Cawl Endive a Chickpea gyda Tost Garlleg

Gall y swydd hon gynnwys dolenni cyswllt. Darllenwch fy mholisi datgelu.

Os ydych chi’n chwilio am gawl llysieuol iach a swmpus sy’n gyflym, yn rhad ac yn hawdd, y cawl endive a chickpea hwn yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi.


Cawl Endive a Chickpea

Rydw i wedi bod yn cael ceisiadau am ryseitiau cawl newydd, felly rydw i’n eu troi nhw i mewn! Mae Cawl Endive Eidalaidd a Chickpea gyda Tost Garlleg yn hawdd, yn gysur ac yn iach, gyda dim ond 7 cynhwysyn, heb gyfrif halen a phupur, ac yn barod mewn llai na 20 munud. Fy hoff ran yw’r tost surdoes yr wyf yn ei rwbio â ewin o arlleg amrwd, rhywbeth roedd fy nhad bob amser yn ei wneud, sy’n fy atgoffa ohono. Mae’r cawl hwn hefyd yn rhad gan ei fod yn defnyddio un o fy hoff stwffwl – gwygbys, sy’n iach iawn ac yn uchel mewn ffibr. Mwy o ryseitiau gwygbys y gallech chi roi cynnig arnyn nhw yw Harissa Shrimp a Chickpeas a Tomato Chickpea Soup.

tost garlleg

Beth yw escarole?

Llysieuyn deiliog gwyrdd ac aelod o deulu sicori yw Endive. Mae’n boblogaidd mewn bwyd Eidalaidd a gellir ei weini’n amrwd neu wedi’i goginio. Yn yr archfarchnad, mae’n hawdd anwybyddu endive, gan ei fod yn edrych cymaint fel letys. Fe’i ceir fel arfer ger pennau letys a sypiau o gêl. Os na allwch ddod o hyd iddo, bydd unrhyw lysieuyn deiliog gwyrdd yn gweithio.

Mae croen caws Parmesan yn ychwanegu blas gwych i’r cawl

Dyma awgrym: storiwch groen caws Parmesan neu Romano yn y rhewgell, maen nhw’n rhoi blas mwy sawrus i’r cawl i wneud cawliau blasus. Gadewch i’r gragen fudferwi yn y pot cawl a’i droi cyn ei weini. Os nad oes gennych chi un, peidiwch â phoeni. Gallwch barhau i wneud y Cawl Chickpea Endive hwn hebddo ac ychwanegu ychydig o gaws Parmesan at eich cawl cyn ei weini.

Amrywiadau:

 • Cyfnewidiwch y gwygbys am ffa glas tywyll.
 • Cyfnewidiwch yr escarole am unrhyw lysieuyn deiliog gwyrdd fel sbigoglys babi neu gard Swisaidd.
 • Hepiwch y tost i’w wneud yn rhydd o glwten

Cawl Endive a Chickpea gyda Tost GarllegCawl Endive a Chickpea gyda Tost Garlleg

Mwy o Ryseitiau Cawl y Byddwch chi’n eu Caru:

Cawl Endive a Chickpea gyda Tost Garlleg

222 calch
10.5 Protein
38 carbohydradau
4 brasterau

Amser paratoi: 5 munudau

Amser i goginio: ugain munudau

Cyfanswm amser: 25 munudau

Os ydych chi’n chwilio am gawl llysieuol iach a swmpus sy’n gyflym, yn rhad ac yn hawdd, y cawl endive a chickpea hwn yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi.

 • un llwy de olew olewydd gwyryfon ychwanegol
 • 4 ewin Garlleg
 • 4 cwpanau cawl llysiau
 • dwy cwpanau gwygbys tun, ei rinsio a’i ddraenio
 • 5 cwpanau dail endive wedi’u torri, 1 pen
 • pupur newydd ei falu, rhoi cynnig arni
 • un croen caws parmesan, Parmigiano Reggiano ffres mwy wedi’i gratio, ar gyfer gweini (dewisol)
 • 4 1 owns tafelli bara surdoes bach, (neu 2 fawr, wedi’u torri’n hanner)
 • chwistrell olew olewydd
 • Malwch 3 o’r ewin garlleg gydag ymyl cyllell. Torrwch y pedwerydd ewin yn ei hanner.

 • Cynhesu pot canolig neu ffwrn Iseldireg dros wres canolig; pan yn boeth ychwanegwch yr olew.

 • Ychwanegwch y 3 ewin garlleg wedi’u malu a’u ffrio nes eu bod yn frown euraid, tua 2 funud.

 • Ychwanegu’r cawl, croen Parmesan a gwygbys a dod ag ef i ferwi. Yna ychwanegwch yr escarole a’i goginio nes ei fod wedi meddalu, tua 15 munud.

 • Yn y cyfamser, arllwyswch y bara ag olew olewydd a’i roi ar y gril neu yn y tostiwr, nes ei fod yn frown euraid.

 • Cymerwch yr haneri garlleg a rhwbiwch nhw i gyd dros y tost.

 • I weini, taflu’r croen garlleg a chaws. Rhannwch yn 4 powlen a gweinwch gyda Parmesan ffres wedi’i gratio. Gweinwch gyda thost garlleg.

Gwasanaeth: un1/2 cwpan, Calorïau: 222kcal, carbohydradau: 38gram, Protein: 10.5gram, Braster: 4gram, Braster dirlawn: 0.5gram, Sodiwm: 466miligramau, Ffibr: 8.5gram, Siwgr: 5.5gram

Leave a Comment

Your email address will not be published.