Cawl yn yr haf? Pam ddim! Dyma 4 rysáit sy’n gwneud y gorau o lysiau ffres | bwyd a chegin

Daniel Neman Ôl-anfon o St

Pan fydd y cynnyrch yn eich siop groser leol, marchnad ffermwyr, neu eich gardd eich hun yn ei anterth, mae’n bryd gwneud llysiau ffres yn seren eich pryd.

Mae’n amser gwneud cawliau haf.

Yn yr haf, rydych chi am gael y gorau o’ch cynhyrchion, gan ddod â’u blas allan yn y ffordd buraf a mwyaf naturiol. Po leiaf o ffrils, y lleiaf o gymhlethdod, y gorau. Ni ddylai blasau eraill dynnu eich sylw oddi wrth ddaioni gardd-ffres eich haelioni.

Fel bonws, mae’r blasau syml fel arfer yn dod o dechnegau coginio syml.

Mewn geiriau eraill, mae cawliau haf yn flasus ac yn hawdd i’w paratoi. ennill ennill

Yn ddiweddar gwnes i bedwar cawl haf. Dim ond un ohonyn nhw oedd yn oerfel iâ, ond roedd pob un, yn ei ffordd ei hun, yn fythgofiadwy.

Byddwn yn dechrau gyda’r cawl oer yn gyntaf. Fe’i gelwir yn Beet, Ffenigl, a Cawl Sinsir, ac ynghyd â betys, ffenigl, a sinsir mae hefyd wedi’i wneud â bresych a chawl llysiau.

Mae pobl hefyd yn darllen…

“Dyna borsch,” meddai cydweithiwr. “Rydych chi newydd wneud borsch” ym mis Mawrth.

“Nid yw’n borsch,” meddwn. “Nid cawl betys yn unig mohono, mae ganddo hefyd broth bresych a llysiau …”

Iawn, mae’n borsch. Ond mae’r fersiwn hwn yn cael ei wneud heb gig, gan ei wneud yn bryd llysieuol swmpus, neu fegan os byddwch chi’n anghofio’r dollop o iogwrt ar ei ben.

Mae hefyd yn ysgafnach o ran naws a gwead na’r borsch rydw i wedi’i wneud yn y gorffennol. Er bod ganddo’r is naws priddlyd melys o hyd sy’n dod o fetys, mae hefyd yn cael ei fywiogi gan flas anis egsotig ffenigl a’r brathiad cynnes olaf o sinsir.

Pan gânt eu puro gyda’i gilydd, a bydd angen llawer o biwrî ar y ryseitiau hyn, mae’r cynhwysion yn dod yn well na’u rhannau unigol. Mae’r cawl hefyd yn ysgafn ac yn llyfn, yn berffaith ar gyfer prynhawn haf cynnes.

Cymerais y llwybr ffansi ar gyfer fy ymdrech nesaf, sef cawl madarch asbaragws a shiitake. Daeth y rysáit o fwyty Trellis sydd bellach wedi cau’n drist, a oedd yn ei anterth yn un o’r bwytai gorau yn Virginia.

Rwyf wedi gwneud cawl asbaragws sawl gwaith ac wedi bod wrth fy modd. Rwyf wedi gwneud cawl madarch lawer gwaith ac wedi bod wrth fy modd. Ond wnes i erioed feddwl am gyfuno’r ddau mewn un saig anhygoel. Mae hynny’n gofyn am y math o athrylith coginio sydd gan Marcel Desalniers, cogydd-berchennog arloesol gwreiddiol Trellis.

Mae’r cawl sy’n deillio o hyn yn hynod gynnil, gan gyfuno blas gwanwyn cain, ffres asbaragws â blas umami boddhaol madarch shiitake.

Fel sy’n gweddu i’r bwyty sydd hefyd wedi creu’r pwdin o’r enw Death By Chocolate, nid yw’r cawl hwn ar gyfer pobl sy’n cyfrif pwyntiau Weight Watchers. Mae roux cyfoethog yn troi gwead melfedaidd y cawl, ac mae’r blasau’n dod ynghyd â chwpanaid o hufen trwm.

Defnyddiais hanner a hanner i arbed ychydig o galorïau. Yn y modd hwnnw, roeddwn i’n teimlo’n rhinweddol ac yn iach, er nad oeddwn i.

Daeth fy nghawl nesaf hefyd o fwyty enwog. Roedd Hufen Zucchini ac Almond Soup yn ddysgl a weinir yn y Walnut Room yn lleoliad blaenllaw’r Marshall Field Store yn State Street yn Chicago.

Ac eto dwi wedi fy syfrdanu gan greadigrwydd y cogyddion.

Pwy fyddai’n breuddwydio am gyfuno blas glaswelltog zucchini gyda’r wasgfa gnau cynnes o almonau? Ac wedyn, pwy fyddai’n meddwl ei roi at ei gilydd mewn cawl hufen?

Ond nid dyna lle mae disgleirdeb y ddysgl hon yn dod i ben. Mae’r cawl yn nodedig am y cynnwys cynnil o sbeisys melys: cyfuniad cynnil o siwgr brown, sinamon, a nytmeg.

Mae’n gowder yn wahanol i unrhyw beth a gawsoch erioed o’r blaen, oni bai eich bod wedi bod i’r Walnut Room.

Fy nghawl olaf yw’r hawsaf i’w wneud. Cawl Pys Melys sydd â’r blas mwyaf ffres hefyd, er ei fod yn defnyddio pys wedi’u rhewi.

Gallech chi ddefnyddio pys ffres os gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mudferwi’r pys, ychydig o bupur coch melys, darn o winwnsyn, a moronen mewn stoc cyw iâr, stoc llysiau, neu hyd yn oed stoc ham. Pan fydd y llysiau wedi’u coginio, ond yn brin, eu piwrî i wead sidanaidd-llyfn.

Halenwch yn hael a gweinwch, os mynnwch, gyda chroutons neu gig moch wedi’i friwsioni.

Defnyddiais y ddau. Roedd yn ymddangos fel peth hafaidd i’w wneud.

Leave a Comment

Your email address will not be published.