Cheryle Finley: Hawdd Gwneud Tryfflau Siocled Ar Gyfer Mam | ffyrdd o fyw

Fe’ch cynghorir i fod yn ofalus os ydych chi’n disgwyl dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Tryffl ddydd Llun.

Gall dewis dathlu’r madarch bwytadwy gostio unrhyw le i chi o $300 i fwy na $4,000 y bunt, gan ei wneud, bunt am bunt, yn un o’r bwydydd drutaf yn y byd.

Mae dewis dathlu’r bonbon siocled yn llawer rhatach ac yn fwy at ddant y mwyafrif. Melys mewn gwirionedd yw ffocws y gwyliau.

Credir iddo gael ei greu gyntaf ar ddamwain ym 1895, mae tryfflau siocled yn cael eu henwi am eu bod yn debyg i’r danteithfwyd tebyg i fadarch. Er y byddan nhw i gyd yn edrych yr un peth, y gorau yw’r siocled, y gorau yw’r tryffl.

Mae tryfflau ar gael yn rhwydd yn yr eil candy, ond er eu bod yn swnio’n ffansi, maent yn rhyfeddol o hawdd i’w gwneud. Cymysgwch ychydig o gynhwysion, ei oeri, ei rolio i mewn i bêl a’i drochi mewn siocled.

Gallwch hefyd fynd un cam ymhellach trwy orchuddio’r tryffl mewn cnau coco, cnau Ffrengig wedi’u torri, mintys wedi’u torri, cwcis wedi’u malu, siwgr eisin, pretzels wedi’u torri, neu bowdr coco traddodiadol. Gwnewch ddysgl parti pert trwy rolio’r peli mewn chwistrelli o liwiau amrywiol.

Mae sgŵp cwci bach yn rhoi symiau cyfartal i chi i ffurfio’r tryfflau crwn cyfarwydd. Ond, os ydych chi’n brin o amser, oerwch y cymysgedd mewn dysgl pobi sgwâr wedi’i leinio â memrwn a’i weini wedi’i dorri’n sgwariau. Gellir eu trochi a’u gorchuddio o hyd. Mae ganddo siâp gwahanol, ond yr un blas siocled gwych.

Mae ein dwy rysáit Blas ar y Cartref cyntaf yn berffaith ar gyfer Sul y Mamau. Maen nhw mor arbennig, ond mor hawdd i’w gwneud. Caniatewch amser iddo oeri.

Gallwch ddefnyddio ceirios heb goesyn, ond ni fydd y peli yn edrych mor ddramatig. Mae’r sbred ffrwythau yn blasu’n debycach i fefus na jam, a byddwch chi wrth eich bodd yn nes ymlaen ar eich tost.

Y rysáit olaf allrecipes.com, yn ddechrau sylfaenol da ar gyfer gwneud tryfflau. Rholiwch y swp gwych hwn o gynnyrch gorffenedig yn eich hoff leinin.

Cael wythnos bwyta hyfryd a hapus.

Tryfflau Siocled Ceirios

1/3 cwpan hufen chwipio trwm

2 lwy fenyn

2 lwy fwrdd o siwgr

4 owns siocled lled-melys, wedi’i dorri’n fân

1 jar (8 owns) ceirios maraschino gyda choesau, wedi’u draenio

Gorchuddio

6 owns sglodion siocled semi-melys

2 lwy fwrdd o fenyn

Mewn sosban fach, dewch â’r 3 cynhwysyn cyntaf i ferwi, gan droi’n gyson. Cadwch draw rhag gwres; cymysgwch y siocled nes ei fod wedi toddi. Gorchuddiwch ac oeri o leiaf 4 awr neu nes ei fod yn hawdd ei drin.

Patiwch y ceirios yn sych gyda thywelion papur nes eu bod yn sych iawn. Siapiwch 1 llwy de o gymysgedd siocled o amgylch pob ceirios, gan ffurfio pêl. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell 2 i 3 awr nes ei fod yn gadarn.

I’w gorchuddio, toddwch y sglodion Ffrengig a’r menyn yn y microdon nes eu bod yn llyfn. Dip ceirios i’w cotio; caniatáu gormodedd i ddraenio i ffwrdd. Rhowch ar bapur cwyr a gadewch iddo orffwys. Yn gwneud 2 ddwsin.

Tryfflau siocled gyda mefus

4 bar siocled llaeth (7 owns)

1 cwpan hufen chwipio trwm

1/4 cwpan taeniad ffrwythau mefus

1 1/2 llwy de fanila

1 1/4 cwpan almonau tostio wedi’u torri’n fân

Torrwch y siocled yn ddarnau bach.

Dewch â hufen i ferwi; arllwyswch siocled drosto a gadewch iddo sefyll 5 munud; troi i doddi.

Ychwanegu gwasgariad ffrwythau a fanila. Oer i dymheredd ystafell, gan droi weithiau. Oerwch 3 awr neu nes yn gadarn.

Ffurfio peli 1-modfedd; rholio mewn almonau. Yn gwneud 3 1/2 dwsin.

tryfflau hawdd

8 owns caws hufen, tymheredd ystafell

3 cwpan o siwgr eisin

3 cwpan sglodion siocled lled-melys, wedi’i doddi

1 1/2 llwy de fanila

Curwch y caws hufen. Ychwanegwch siwgr yn raddol. Cymysgwch y siocled a’r fanila i mewn nes bod y rhediadau’n diflannu. Oerwch 1 awr. Rholiwch i beli 1 modfedd. Yn gwneud 5 dwsin.

Mae Cheryle Finley yn golofnydd bwyd i The Joplin Globe. Cyfeiriad yr ohebiaeth at Cheryle Finley, d/o The Joplin Globe, Blwch Post 7, Joplin, MO 64802.

Leave a Comment

Your email address will not be published.