Cegin Ysgallen Wyllt: Dim Corddi Allwedd Pei Calch Hufen Iâ

Rwyf wedi ei ddweud o’r blaen a byddaf yn ei ddweud eto: creu ryseitiau a blasau hufen iâ yw’r hyn rwy’n ei garu fwyaf. Does dim byd yn cael fy nghreadigrwydd i lifo fel hufen iâ. Rwy’n llythrennol yn aros i fyny gyda’r nos yn meddwl am syniadau a’u hychwanegu at nodyn diddiwedd ar fy ffôn. Rwyf hyd yn oed wedi breuddwydio am flasau hufen iâ. Mae hwn yn syniad blas yr wyf wedi ei gael ar fy rhestr gynyddol o syniadau ryseitiau. am byth. A dwi’n ei rannu o’r diwedd jyst mewn pryd ar gyfer yr haf. Mae troi pastai leim allweddol yn rysáit dim corddi yn gwneud synnwyr, gan fod llaeth cyddwys wedi’i felysu yn brif gynhwysyn yn y ddau. Ond doeddwn i ddim eisiau sylfaen hufen iâ gyda blas calch, o na. Roeddwn i eisiau swirl tarten o geuled calch drwyddo. A briwsionyn gracer graham buttery, ychydig yn hallt, wrth gwrs. Dyma’r anrheg perffaith ar gyfer yr haf!

Ysbrydoliaeth y tu ôl i’r hufen iâ Key Lime Pie hwn

Nid oedd fy nhad yn gwneud llawer o bwdinau, ond pei calch allweddol oedd un o’i arbenigeddau. Wedi defnyddio’r rysáit ar gefn Nellie a Joe’s Pottled Lime Juice ac roedd yn berffaith bob tro. Mae yna lawer o ragdybiaeth ynglŷn â defnyddio suddion sitrws potel, a byddaf yn cyfaddef bod yn well gen i bron bob amser gael ei wasgu’n ffres (yn enwedig ar gyfer coctels neu ddiodydd), ond o’i gymysgu â llaeth ac wyau cyddwys wedi’i felysu, prin y byddwch chi’n sylwi ar y gwahaniaeth a neb eisiau gwasgu hynny llawer o ffeiliau allweddol. Serch hynny, mae’r pwdin hwn yn awdl i fy nhad melys ac weithiau tarten a’i gacen llofnod, yn ogystal ag allfa angenrheidiol ar gyfer fy obsesiwn hufen iâ.

Gofynnaf am groen calch, gan ei fod yn ychwanegu haen ychwanegol o flas calch, yn ogystal â rhai brychau gwyrdd braf, ond os ydych am ei hepgor, mae hynny’n iawn gyda mi.

Cynhwysion

Ar gyfer y sylfaen hufen iâ

 • 1 Gall 14-owns felysu llaeth cyddwys
 • croen o a calch mawr neu tua 3 ffeiliau allweddol *gweler y nodiadau
 • ½ cwpan sudd leim, sudd lemwn potel Nellie a Joe’s, neu sudd ffres-wasgedig
 • 1 llwy de past fanila neu echdyniad
 • 2 gwpan hufen chwipio trwm

Am y briwsionyn graham cracker

 • 1012 crackers graham cyfan (neu 1.5 cwpan briwsion)
 • ½ ffon feddal o fenyn
 • ½ llwy de halen kosher
 • 1 llwy fwrdd siwgr

Am y ceuled calch

 • ¾ cwpan siwgr
 • ½ cwpan sudd leim, sudd lemwn potel Nellie a Joe’s, neu sudd ffres-wasgedig
 • 3 wyau cyfan ynghyd â 3 melyn wy
 • 4 llwy fwrdd (2 owns) ymenyn, oerfel a deisyf
 • croen o a calch mawr neu tua 3 ffeiliau allweddol *gweler y nodiadau
 • 1 llwy de past fanila neu echdyniad

I gael y rysáit llawn a chyfarwyddiadau ewch i Wild Thistle Kitchen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.