Cafodd Cefnogwyr 90 Diwrnod eu Twyllo Gan Rysáit Stroganoff Brasil Thais

Pan wnaeth Thais stroganoff o Frasil ar 90 Day Fiance, fe wnaeth brawd Patrick, John, ei boeri allan yn y pen draw. Roedd ffans yr un mor ddryslyd gan ei rysáit ac maent bellach yn awyddus i ddarganfod y dull y tu ôl i’r pryd a goginiodd.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod stroganoff cig eidion wedi’i goginio â stêc, felly pan ddefnyddiodd Thais gyw iâr yn eu plât cinio, cafodd pawb eu chwythu i ffwrdd yn llwyr. O ganlyniad i’r diweddar 90 diwrnod episod, trafodaeth enfawr wedi ffurfio ar rwydweithiau cymdeithasol.

O’r llu o geisiadau am yr union rysáit rydych chi’n ei ddefnyddio i ddryswch llwyr a ydych chi’n coginio’r pryd yn y ffordd draddodiadol Brasil, mae’n amlwg bod Thais wedi achosi cryn gynnwrf, heb hyd yn oed ystyr i!

Mae cefnogwyr yn ymateb i rysáit Thais

Pan ychwanegodd Thais fwstard a sos coch at ei ddysgl stroganoff cyw iâr, cafodd y gwylwyr eu syfrdanu’n llwyr. O ystyried ei bod yn Brasil, roedd rhai yn meddwl y gallai fod wedi bod yn coginio rysáit draddodiadol gartref.

ffan ysgrifennodd: “Wrth wylio Thaís yn rhoi sos coch a mwstard ar y stroganoff hwnnw #Diwrnod Addewid90.”

Trodd un arall ei gefn ar Thais a daeth i’r casgliad ei fod yn defnyddio sawsiau gwahanol i’r rysáit arferol oherwydd nad oedd ganddo’r holl gynhwysion yn y pantri a’r oergell.

Hwy Dywedodd: “Stroganoff Cyw Iâr Brasil (Estrogonofe de Frango) – Hawdd a Blasus. Mae’n debyg iddo roi sos coch a mwstard melyn yn lle Dijon. Melys Thais oedd paratoi cinio i’w ddyweddi.”

Mae Thais yn mynd i’r afael â Dryswch Stroganoff

Ar ôl i rysáit stroganoff Thais achosi cynnwrf ar gyfryngau cymdeithasol, fe ail-bostiodd stori Instagram ffrind i’w thudalen. Ymddengys fod ei hanwylyd yr un mor bryderus â gweddill y genedl yn gwylio.

Gofynnwyd i Thais, “A welsoch chi’r olygfa stroganoff? Roedd yn chwerthinllyd. Oherwydd bod y cynhwysyn ar goll ac yna doeddwn i ddim yn gwybod sut i’w goginio, lol”. Wrth gyfieithu, mae’n ymddangos nad oedd gan Thais yr holl gynhwysion ar y pryd.

Mae’r stori Instagram a rennir a uwchlwythwyd gan ei ffrind yn dweud eu bod yn gobeithio un diwrnod y bydd pobl yn gallu maddau gweithredoedd Thais yn nhymor naw, sef y sefyllfa stroganoff cig eidion.

Atebodd Thais, “Os gwelwch yn dda, ble mae’r hufen?”

Thais Brasil Stroganoff

Gwneir Stroganoff Cyw Iâr Brasil gyda saws cyw iâr hufenog, heb flawd. Fel arfer mae stroganoff yn cael ei wneud gyda chig eidion, sef saig wreiddiol Rwsiaidd o ddarnau cig eidion wedi’u tro-ffrio a weinir mewn saws mwstard a Smetana.

Cyhoeddodd Patrick fod ei chariad Thais yn coginio stroganoff Brasil pan oedd hi’n coginio iddo ef a’i frawd John. Nid oedd ei frawd wedi gwneud cymaint o argraff, ond roedd Patrick fel petai’n mwynhau’r pryd yn hapus.

Fodd bynnag, defnyddiodd Thais sos coch a mwstard yn eu rysáit. Fe wnaeth hyn ysgogi brawd Patrick, John, i boeri’r ddysgl allan, ond mae Brasilwyr yn gwneud y pryd gyda hufen trwm a dim blawd i dewychu’r saws, yn ôl Easy a Delish.

Cymysgodd winwns, cyw iâr, sos coch a mwstard mewn pot ffrio, ond mae’r pryd fel arfer yn golygu ychwanegu saws tomato. Arweiniodd hyn at rai yn meddwl ei fod yn defnyddio sawsiau cyfnewid i gymryd lle’r hyn nad oedd ganddo gartref!

GWYLIWCH SUL DYDD 90 DIWRNOD FFIANNOL AM 8/7C AR TLC

A DEWCH YN ANGHYWIR GYDA NI AR INSTAGRAM A Facebook

Mae Celine yn newyddiadurwr gyda dros bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyfryngau ac yn rheolwr olygydd Reality Titbit. Ar ôl graddio gyda gradd baglor mewn Newyddiaduraeth Amlgyfrwng, daeth yn newyddiadurwr a gohebydd radio, cyn symud ymlaen i’w rôl bresennol fel awdur realiti.

Mae Loren 90 Day Fiancé yn awgrymu golygfeydd Roe v Wade gyda phost Instagram ‘fy nghorff, fy newis’

Leave a Comment

Your email address will not be published.