn amyneddgar iawn, a anaml y byddwn! Mae amrywiadau o’r gacen hon, a defnyddiaf y gair “cacen” yn llac iawn yma, yn cael eu gwneud ledled y Dwyrain Canol, ac fe’i gelwir yn Turkiye fel “cacen mosaic”. Yn wir, dyma’r enw perffaith oherwydd pan fyddwch chi’n torri’r gacen, mae’r cwcis yn edrych fel mosaigau bach.

Ni allai gwneud hyn fod yn haws. Rwy’n hoffi fy un i fel cwcis sy’n cael eu dal gyda’i gilydd gan y gymysgedd siocled yn bennaf, ond yn bendant gallwch chi addasu’r cyfrannau at eich dant a defnyddio llai o gwcis. Dydw i ddim yn hoffi i fy un i fod yn rhy felys ond eto gallwch chi ychwanegu cymaint o siwgr ag y dymunwch. Os ydych yn cael trafferth dod o hyd ista, gallwch ddefnyddio hufen dwbl trwm ychwanegol, ond byddai’n cymryd ychydig mwy o amser i rewi. Yn draddodiadol, mae’r cymysgedd yn cael ei arllwys i ddarn o ffoil a’i lapio mewn boncyff, yna ei sleisio i weini, ond rwy’n hoffi ei wasgu i mewn i badell torth wedi’i leinio â ffoil i roi ychydig mwy o siâp iddo. Gadewch am 2-4 awr neu dros nos a mwynhewch y pwdin siocled crensiog hwn sy’n ffordd berffaith o fodloni’ch dant melys heb orboethi.

Cynhwysion

350-450g bisgedi te (Mae bisgedi Rich Tea neu Marie yn gweithio’n wych)

¾ cwpan powdr coco

¼ cwpan siwgr neu i flasu

1 llwy fwrdd o fenyn, tymheredd yr ystafell

1 can o ishta

1 cwpan o laeth

Cyfarwyddiadau

  1. Mewn powlen fawr, torrwch y cwcis yn ddarnau canolig i fach, tua maint cnau cyll neu almonau. Mae nifer y cwcis rydych chi’n eu defnyddio a pha mor fach rydych chi’n eu torri yn dibynnu ar ddewis, rwy’n hoffi fy nghwcis yn drwchus ac yn grimp felly rwy’n eu cadw ar y maint mwy ac yn defnyddio mwy ohonyn nhw.
  2. Mewn sosban, toddwch y menyn ac ychwanegwch y siwgr, y powdr coco a’r llaeth a’i gymysgu nes ei fod wedi’i ymgorffori’n llawn a’i doddi.
  3. Arllwyswch y gymysgedd siocled dros y cwcis a chymysgwch yn dda, yna ychwanegwch y ista a chymysgwch nes ei fod wedi’i ymgorffori.
  4. Arllwyswch y cymysgedd ar ddarn o ffoil sydd wedi’i olewo’n ysgafn a’i rolio i mewn i selsig neu ei roi mewn padell dorth a’i orchuddio’n dda, gan wneud yn siŵr bod y gacen gyfan wedi’i gorchuddio. Rhewi am 2-4 awr neu nes ei fod yn dal gyda’i gilydd. Sleisiwch a mwynhewch!

MWY O RYSEITIAU YMA >>> Maen nhw wedi gwasanaethu’n dda i chi

Categorïau

Straeon fideo a lluniaurydych chi wedi cael eich gwasanaethu

Leave a Comment

Your email address will not be published.