Cawl Pys gyda Rysáit Ham

Will Dickey

Wrth chwilio am bryd un pot hawdd gyda ham dros ben, rhowch gynnig ar y rysáit hwn ar gyfer Cawl Pys gyda Ham. Wedi’r cyfan, rydyn ni’n eiriolwyr mawr dros wneud defnydd o’r hyn sydd wrth law. Mae gratin tatws a ham yn troi swm da o ham wedi’i goginio yn ddysgl ochr freuddwydiol (neu’n brif gwrs swmpus wedi’i weini â salad gwanwyn). Mae cawl ham yn ddefnydd gwych ar gyfer yr asgwrn ham hwnnw sydd dros ben ac mae’n ymestyn blasau myglyd a hallt yr ham hyd yn oed ymhellach, gan drwytho cawliau, stiwiau a stiwiau gyda’i ddaioni. Neu rhowch yr asgwrn ham yn y cawl yma am hyd yn oed mwy o flas!

A oes angen socian pys hollt cyn coginio?

Mae pys hollt fel corbys: nid oes angen eu socian cyn coginio, sy’n gwneud y cawl hwn hyd yn oed yn haws i’w wneud wrth fynd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw bag o bys gwyrdd ac ychydig o styffylau oergell a phantri eraill sydd gennych chi fwy na thebyg wrth law.

A allaf wneud cawl pys hollt heb ham dros ben?

Yn hollol! Gellir gwneud y cawl hwn unrhyw bryd. Mae stecen ham briwgig yn gweithio’n berffaith yn lle ham dros ben.

Beth sy’n mynd orau gyda chawl pys hollt?

Mae Split Pea Soup yn bryd cyflawn sy’n llawn protein, llysiau, a phys hollt â starts. Does dim gwadu bod ychydig o groutons cartref creisionllyd ar ben y cawl yn wych ar gyfer amsugno’r cawl blasus ac ychwanegu ychydig o wasgfa at bob brathiad. Neu weini ochr yn ochr â bara caws garlleg neu opsiwn ysgafnach fel cêl a salad sitrws.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

6 – 8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

un

amser

40

munudau

2C.

ham wedi’i ddeisio (tua 12 owns.)

3


moron, wedi’u plicio a’u sleisio

1 pwys.

pys gwyrdd sych

1/2 llwy de

halen, a mwy i flasu

1/2 llwy de

pupur du wedi’i falu, a mwy i flasu

persli ffres wedi’i dorri, dewisol

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynhesu popty neu bot Iseldireg mawr dros wres canolig. Ychwanegwch yr olew olewydd a’r ham. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod y darnau ham yn frown euraidd, 8 i 10 munud. Cynyddu gwres i ganolig uchel; ychwanegu winwnsyn, moron, a seleri a pharhau i goginio nes bod llysiau wedi meddalu ychydig, tua 5 munud yn fwy. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch 1 munud arall.
  2. Yn y cyfamser, rhowch y pys hollt mewn hidlydd. Rinsiwch nhw’n dda a chasglwch a gwaredwch unrhyw gerrig mân neu falurion.
  3. Ychwanegwch y cawl cyw iâr, y teim sych, a’r ddeilen llawryf, os ydych yn ei ddefnyddio. Dewch ag ef i fudferwi, yna gostyngwch y gwres i ganolig-isel a choginiwch, heb ei orchuddio, gan droi’n achlysurol, am 1 awr 30 munud nes bod pys yn “agored” mewn pot ac yn dendr iawn. (Os yw’r pot yn stopio mudferwi wrth goginio, cynyddwch y gwres i ganolig nes ei fod yn mudferwi eto, yna gostyngwch y gwres i ganolig-isel.) Ychwanegwch 1/2 i 1 cwpan o ddŵr i gyrraedd y cysondeb a ddymunir.
  4. Sesnwch gyda halen a phupur du. Gweinwch gyda phersli wedi’i dorri ar ei ben, os yw’n well gennych.

Os oes gennych asgwrn ham dros ben, taflwch ef yn y cawl hefyd! Bydd yn trwytho hyd yn oed mwy o flas ham.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.