Caws Hawdd – Dyma rysáit paneer i chi

— Gwylio Anjum Anand paneer i mewn Bwyd Indiaidd wedi’i wneud yn hawdd Nos Fercher am 7:30pm ar SBS Food Channel 33 rhwng Gorffennaf 15 ac Awst 19, gyda’r ail dymor ym mis Medi. Mae penodau ar gael ar SBS On Demand ar ôl iddynt ddarlledu —

Os ydych chi’n meddwl bod gwneud caws yn swnio’n rhy gymhleth, paneer yw’r caws DIY i chi. Mae mor hawdd â hynny, a dim ond dau gynhwysyn sydd ei angen.

“Mae’r caws gwyn heb halen hwn yn stwffwl Indiaidd absoliwt, a byddech chi’n meddwl y byddai’n cymryd oriau i’w wneud. nid felly Gallwch chi wneud bloc o paneer ffres mewn dim ond deugain munud,” meddai Anjum Anand, sy’n dangos sut mae pethau’n cael eu gwneud yn ei gyfres deledu. Bwyd Indiaidd wedi’i wneud yn hawdd. Ac mae hanner yr amser hwnnw’n ddiymdrech ar eich rhan chi wrth i chi adael i’r caws ddraenio a gwasgu.

Mae gwneud paneer hefyd yn werth chweil: mae yna foddhad o wneud eich caws eich hun, ac yna mae posibiliadau diddiwedd ar gyfer ei droi’n seigiau melys a sawrus.

“Mae Paneer yn gynfas gwag, felly mae cymaint o ffyrdd i’w ddefnyddio, mewn gwirionedd mae’n addas i bawb,” meddai Anand pan fyddwn yn sgwrsio â’r gwesteiwr teledu prysur, awdur llyfr coginio a gwraig fusnes (hefyd yw’r grym y tu ôl i frand Spice i fesur ).

“Yn ogystal â grilio ciwbiau marineiddiedig, rydyn ni’n defnyddio ciwbiau mewn cyri yn aml ynghyd â rhai llysiau. Mae’r parau mwyaf enwog gyda phys (paneer mutter) neu sbigoglys (saag paneer). Rydyn ni hefyd yn torri ciwbiau ac yn eu cymysgu gyda rhai nionod, tomatos, coriander a sbeisys syml.”

Gallwch hefyd ei wneud yn rhan o bopeth o paneer bywiog a rholiau siytni Anand, neu hyd yn oed bwdinau caws melys.

“Mae ganddo ansawdd caws ffermwr ffres ac ansawdd trwchus, briwsionllyd sy’n gweithio’n wych gyda sbeisys Indiaidd, ond yr un mor dda gyda halen môr naddu, pupur du wedi’i falu’n ffres, a thaenell o olew olewydd o safon. Mae’n llawn rhinweddau; mae’n ffynhonnell wych o brotein, yn llawn fitaminau a mwynau, ac mor flasus fel bod hyd yn oed cigysyddion craidd caled yn ei chael hi’n anodd pasio plât o paneer wedi’i wneud yn dda,” meddai Anand am ei rysáit paneer.

Dyma sut i ymuno â’r parti paneer:

y caws sylfaenol

Dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen arnoch ar gyfer paneer syml Anand: llaeth ynghyd â iogwrt neu sudd lemwn. Daw’r llaeth i ferw ac yna ychwanegir iogwrt neu sudd lemwn i greu’r ceuled. Yna caiff ei straenio a’i wasgu i greu bloc paneer. “Gallwch chi ei weini sut bynnag y dymunwch, ond un o fy ffefrynnau yw ei farinadu mewn saws perlysiau-iogwrt blasus, ei lapio mewn ffoil, a’i goginio ar y barbeciw nes ei fod yn boeth ac yn stemio,” meddai Anand. Mae ei rysáit yn eich arwain trwy wneud y paneer ac mae hefyd yn cynnwys y marinâd llawn blas hwnnw.

Gellir storio paneer plaen heb farinadu mewn dŵr yn yr oergell am hyd at wythnos neu wedi’i rewi.

Rhowch gynnig ar laeth arall

Gallwch hefyd wneud paneer gyda mathau eraill o laeth: rhowch gynnig ar rysáit paneer llaeth gafr Peter Kuruvita neu fersiwn Mitch Humphries gyda llaeth byfflo, os ydych chi’n ddigon ffodus i gael eich dwylo ar rai.

Sgiwerau paneer plaen

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich caws, mae opsiynau diddiwedd ar gyfer ei ddefnyddio mewn seigiau. Yn Bwyd Indiaidd wedi’i wneud yn hawdd, Mae Anand yn troi ei paneer ffres yn sgiwerau llysiau tandoori. “Mae Paneer yn bleser i’w grilio,” meddai.

Opsiwn barbeciw arall: sgiwerau paneer du Ross Dobson gyda saws tomato ffres.

llysiau gwyrdd clasurol

Mae Paneer yn mynd yn berffaith gyda llysiau gwyrdd amrywiol. Rhowch gynnig arni mewn paneer palak bywiog gogledd India – mae’r fersiwn hon yn cyfuno paneer llyfn gyda sbigoglys, tomato a hufen.

Gallwch ddeialu’r newidiadau ar fersiwn Matthew Evans o’r paneer saag, gan ddefnyddio pa bynnag lysiau sydd gennych wrth law: mae sbigoglys, cêl, a beets yn rhai opsiynau. Mae lefel y sbeis yn uwch na chi hefyd. “Fe wnaethon ni ei dynhau ychydig yn yr adran sbeis yn Fat Pig, oherwydd felly mae’n mynd yn dda gyda’n prydau eraill. Gallwch chi gicio’r cyfan gyda chili a garam masala ychwanegol, yn enwedig os ydych chi’n gwneud pryd Indiaidd llawn,” mae’n awgrymu.

seren bwyd stryd

Darganfyddwch apêl paneer wedi’i ffrio’n ddwfn (yn troi’n rhyfeddol o euraidd ar y tu allan a meddal ar y tu mewn) yn y Mumbai Frankies hyn, bwyd stryd Indiaidd poblogaidd.

Mae hefyd yn seren kathi rolls Anjum Anand, fersiwn arall o’r un ffefryn bwyd stryd. “Mae gan wahanol leoedd eu fersiynau eu hunain ac nid oes unrhyw reolau caled a chyflym: cyn belled â bod bara meddal (gyda chewiness ysgafn) yn lapio llenwad ffres, tangy, tangy gyda nionod coch ar gyfer gwasgfa, rydych chi yn y parth cywir a rydych chi mewn am wledd.” , meddai. Roedd ei paneer yn marinadu mewn cymysgedd o iogwrt, perlysiau a sbeisys, ac yn paru caws wedi’i ffrio gyda wraps cartref, wedi’i weini â siytni gwyrdd bywiog.

padell chili

Mae dysgl paneer, tatws, pupur a sbeis Rajwant Kaur Sandhu yn barod mewn llai nag awr, ar gyfer pryd swmpus a bywiog.

ychydig o salad

“Mae fy merch wrth ei bodd â quinoa mewn salad. Rwy’n arbrofi’n barhaus i gyflwyno bwyd Indiaidd ar ffurf cwinoa ac mae hyn wedi bod mewn cylchdro ers tro. Er ei fod yn edrych fel cyri sych, mae’n debycach i salad,” dywed Kulsum Kunwa am ei quinoa cyri coch, pys a salad paneer. “Dw i hefyd yn ychwanegu beth bynnag sydd gen i wrth law, fel asbaragws wedi’i rwygo, tomatos, nionod coch wedi’u sleisio, arugula [rocket] neu hyd yn oed blodfresych rhost.”

panel melys

Mae troeon amrywiol ar y syniad sylfaenol o paneer (troi llaeth yn gaws bwthyn) hefyd yn ymddangos mewn ryseitiau melys, fel y peli paneer hyn mewn surop saffrwm-siwgr (rasgulla). Caniatewch ychydig oriau ychwanegol ar gyfer hyn; mae’n amser di-gyffwrdd yn bennaf, gan fod y peli paneer yn cael eu coginio a’u rhoi yn yr oergell mewn surop melys am sawl awr, gan eu gwneud yn flasus o gooey.

Leave a Comment

Your email address will not be published.