Cawl Pys Gwyrdd

Os yw pys gwyrdd ffres neu bys Seisnig yn eu tymor, gofalwch am y cregyn a gwnewch y cawl pys piwrî cyflym ac iach hwn y gellir ei weini’n boeth neu’n oer. Gan fod llawer o brothau llysiau masnachol yn blasu’n rhy felys a rhyfedd, ceisiwch wneud rhai eich hun. Os ydych chi’n defnyddio cawl llysiau tun, gwnewch yn siŵr ei wanhau gydag ychydig o ddŵr (tua 1 cwpan o broth mewn 1 1/2 cwpan o ddŵr). Pan nad oes pys ffres ar gael, mae pys wedi’u rhewi yn lle gwych.

Mae’r rysáit hwn yn opsiwn gwych ar gyfer nosweithiau cŵl yn gynnar yn y gwanwyn. Ar gyfer pwdin, rhowch gynnig ar ein rysáit pwdin reis hawdd.

Cafodd y rysáit hwn sylw fel rhan o’n sioe sleidiau ryseitiau cynhwysion y gwanwyn. Am fwy o gawliau pys hollt, gweler hefyd ein rysáit Cawl Pys Hollti.

 • Cynnyrch: 4 dogn
 • Anhawster: hawddgar
 • Cyfanswm: 45 munud

Cynhwysion (9)

 • 1 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 1 cennin canolig, coesyn, haneru ar ei hyd a’i sleisio’n denau (rhannau gwyn a gwyrdd yn unig)
 • 2 lwy de o halen kosher, a mwy yn ôl yr angen
 • 2 1/2 cwpan cawl llysiau cartref (gweler y cyflwyniad rysáit) neu 1 cwpan cawl llysiau sodiwm isel wedi’i brynu gan y siop wedi’i gymysgu â 1 1/2 cwpan o ddŵr
 • 1/8 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy yn ôl yr angen
 • 3 cwpan o bys cragen ffres (o tua 2 1/2 pwys o bys yn eu codennau) neu 1 pecyn (16 owns) pys wedi’u rhewi, wedi’u dadmer
 • 1/4 cwpan dail mintys ffres wedi’u pacio’n rhydd
 • 1 llwy de o sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres, a mwy yn ôl yr angen
 • Crème fraîche, ar gyfer gweini (dewisol)

Cyfarwyddiadau

 1. Toddwch y menyn mewn sosban ganolig dros wres canolig nes ei fod yn ewynnog. Ychwanegwch y genhinen, 1/2 llwy de o halen, a phinsiad o bupur a choginiwch, gan droi yn achlysurol, nes ei fod wedi meddalu, tua 3 munud.
 2. Ychwanegu cawl, 1 1/2 llwy de o halen sy’n weddill, a phupur wedi’i fesur a dod ag ef i ferwi. Ychwanegu’r pys a dod ag ef i ferwi eto. Gostyngwch y gwres i ganolig isel a mudferwch nes bod pys yn dyner, tua 5 munud.
 3. Tynnwch y sgilet o’r gwres, ychwanegu dail mintys a’i droi i gyfuno. Gadewch i chi sefyll heb ei orchuddio nes bod y blasau’n cyfuno, tua 10 munud.
 4. Gan ddefnyddio cymysgydd, piwrî’r cawl mewn sypiau nes ei fod yn llyfn, tynnwch y caead bach (y caead arllwys) oddi ar gaead y cymysgydd a gorchuddiwch y bwlch gyda thywel cegin (mae hyn yn caniatáu i stêm ddianc ac yn atal caead y cymysgydd rhag dod i ffwrdd). Trosglwyddwch y cawl i sosban lân (os caiff ei weini’n boeth) neu bowlen gwrth-wres ac ychwanegwch y sudd lemwn. Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen, pupur, a sudd lemwn yn ôl yr angen. Os ydych chi’n ei weini’n gynnes, ailgynheswch dros wres isel. Os ydych chi’n ei weini’n oer, oerwch i dymheredd yr ystafell, gorchuddiwch ef, yna rhowch yn yr oergell nes ei fod yn oer. Rhowch ddolop o crème fraîche ar bob gwasanaeth, os dymunir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.