Cegin dydd Sul: 6 rysáit newydd gan Stuff cogyddion

Gnocchi Rhufeinig Sam Mannering

yr un moes

Gnocchi Rhufeinig Sam Mannering

Carbohydradau cysurus ar gyfer y gaeaf, a bydd yna quiche a phobi cnau cyll blasus ar gyfer y dydd Sul, gan y cogyddion Stuff Sam Mannering, Nicola Galloway, The Caker Jordan Rondel ac Erin Clarkson o Cloudy Kitchen.

1. Gnocchi Rhufeinig Sam Mannering

Dyma rysáit hyfryd. Mae’n rhad, yn gyfleus, ac nid oes angen llawer o sgiliau technegol, cyn belled nad ydych chi’n ei ollwng fel y gwnes i cyn pobi.

Mae Gnocchi fel arfer yn cael eu potsio, ond yn yr achos hwn, fel y mae’r Rhufeiniaid yn ei wneud, rydych chi’n eu pobi i ymostyngiad. Cymeraf ryddid trwy ychwanegu saets; fel arfer saws tomato syml yw’r cyfeiliant, ond ychwanegwch beth bynnag y dymunwch: cig moch crensiog, madarch wedi’u coginio’n araf ar wasgar, caws colfran meddal, rhywfaint o sgwash cnau menyn wedi’i rostio. Os gwelwch yn dda.

Mynnwch y rysáit llawn YMA

***

2. Cacio e pepe gan Sam Mannerings

Cacio e pepe gan Sam Mannerings

yr un moes

Cacio e pepe gan Sam Mannerings

Nid ymddiheuraf am liw llwydfelyn y rysáit hwn. Ar y gyfradd hon, mae’n ymwneud â beth bynnag sy’n ein cael ni drwy’r amser diflas hwn o’r flwyddyn. Mae’r gaeaf yn golygu bwyd gaeaf, wedi’r cyfan.

Does neb eisiau byrbryd ar salad yr adeg yma o’r flwyddyn. Ac felly, fel mewn llawer o sefyllfaoedd, yr ateb yw carbohydradau. Rydyn ni eisiau carbohydradau. Gall corff yr haf aros.

Mynnwch y rysáit llawn YMA

***

3. Crempogau Cnau Cyll y Rooibos o The Caker

Crempogau Rooibos Cnau Cyll y Caker

y cogydd crwst

Crempogau Rooibos Cnau Cyll y Caker

Mae’r cacennau bach blasus hyn nid yn unig yn edrych yn giwt fel dim byd, maen nhw hefyd yn hollol rhydd o siwgr pur a glwten, ac yn berffaith ar gyfer brecwast arbennig.

Mynnwch y rysáit llawn YMA

***

4. Cogyddion Cegin Cymylog Cwcis Sglodion Siocled Nutella Erin Clarkson

Cloudy Kitchen yn coginio Cwcis Sglodion Siocled Nutella Nutella Erin Clarkson

erin clarkson

Cloudy Kitchen yn coginio Cwcis Sglodion Siocled Nutella Nutella Erin Clarkson

Cwcis sglodion siocled yw un o fy hoff bethau i’w pobi, ac mae ychwanegu darnau Nutella yn ffordd hawdd iawn o lefelu’r rysáit.

Mae gosod Nutella ar ddarn o bapur memrwn ac yna ei rewi wrth i chi wneud y cwcis yn rhoi pocedi o Nutella i chi, ynghyd â chwyrliadau trwy’r toes. Dim ond y gorau.

Mynnwch y rysáit llawn YMA

***

5. Pwmpen, Nionyn Coch a Quiche Teim gan Nicola Galloway

Quiche Pwmpen a Theim gan Nicola Galloway.

Nicola Galloway/Cyflenwyd

Quiche Pwmpen a Theim gan Nicola Galloway.

Rwyf wedi gwneud y quiche hwn sawl gwaith yn ddiweddar ac mae’n werth yr ymdrech. Gallwch hefyd ddyblu’r cynhwysion a gwneud dau quiches, un i chi ac un i ffrind.

Mynnwch y rysáit llawn YMA

***

6. Pastai Pwmpen, Cnau Cyll, ac Oren gan Nicola Galloway

Pastai Pwmpen, Cnau Cyll, ac Oren gan Nicola Galloway.

Nicola Galloway

Pastai Pwmpen, Cnau Cyll, ac Oren gan Nicola Galloway.

Dyma gacen briwsionyn blasus a llaith. Nid oes angen coginio’r bwmpen ymlaen llaw, oherwydd defnyddir pwmpen amrwd wedi’i gratio’n fân (gweler y rysáit am fanylion).

Mynnwch y rysáit llawn YMA.

Leave a Comment

Your email address will not be published.