Cegin Cymylog Rysáit Bara Banana Siocled Siocled

Nid eich bara banana cloi clasurol: mae Erin Clarkson o Cloudy Kitchen yn rhoi gweddnewidiad maddeuol i'r bara gostyngedig.

erin clarkson

Nid eich bara banana cloi clasurol: mae Erin Clarkson o Cloudy Kitchen yn rhoi gweddnewidiad maddeuol i’r bara gostyngedig.

Dwi’n hoff iawn o fara banana, ond weithiau mae’n hwyl ei gymysgu, y tro hwn gyda thalpiau siocled a thopin strewsel siocled. Rwyf wrth fy modd yn bwyta’r bara banana hwn sydd wedi’i sleisio’n drwchus gyda llawer o fenyn; mae hefyd yn cadw’n dda ar dymheredd ystafell, gan ei wneud yn opsiwn gwneud ymlaen llaw gwych.

Nodiadau Pobydd: Os mai dim ond padell dorth fwy sydd gennych sy’n iawn, bydd y bara banana yn pobi’n fwy gwastad. Gwnewch yn siŵr, pan fyddwch chi’n profi’r bara banana i weld a yw wedi’i wneud, eich bod chi’n chwilio am friwsion o’r cytew yn y profwr yn lle siocled wedi’i doddi.

DARLLEN MWY:
* Rysáit: Myffins Riwbob Cegin Cymylog
* Rysáit: Sleisen Ripple Cegin Cymylog
* Tafell Brownis Menyn Cnau daear Cymylog

amser paratoi: 20 munud

Amser pobi: 1 awr 10 munud

Yn: 1 bara

Cynhwysion

Ar gyfer y strewsel siocled

80 g o flawd plaen

35g o siwgr amrwd (neu defnyddiwch siwgr gwyn)

35g o siwgr brown

10g o bowdr coco wedi’i hidlo

Pinsiad o halen

60g o fenyn, wedi toddi, yn oer (toddi ac ail-bwyso i wneud yn siŵr bod gennych chi ddigon)

Ar gyfer y bara banana

420g o fananas gor-aeddfed (cnawd y bananas yn unig yw pwysau, heb gynnwys y croen)

70 g iogwrt Groeg plaen neu hufen sur, ar dymheredd ystafell

100g o fenyn, ar dymheredd ystafell

80g o siwgr

120g o siwgr brown

2 wy mawr (tua 100g wedi’u plisgyn), ar dymheredd ystafell

1 llwy de o bast fanila neu echdyniad fanila

235g o flawd plaen ¼ llwy de o halen

1 llwy de o soda pobi

150g o siocled tywyll, wedi’i dorri’n fân

Dull

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°c pobi. Irwch a leiniwch badell torth 20cm x 10cm gyda sling papur memrwn, yn ymestyn dros ochrau’r badell er mwyn cael gwared â bara banana yn hawdd.

strewsel siocled

  1. Mewn powlen gyfrwng, cyfunwch y blawd, siwgr amrwd, siwgr brown, powdr coco, a halen. Ychwanegwch y menyn wedi’i doddi a’i gymysgu â sbatwla nes ei fod wedi’i ymgorffori a’r cymysgedd yn ffurfio lympiau.

  2. Rhowch o’r neilltu nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio.

bara banana

  1. Ychwanegwch y bananas goraeddfed a’r iogwrt Groegaidd i bowlen ganolig. Gan ddefnyddio cymysgydd llaw neu fforc, stwnsiwch y bananas nes eu bod yn weddol llyfn a’r iogwrt wedi’i ymgorffori.

  2. Mewn powlen fawr, menyn hufen, siwgr, a siwgr brown nes yn ysgafn a blewog. Ychwanegwch yr wyau un ar y tro, gan gymysgu nes eu bod wedi’u hymgorffori’n dda. Ychwanegwch y fanila a’i gymysgu i gyfuno.

  3. Ychwanegwch y gymysgedd banana-iogwrt i’r bowlen a’i gymysgu nes ei fod wedi’i ymgorffori.

  4. Cyfunwch y blawd, soda pobi a halen mewn powlen ganolig (rwy’n glanhau’r bowlen banana yn gyflym a’i ddefnyddio ar gyfer y cynhwysion sych, ond defnyddiwch un newydd os dymunwch). Ychwanegwch at y cynhwysion gwlyb a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno, yna ychwanegwch y siocled wedi’i dorri a’i gymysgu i gyfuno. Byddwch yn ofalus i beidio â gor-gymysgu’r gymysgedd. Rwy’n hoffi stopio ychydig cyn iddo gael ei ymgorffori a’i orffen â llaw.

  5. Trosglwyddwch y cytew i’r badell dorth wedi’i pharatoi a’i chrymbl dros strewsel siocled (efallai bod strewsel wedi clwmpio gyda’i gilydd, felly torrwch ef yn ddarnau, peidiwch â’i bacio. Pobwch am 60-70 munud, neu hyd nes bod pigyn dannedd wedi’i fewnosod yn y canol mae’r gacen yn dod allan yn lân Gorchuddiwch y top gyda ffoil alwminiwm tua diwedd y cyfnod pobi os ydych chi’n poeni ei fod yn mynd yn rhy frown.

  6. Tynnwch y bara banana o’r popty a gadewch iddo oeri am 10 munud yn y badell cyn ei dynnu a’i roi ar rac weiren i oeri’n llwyr.

  7. Storiwch fwyd dros ben wedi’i lapio’n rhydd ar dymheredd ystafell.

Leave a Comment

Your email address will not be published.