Chetna Makan ar sut mae pobi yn llawer haws nag yr ydym yn meddwl

Er iddi ddod yn bedwerydd yn y Great British Bake Off yn 2014, dywed Chetna Makan nad oedd hi erioed wedi pobi bara cyn mynd i mewn i’r babell.

Wrth gwrs, mae hi bellach yn gyfarwydd â bara, ac ar ôl ysgrifennu ychydig o lyfrau coginio sy’n canolbwyntio ar fwyd Indiaidd, mae’n dychwelyd at ei gwreiddiau pobi. Mae ei llyfr newydd, Easy Baking, ar gyfer pobl sy’n cael eu digalonni gan ryseitiau cymhleth, yn union sut roedd hi’n teimlo am y posibilrwydd o gael bara cartref.

Mae’r llyfr yn ymwneud â phobi syml y gall plant bach a phobl hŷn ei wneud yn eithaf hawdd, meddai. “Rydw i eisiau i bobl beidio â phoeni am fanylion technegol pobi a mwynhau’r cynnyrch terfynol a’r profiad. Rwyf wedi ceisio ei gadw’n syml a hygyrch iawn, er mwyn cael gwared ar yr ofn o bobi.”

Fel rhywun sydd wedi profi syllu dur Paul Hollywood yn y babell fawr, rydych chi’n gwybod bod ofn pobi yn wirioneddol, ond mae’r hwb hwn tuag at bobi mwy hygyrch yn chwa o awyr iach, ar adeg pan mae’n ymddangos fel popeth rydyn ni’n ei weld yn gacennau cymhleth. . ar rwydweithiau cymdeithasol

A chyda dychwelyd i lefelau cyn-bandemig o gymdeithasu, rydyn ni i gyd yn rhy brysur ar gyfer unrhyw beth rhy gymhleth. Mae Makan eisiau sicrhau bod gan bobl y ryseitiau sydd eu hangen arnynt, er enghraifft, os yw gwesteion yn cyrraedd yn annisgwyl a’ch bod am wneud rhywbeth.

Dywed y dyn 43 oed: “Os caf ginio munud olaf lle nad oes gennyf amser i oeri pethau, byddaf yn gwneud cacen gynnes, fel hambwrdd banana wedi’i bobi gyda saws taffi siocled. Nid oes angen hufen ffres arno ac nid oes angen ei oeri.”

Mae Makan eisiau sicrhau nad yw pobyddion amatur yn gwneud camgymeriadau a allai eu digalonni trwy gydol y broses, ond gall hyd yn oed gweithwyr proffesiynol ddioddef camgymeriadau gwirion.

Mewn embaras, meddai, “Fe wnes i bwdin siocled ar gyfer cinio fy ffrindiau a wnes i ddim ychwanegu unrhyw siwgr. Dydw i ddim hyd yn oed yn twyllo, maen nhw’n ei fwyta mewn gwirionedd. Pan eisteddais i lawr i’w fwyta sylweddolais. Nid oedd yn blasu’n ddrwg oherwydd nid oedd yn ddrwg, dim ond dim siwgr!

Felly mae’n bwysig dilyn y rheolau i ryw raddau, meddai. Yn yr un modd, os ydych chi’n cael eich temtio i dynnu sylw at faint o furum sydd mewn rysáit bara yn lle ei fesur, ni fydd yn gweithio, meddai. “Gall gormod o furum ddifetha bara; fe allai fynd yn rhy eplesu a gallai ddifetha’r gwead.” “Gall pobi fod yn gymhleth iawn. Mae yna rai pobi na fyddwn i’n rhoi cynnig arnyn nhw fy hun, oherwydd maen nhw’n cymryd gormod o amser neu’n rhy gymhleth.”

Pan oedd Makan yn ddechreuwr, dechreuodd hi allan yn syml iawn. “Sylweddolais nad yw mor gymhleth â hynny mewn gwirionedd. Dim ond y pedwar cynhwysyn hyn sydd eu hangen arnoch chi [flour, yeast, salt and water]wedi’i fesur yn gywir, rydych chi’n ei dylino, ei flasu, ac yna rydych chi’n cael bara.

“Rwy’n meddwl mai’r allwedd yw chwilio am ryseitiau syml, hawdd, nid bara surdoes wedi’i stwffio gyda llawer o fathau o brawfddarllen. Dewiswch fara syml, fel focaccia, er enghraifft.”

A gall plant gymryd rhan hefyd.

“Mae fy merch wrth ei bodd yn pobi. Does dim angen fi bellach,” meddai’r fam i ddau o blant. “Mae hi’n 14 oed ac mae hi’n dweud, ‘Rydw i eisiau gwneud brownis heddiw,’ felly mae hi’n eu gwneud nhw. Mae hi’n hoffi pobi cacennau a chwcis, ac os oes gen i gacen i’w gwneud a bod amser yn mynd yn brin, gall hi fachu’r rysáit a dechrau ei wneud. Mae’n wych, oherwydd bydd hi hefyd yn golchi wedyn.

“Mae cacen banana wir yn ffefryn gan y teulu. Gallaf ei adael a byddant yn ei rwygo i lawr. A siocled a cwcis pistachio, maen nhw wrth eu bodd â nhw hefyd. Mae fy merch wrth ei bodd yn eu gwneud oherwydd eu bod mor hawdd.”

Cyhoeddir Chetna’s Easy Baking Chetna Makan gan Hamlyn (£20, clawr caled) (Nassima Rothacker/PA)

Cyhoeddir Easy Baking Chetna Makan gan Hamlyn, am £20. Ffotograffiaeth gan Nassima Rothacker. Ar gael nawr.

Y fideos gorau a gyflwynir bob dydd

Gweler y straeon sy’n bwysig, yn syth o’ch mewnflwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.