Cawl Corbys Hawdd

Mae corbys yn iach, mae ganddynt flas cigog, ac yn coginio i gyflwr hynod dendr yn llawer cyflymach na’u cefndryd codlysiau, ffa. Maent yn berffaith ar gyfer gwneud cawliau llysieuol llenwi a blasus fel yr un hwn, gyda llysiau aromatig (nionyn, seleri a moron), ynghyd â thomato a sbigoglys i gael hwb ychwanegol o flas a fitaminau. Am bryd o fwyd arbennig, pobwch swp o fara corn zucchini â menyn blasus a throwch ynghyd salad gwyrdd cymysg bach sy’n berffaith i’w weini ar yr ochr.

Nodyn: Gallwch ddefnyddio unrhyw liw corbys yr ydych yn ei hoffi, ond bydd corbys coch hollt a chorbys melyn yn coginio’n llawer cyflymach a gallant ddisgyn yn ddarnau yn y cawl. Felly, yn dibynnu ar eich dewisiadau gwead, efallai y byddwch am gadw corbys brown, gwyrdd, du neu Puy ar gyfer y rysáit hwn.

 • Cynhyrchu: 6 dogn
 • Anhawster: Hawdd
 • Cyfanswm: 1 awr
 • Actif: 25 munud

Cynhwysion (14)

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 coesyn seleri canolig, wedi’i deisio’n fach
 • 1 moron canolig, wedi’u plicio a dis bach
 • 1/2 winwnsyn melyn canolig, dis bach
 • 3 ewin garlleg canolig, wedi’u briwio
 • halen kosher
 • pupur du newydd ei falu
 • Cawl llysiau sodiwm isel 1 litr
 • 1 can (15 owns) o domatos wedi’u deisio gyda’u sudd
 • 1 1/4 cwpan corbys (gweler y nodyn), wedi’i rinsio
 • 1 ddeilen llawryf
 • 1/4 llwy de o ddail teim ffres wedi’u torri’n fân
 • 1 llwy de o finegr gwin coch neu finegr sieri
 • 2 owns o ddail sbigoglys (tua 1/2 criw)

Cyfarwyddiadau

 1. Cynhesu’r olew mewn sosban fawr dros wres canolig nes ei fod yn symudliw, tua 3 munud. Ychwanegu’r seleri, moron, a nionyn a’u coginio, gan droi’n achlysurol, nes bod y llysiau wedi meddalu, tua 10 munud. Ychwanegwch y garlleg a’i goginio nes ei fod yn persawrus, tua 1 munud. Ychwanegwch sawl pinsiad hael o halen a phupur.
 2. Ychwanegwch y cawl, y tomatos gyda’u sudd, corbys, deilen llawryf, a theim a’u troi i gyfuno. Gorchuddiwch a dewch ag ef i fudferwi, tua 15 munud. Unwaith y bydd yn mudferwi, gostyngwch y gwres i isel a pharhau i fudferwi, wedi’i orchuddio, nes bod corbys a llysiau’n dendr, tua 15 munud yn fwy.
 3. Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen neu bupur yn ôl yr angen, yna ychwanegwch y finegr. Ychwanegu sbigoglys a’i droi nes ei fod wedi meddalu. Os yw’n well gennych wead mwy hufennog, piwrî hanner y cawl mewn cymysgydd a’i ychwanegu yn ôl i’r pot.

Leave a Comment

Your email address will not be published.