Cawl yn yr haf? Pam ddim! Dyma 4 rysáit sy’n gwneud y gorau o lysiau ffres – Loveland Reporter-Herald

Pan fydd y cynnyrch yn eich siop groser leol, marchnad ffermwyr, neu eich gardd eich hun yn ei anterth, mae’n bryd gwneud llysiau ffres yn seren eich pryd.

Mae’n amser gwneud cawliau haf.

Yn yr haf, rydych chi am gael y gorau o’ch cynhyrchion, gan ddod â’u blas allan yn y ffordd buraf a mwyaf naturiol. Po leiaf o ffrils, y lleiaf o gymhlethdod, y gorau. Ni ddylai blasau eraill dynnu eich sylw oddi wrth ddaioni gardd-ffres eich haelioni.

Fel bonws, mae’r blasau syml fel arfer yn dod o dechnegau coginio syml.

Mewn geiriau eraill, mae cawliau haf yn flasus ac yn hawdd i’w paratoi. ennill ennill

Yn ddiweddar gwnes i bedwar cawl haf. Dim ond un ohonyn nhw oedd yn oerfel iâ, ond roedd pob un, yn ei ffordd ei hun, yn fythgofiadwy.

Byddwn yn dechrau gyda’r cawl oer yn gyntaf. Fe’i gelwir yn Beet, Ffenigl, a Cawl Sinsir, ac ynghyd â betys, ffenigl, a sinsir mae hefyd wedi’i wneud â bresych a chawl llysiau.

“Dyna borsch,” meddai cydweithiwr. “Rydych chi newydd wneud borsch” ym mis Mawrth.

“Nid yw’n borsch,” meddwn. “Nid cawl betys yn unig mohono, mae ganddo hefyd broth bresych a llysiau …”

Iawn, mae’n borsch. Ond mae’r fersiwn hwn yn cael ei wneud heb gig, gan ei wneud yn bryd llysieuol swmpus, neu fegan os byddwch chi’n anghofio’r dollop o iogwrt ar ei ben.

Mae hefyd yn ysgafnach o ran naws a gwead na’r borsch rydw i wedi’i wneud yn y gorffennol. Er bod ganddo’r is naws priddlyd melys o hyd sy’n dod o fetys, mae hefyd yn cael ei fywiogi gan flas anis egsotig ffenigl a’r brathiad cynnes olaf o sinsir.

Pan gânt eu puro gyda’i gilydd, a bydd angen llawer o biwrî ar y ryseitiau hyn, mae’r cynhwysion yn dod yn well na’u rhannau unigol. Mae’r cawl hefyd yn ysgafn ac yn llyfn, yn berffaith ar gyfer prynhawn haf cynnes.

Cymerais y llwybr ffansi ar gyfer fy ymdrech nesaf, sef cawl madarch asbaragws a shiitake. Daeth y rysáit o fwyty Trellis sydd bellach wedi cau’n drist, a oedd yn ei anterth yn un o’r bwytai gorau yn Virginia.

Rwyf wedi gwneud cawl asbaragws lawer gwaith ac wedi bod wrth fy modd. Rwyf wedi gwneud cawl madarch lawer gwaith ac wedi bod wrth fy modd. Ond wnes i erioed feddwl am gyfuno’r ddau mewn un saig anhygoel. Mae hynny’n gofyn am y math o athrylith coginiol sydd gan Marcel Desalniers, cogydd-berchennog arloesol gwreiddiol Trellis.

Mae’r cawl sy’n deillio o hyn yn hynod gynnil, gan gyfuno blas gwanwyn cain, ffres asbaragws â blas umami boddhaol madarch shiitake.

Fel sy’n gweddu i’r bwyty sydd hefyd wedi creu’r pwdin o’r enw Death By Chocolate, nid yw’r cawl hwn ar gyfer pobl sy’n cyfrif pwyntiau Weight Watchers. Mae roux cyfoethog yn troi gwead melfedaidd y cawl, ac mae’r blasau’n dod ynghyd â chwpanaid o hufen trwm.

Defnyddiais hanner a hanner i arbed ychydig o galorïau. Yn y modd hwnnw, roeddwn i’n teimlo’n rhinweddol ac yn iach, er nad oeddwn i.

Daeth fy nghawl nesaf hefyd o fwyty enwog. Roedd Hufen Zucchini ac Almond Soup yn ddysgl a weinir yn y Walnut Room yn lleoliad blaenllaw’r Marshall Field Store yn State Street yn Chicago.

Ac eto dwi wedi fy syfrdanu gan greadigrwydd y cogyddion.

Pwy fyddai’n breuddwydio am gyfuno blas glaswelltog zucchini gyda’r wasgfa gnau cynnes o almonau? Ac wedyn, pwy fyddai’n meddwl ei roi at ei gilydd mewn cawl hufen?

Ond nid dyna lle mae disgleirdeb y ddysgl hon yn dod i ben. Mae’r cawl yn nodedig am y cynnwys cynnil o sbeisys melys: cyfuniad cynnil o siwgr brown, sinamon, a nytmeg.

Mae’n gowder yn wahanol i unrhyw beth a gawsoch erioed o’r blaen, oni bai eich bod wedi bod i’r Walnut Room.

Fy nghawl olaf yw’r hawsaf i’w wneud. Cawl Pys Melys hefyd sydd â’r blas mwyaf ffres, er ei fod yn defnyddio pys wedi’u rhewi.

Gallech chi ddefnyddio pys ffres os gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mudferwi’r pys, ychydig o bupur coch melys, darn o winwnsyn, a moronen mewn stoc cyw iâr, stoc llysiau, neu hyd yn oed stoc ham. Pan fydd y llysiau wedi’u coginio, ond yn brin, eu piwrî i wead sidanaidd-llyfn.

Halenwch yn hael a gweinwch, os mynnwch, gyda chroutons neu gig moch wedi’i friwsioni.

Defnyddiais y ddau. Roedd yn ymddangos fel peth hafaidd i’w wneud.

Cawl betys, ffenigl a sinsir. (Hillary Levin/Swyddfa Bost St. Louis/TNS)

Cawl betys, ffenigl a sinsir

2 1/2 cwpan beets coch, wedi’u plicio a’u torri
4 cwpan o fresych wedi’i dorri
2 gwpan o ffenigl wedi’i dorri
1 ewin garlleg, briwgig
3 llwy fwrdd o sinsir
8 cwpan cawl llysiau, wedi’i rannu
1/2 llwy de o halen
1/4 llwy de o bupur du
1/2 cwpan iogwrt di-fraster
2 lwy fwrdd sbrigyn ffenigl wedi’u torri

1. Cyfunwch beets, bresych, ffenigl, garlleg, sinsir a 6 cwpan o broth mewn pot mawr a’i ddwyn i ferwi. Gorchuddiwch, gostyngwch y gwres i ganolig isel, a mudferwch nes bod llysiau’n dendr, tua 25 munud.

2. Hidlwch y cawl trwy hidlydd rhwyll fawr. Piwrî llysiau mewn 1 cwpan cawl poeth mewn prosesydd bwyd neu gymysgydd nes eu bod yn llyfn (efallai y bydd angen i chi wneud hyn mewn sypiau). Ychwanegwch weddill y cawl poeth a chymysgwch. Os nad yw’r cawl yn gysondeb tywalltadwy, ychwanegwch rywfaint o’r 2 gwpan o broth sy’n weddill nes ei fod yn cyrraedd y gwead a ddymunir.

3. Rhowch yn yr oergell o leiaf 2 awr cyn ei weini. Sbeis gyda halen a phupur. Gweinwch mewn powlenni wedi’u hoeri, os dymunir, gyda sbrigiau iogwrt a ffenigl. Yn gwasanaethu 8.

Addasiad o “Healthy Cooking” gan At Home gyda Sefydliad Coginio America.

Fesul gwasanaeth: 60 o galorïau; 1 gram o fraster; 1 g o fraster dirlawn; 1 gram o golesterol; 3g o brotein; 13g o garbohydradau; 8 g o siwgr; 3g o ffibr; 756mg sodiwm; 51mg o galsiwm

Cawl madarch asbaragws a shiitake ddydd Mercher, Mai 25, 2022. (Hillary Levin/St. Louis Post Dispatch/TNS)
Cawl madarch asbaragws a shiitake. (Hillary Levin/Swyddfa Bost St. Louis/TNS)

Cawl Madarch Asbaragws a Shiitake

1 pwys o asbaragws ffres
1/2 pwys o fadarch shiitake
1 llwy fwrdd o olew llysiau
1 llwy fwrdd o ddŵr
4 coesyn seleri, wedi’u torri
2 gennin canolig, rhan gwyn yn unig, wedi’i dorri
1 winwnsyn canolig, wedi’i dorri
Halen a phupur
6 cwpan o broth cyw iâr
7 llwy fwrdd o fenyn
3/4 cwpan blawd pob pwrpas
1 cwpan hufen trwm neu hanner a hanner

1. Llenwch gynhwysydd mawr gyda rhew a dŵr a’i neilltuo. Dewch â 3 chwart o ddŵr hallt i ferwi.

2. Torrwch y coesyn prennaidd oddi ar bob coesyn asbaragws a’i roi o’r neilltu. Piliwch hanner nifer y coesau yn ysgafn. Torrwch bennau neilltuedig a gweddill yr asbaragws heb eu plicio yn ddarnau 1/4 modfedd. Gorchuddiwch â lapio plastig a’i roi yn yr oergell nes bod angen. Blanchwch yr asbaragws wedi’i blicio yn y dŵr berwedig. Peidiwch â gor-goginio; dylid coginio asbaragws drwyddo ond aros yn grimp. Trosglwyddwch yr asbaragws blanched i’r dŵr iâ.

3. Pan fydd yr asbaragws wedi’i blanched yn oer, torrwch yn ddarnau 3/4 modfedd. Gorchuddiwch â lapio plastig a’i roi yn yr oergell nes bod angen.

4. Tynnwch a thorrwch y coesau madarch. Torrwch a chadwch y tapas.

5. Cynheswch olew llysiau a dŵr mewn sosban fawr dros wres canolig. Pan fydd yn boeth, ychwanegwch yr asbaragws wedi’i dorri (1/4 modfedd), coesynnau madarch, seleri, cennin a winwns. Ychwanegwch halen a phupur a ffriwch nes bod winwns yn dryloyw, 5 i 7 munud. Ychwanegwch y cawl cyw iâr a dod ag ef i ferwi.

6. Tra bod cawl cyw iâr yn gwresogi, toddwch fenyn mewn sosban fawr ar wahân dros wres isel. Ychwanegwch y blawd i wneud roux a choginiwch, gan droi’n gyson, nes bod y roux yn fyrlymus, 6 i 8 munud. Hidlwch 4 cwpan o broth berwedig i’r roux a chwisgwch yn gryf nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch weddill y cawl a’r llysiau. Curwch nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Gostyngwch y gwres a mudferwch am 10 munud.

7. Piwrî mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd. Hidlwch i sosban 5-chwart ac ailgynheswch dros wres isel. Mudferwch am ychydig funudau wrth i chi gwblhau’r rysáit (Sylwer: Os nad ydych am weini’r cawl o fewn 1 awr, peidiwch â chwblhau’r cam nesaf nes eich bod yn barod i’w weini, fel arall bydd blas a lliw cain yr asbaragws yn ar goll). disipate).

8. Cynheswch hufen, madarch shiitake wedi’u sleisio, ac asbaragws wedi’i dorri’n ddarnau 3/4-modfedd mewn sgilet nonstick dros wres canolig. Pan fydd yn boeth, ychwanegwch at gawl ac addaswch sesnin. Gweinwch ar unwaith. (Gellir cadw’r cawl hwn yn gynnes mewn bain-marie am hyd at 1 awr.) Yn gwneud 8 dogn.

Rysáit o “The Trellis Cookbook” gan Marcel Desaulniers.

Fesul gwasanaeth: 250 o galorïau; 18g o fraster; 11g o fraster dirlawn; 45 g o golesterol; 6g o brotein; 19g o garbohydradau; 4 g o siwgr; 3g o ffibr; 389mg sodiwm; 58 miligram o galsiwm

Hufen zucchini a chawl almon ddydd Mercher, Mai 25, 2022. (Hillary Levin/St. Louis Post Anfon/TNS)
Zucchini a Hufen Almon. (Hillary Levin/Swyddfa Bost St. Louis/TNS)

Cawl Hufen Zucchini ac Almon

6 llwy fwrdd winwnsyn wedi’i dorri
1 llwy fwrdd o fenyn
1 1/3 cwpan zucchini, wedi’i sleisio’n denau
2 lwy fwrdd o almonau wedi’u sleisio
5 cwpan o broth cyw iâr
2 1/2 llwy fwrdd o almonau mâl, gweler y nodyn
2/3 cwpan hanner a hanner neu hufen trwm
1 llwy fwrdd o siwgr brown
1/8 llwy de sinamon
1/8 llwy de o nytmeg

Nodyn: Gallwch ddefnyddio menyn almon ar gyfer almonau mâl. Os nad oes gennych chi, malu’r almonau wedi’u slivered mewn grinder sbeis neu eu torri’n ddarnau bach a’u malu â morter a pestl.

Ffriwch nionod mewn menyn nes eu bod yn feddal. Ychwanegwch y zucchini a’r almonau wedi’u sleisio. Coginiwch, gan droi, am 3 munud (ni ddylai zucchini fod yn dyner yn unig, nid yn llipa). Ychwanegwch y cawl cyw iâr a’i fudferwi am 15 munud. Ychwanegwch almonau mâl.

Coginiwch dros wres isel am 10 munud. Ychwanegwch yr hufen, siwgr brown, sinamon, a nytmeg. Cynheswch yn drylwyr. Yn gwasanaethu 8.

Addasiad o “Marshall Field’s Gourmet: A Taste of Tradition.”

Fesul gwasanaeth: 134 o galorïau; 8g o fraster; 4 g o fraster dirlawn; 20 g o golesterol; 5g o brotein; 8 g o garbohydradau; 4 g o siwgr; 1 g o ffibr; 218mg sodiwm; 21mg o galsiwm

Cawl pys melys ddydd Mercher, Mai 25, 2022. (Hillary Levin/St. Louis Post Dispatch/TNS)
Cawl pys melys. (Hillary Levin/Swyddfa Bost St. Louis/TNS)

cawl pys melys

1/2 llwy fwrdd o olew olewydd
1 cwpan o winwnsyn wedi’i dorri
4 sleisen (1 fodfedd) pupur cloch coch melys
1 moron, wedi’i blicio a’i sleisio’n denau
4 cwpan cyw iâr, ham, neu broth llysiau
2 gwpan wedi’u rhewi neu bys ffres
Halen i flasu
Croutons
cig moch crensiog, dewisol

Cynhesu olew mewn sosban ganolig dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y winwnsyn, pupur coch a moron. Coginiwch, gan droi’n aml, nes bod winwnsyn yn dryloyw, 3 i 5 munud. Ychwanegwch y cawl a choginiwch dros wres isel am 5 munud. Ychwanegu pys a choginio nes bod pys wedi twymo drwodd, 1 munud ar gyfer rhewi a 3 i 5 munud ar gyfer ffres. Ychwanegu halen i flasu. Piwrî mewn cymysgydd nes yn llyfn. Gweinwch gyda croutons a chig moch wedi’i friwsioni, os dymunir. Ar gyfer 4 o bobl.

Addasiad o “Vita-Mix Recipes for Better Living.”

Fesul gwasanaeth: 198 o galorïau; 7g o fraster; 2 g o fraster dirlawn; 5 g o golesterol; 7g o brotein; 29g o garbohydradau; 13 g o siwgr; 7g o ffibr; 1355mg sodiwm; 49mg o galsiwm

Leave a Comment

Your email address will not be published.