Chana Chaat | Rysáit Chaat Chana Hawdd

Daniel Harding

Mae Chana chaat yn salad gwygbys sbeislyd, melys a sbeislyd o Dde Asia. Wedi’i ddisgrifio (gen i) fel bachgen drwg o fwyd stryd Pacistanaidd, mae’r byrbryd llysieuol blasus hwn yn berffaith i’w gyrchu gydag iogwrt adfywiol, siytni perlysiau mintys, bisgedi creisionllyd wedi’u ffrio neu darten tamarind.

Rwyf wedi bwyta’r sbeisys gwygbys sbeislyd hwn mewn lonydd cul, llychlyd wedi’u goleuo gan resi o oleuadau yng ngwres yr haf Karachi, yn ogystal ag mewn cynulliadau cywair isel a bwytai prysur. A phob tro mae’n taro’n wahanol oherwydd cynhwysyn arbennig o’r enw chaat masala.

Yn gyfuniad o bupurau chili mâl, halen du ac amchur (powdr mango), mae’r sesnin nodedig hwn yn rhoi nodyn tarten felys sy’n puckering ceg ac arogl eggy. Wedi’i stocio mewn archfarchnadoedd da, mae chaat masala hefyd yn flasus wedi’i ysgeintio ar sglodion ffrwythau, saladau ffrwythau a sawsiau iogwrt.

Mae fy rysáit chana chaat yn cael ei wneud gyda gwygbys tun a saws tamarind a brynwyd mewn siop i arbed amser. Rwyf bob amser yn pentyrru darnau crensiog o gracers wedi’u ffrio, a elwir yn papdi, ar ei ben; nid oes eu hangen, ond rwy’n argymell sbïo’ch anhrefn gydag ychydig o rywbeth crensiog i greu gŵyl o wead ym mhob brathiad. Mae Sev (y darnau tenau, crensiog, tebyg i nwdls a geir mewn cymysgedd Bombay) neu poppadoms wedi’u malu yn amnewidion gwych ar gyfer papdi. Rwyf hefyd yn tyngu llw trwy yasseiddio chaat chana trwy dorri samosa ffres wedi’i ffrio ar ei ben fel ei fod yn chwilboeth yn llenwi’r calamari o’i haenau crwst pwff yn flasus.

Harddwch y rysáit hwn yw y gallwch chi ychwanegu’r cynhwysion at eich dant; mwy o chaat masala a tsilis i gynhesu, llond bol mwy o iogwrt i oeri’r hufen, neu ychydig o ddarnau crensiog ychwanegol ar gyfer gwasgfa carbier.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Yn:

4

Cyfanswm amser:

0

oriau

10

munudau

dwy


x 400 g gwygbys tun, wedi’u draenio

dwy


tomatos, wedi’u torri’n fân

1


nionyn coch, wedi’i blicio a’i dorri’n fân

250 gram

tatws wedi’u berwi, wedi’u torri’n ddarnau

1/4 llwy de

pob halen du a halen môr

am y topins

1


chili gwyrdd, wedi’i sleisio’n denau

Chaat masala, to sprinkle

1 llwy fwrdd.

coriander ffres wedi’i dorri

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn powlen, cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio topins a throwch yn dda fel bod pob gwygbys wedi’i orchuddio â’r halen a’r sbeisys.
  2. I’w weini mewn powlen rannu, arllwyswch iogwrt drosto a rhoi saws tamarind arno. Top gyda’r tsilis wedi’u sleisio, cilantro ac ysgeintiwch mwy o chaat masala. Stack y papadi neu sev. Ar gyfer dognau unigol, rhannwch y chaat chana rhwng 4 plât a rhannwch y topins yn gyfartal.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.