Chorag Armenia Traddodiadol a Chacen Mahlab o TheArmenianKitchen.com

1 pecyn o furum sych gweithredol

1/4 cwpan siwgr

1/2 llwy de o halen

1 llwy fwrdd POB mahlab daear, hadau ffenigl, had anis (mae’n well gan dir ffres).

1/2 llwy de sinsir wedi’i falu

2 lwy fwrdd o bowdr pobi gweithredol (gweler NODYN isod ar bowdr pobi).

5 i 5 1/2 cwpan blawd pob pwrpas

1 neu 2 wy mawr (wedi’u curo) ar gyfer gwyn wy

Hadau sesame wedi’u tostio (dewisol) i’w haddurno

Paratoi:

Toddwch y menyn mewn sosban. Ychwanegu llaeth a gwres dros wres isel (PEIDIWCH â berwi). Oer.

Curwch yr wy a’i ychwanegu at y llaeth wedi’i oeri.

Mewn powlen fach, toddwch burum mewn 1/4 cwpan o ddŵr cynnes (tua 105-110 ° F). Gallwch wirio’r tymheredd gyda thermomedr bwyd neu drwy roi diferyn ar eich arddwrn. Os yw’n teimlo’n gyfforddus i’ch arddwrn, mae’r tymheredd yn dda i ddechrau. Gosod o’r neilltu.

Cymysgwch y siwgr, halen, sbeisys a phowdr pobi. Gosod o’r neilltu.

Rhowch 5 cwpan o flawd mewn powlen gymysgu fawr. Cyfunwch y cymysgedd sbeis cymysg yn y blawd. Ychwanegwch y cymysgedd llaeth ac wy i’r cynhwysion sych. Ychwanegwch y burum toddedig a chymysgwch yn dda.

Trowch y toes allan ar arwyneb gwaith â blawd ysgafn arno a’i dylino nes ei fod yn llyfn ac yn elastig, tua 10 munud. (Gellir gwneud hyn hefyd mewn cymysgydd trydan gyda bachyn toes, ond dim ond cymysgu am tua 2 funud.) Os yw’r toes yn ymddangos ychydig yn gludiog, ychwanegwch rywfaint o’r 1/2 cwpan o flawd ychwanegol na chafodd ei ddefnyddio’n gynharach.

Rhowch y toes mewn powlen fawr, lân, gorchuddiwch â lapio plastig, yna gorchuddiwch â thywel. Arhoswch 2 awr i’r toes godi.

Torrwch ddarn o does maint pêl golff (tua 2 owns ar gyfer pob darn). Rholiwch ef yn rhaff hir, denau, tua 15 modfedd o hyd. Torrwch tua thraean (5 modfedd) o’r toes i ffwrdd. Siapiwch y darn hiraf o does yn bedol neu siâp “U”. Rhowch y darn byrraf o does yng nghanol yr “U” a dechreuwch blethu’r 3 stribed o does.

Rhowch y toes plethedig ar daflen pobi heb ei sychu. Parhewch i siapio’r toes nes bod y sosban yn llawn. (Peidiwch â gosod y corags yn rhy agos at ei gilydd.

Rhowch le iddyn nhw ehangu wrth iddyn nhw bobi.)

Gorchuddiwch y corags heb eu pobi gyda lapio plastig a gadewch i’r toes godi yn y badell am 1 awr arall cyn pobi. Tynnwch y lapio plastig a brwsiwch y topiau gyda’r wy wedi’i guro. Taenwch hadau sesame wedi’u tostio ar dopiau corag, os dymunir.

Pobwch ar 375 ° F. Dechreuwch trwy osod 1 badell ar rac waelod y popty nes bod gwaelod y corags yn frown euraidd (tua 15 munud). Yna trosglwyddwch y sosban i’r rac uchel nes bod top y corag yn frown euraidd (tua 5 munud arall). Corags oer yn gyfan gwbl ar raciau gwifren. Parhewch â’r weithdrefn hon nes bod y toes cyfan wedi’i siapio a’i bobi.

Storiwch y corag sydd wedi’i oeri’n llwyr mewn cynhwysydd gyda chaead tynn. Os ydych chi’n bwriadu eu rhewi, haenwch gorgiau mewn cynhwysydd storio plastig gyda phapur memrwn neu ddeunydd lapio plastig rhwng haenau i’w hatal rhag glynu at ei gilydd. Fel arall, gellir rhewi’r corags mewn bagiau rhewgell. Gellir dadmer coragau yn y microdon trwy lapio pob corag mewn tywel papur sydd wedi’i wlychu ychydig a’i roi mewn microdon am tua 20-30 eiliad ar bŵer isel, neu nes iddo ddadmer. Gweinwch nhw unrhyw bryd gyda choffi, te, llinynnau caws Armenia, neu amrywiaeth o gawsiau a ffrwythau.

SYLWCH: Cyn i chi ddechrau, profwch y powdr pobi i wneud yn siŵr ei fod yn “actif.” I wneud hyn, rhowch ychydig o bowdr pobi mewn ychydig bach o ddŵr tap. Os yw’n weithredol, bydd y powdr pobi yn swigen ac yn ewyn.

I weld y rysáit hwn a’r fideo cyfarwyddiadau, ewch i: https://thearmeniankitchen.com/savory-or-sweet-its-still-chorag/

Gweld hefyd:

Recipe Corner: Guest Recipe By the late Anne Marootian, adapted by Robyn Kalajian

https://www.facebook.com/armenianinternationalcuisinesandmore/photos/savory-choreg-with-ground-mahlab-fennel-seed-anise-seed-ginger-freshly-ground-is/23 95474490482787/

https://www.cookingchanneltv.com/recipes/anne-marootians-chorag-2111748

https://www.seriouseats.com/choreg-armenian-easter-bread

https://www.diningindiaspora.com/food/2018/3/30/choreg-for-armenian-american s-identity-is-trenzado-en-este-pan

Teisen Mahlab gan Robyn Kalajian

Cacen Mahlab trwy garedigrwydd Robyn Kalajian

Cynhwysion:

1 ffon (1/2 cwpan) menyn heb halen

2 gwpan o siwgr

2 wy mawr

1 cwpan o laeth cynnes

3 cwpan o flawd amlbwrpas

1/2 llwy de o halen

2 lwy de o mahlab mâl

1 llwy de o bowdr pobi

hadau sesame, dewisol

Paratoi:

Mewn powlen fawr, torrwch y menyn yn y siwgr gan ddefnyddio cymysgydd crwst neu ddwy gyllell. Dylai’r gymysgedd fod yn friwsionllyd ac yn debyg i bys bach. Yna cymysgwch y menyn a’r crymbl siwgr i mewn nes eu bod wedi’u cyfuno. Curwch yr wyau nes eu bod wedi’u cyfuno. Gosod o’r neilltu.

SYLWCH: Gellir defnyddio prosesydd bwyd sydd â llafn metel “S” hefyd. Curwch y cymysgedd siwgr menyn am ychydig eiliadau i dorri’r menyn. Dychwelwch y cymysgedd crymbl i bowlen i barhau.

Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd, halen, mahlab, a powdr pobi. Fel arall, ychwanegwch y cymysgedd blawd a llaeth cynnes i’r cymysgedd menyn i greu toes.

Cynheswch y popty i 350°F. Iro’n ysgafn daflen pobi neu badell gacennau sy’n ddigon mawr i ddal y cytew, fel dwy badell gacen 8″ x 8″ neu un badell gacennau 9″ x 13″.

Arllwyswch y cytew i’r badell, gan wasgaru’n gyfartal. Ysgeintiwch hadau sesame wedi’u tostio ar y top, os dymunir. Pobwch am 35 munud neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn y canol yn dod allan yn lân. Gadewch i oeri yn llwyr ar rac. Torrwch y gacen yn sgwariau a gweinwch gyda choffi neu de.

Arlwy: Mae’r gacen yn gwneud 12 i 16 dogn, yn dibynnu ar faint y darnau.

Am y rysáit hwn ewch i: https://thearmeniankitchen.com/a-lesson-in-mahlab-mahleb/

Gweler hefyd: 32 o ryseitiau wedi’u gwneud gyda mahlab yn:https://cookpad.com/us/search/mahlab

Gwylio:

Savory or sweet, it’s still chorag!

A Lesson in Mahlab (Mahleb)

https://www.theperfectpantry.com/2009/09/mahlab-recipe-armenian-brioche.html

https://www.latimes.com/recipe/armenian-mantecada-with-cardamom-and-mahleb

https://www.facebook.com/armenianinternationalcuisinesandmore/photos/mahleb
mahlab-mahlepusted-chi-gallwch-dod o hyd-mahlab-yn-unrhyw-farchnad-yn-y-Canol-Dwyrain-defnyddir-yn-ma/11
29743030389279/

http://www.ianyanmag.com/the-great-armenian-lent-dining-out-and-deconstructi
ng-gardd-eden/

https://www.196flavors.com/mahlab/#:~:text=Mahlab%20(o%20mahlepi)%20is%20an
,Iran% 20a%20yn draddodiadol%20in%20Groeg.

https://www.amazon.com/Anatoli-Ground-Mahlep-Mahlepi-Mahaleb-Mahlab-8g/dp/B0
0CFM6J3I)

Mae Robyn Kalajian yn athro coginio wedi ymddeol sy’n angerddol am fwyd Armenia a’r Dwyrain Canol. Mae ei gŵr, Douglas, yn awdur a newyddiadurwr wedi ymddeol sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar fwyd a diwylliant Armenia. Ewch i’w gwefan am fwy o ryseitiau a fideos sut i wneud.

Ewch i: https://thearmeniankitchen.com/

https://www.pinterest.com/TheArmenianKitchen/_saved/

https://www.facebook.com/pg/TheArmenianKitchen/posts/

https://www.instagram.com/cookeratkef/

Am fideos sut i wneud a mwy, ewch i:

https://www.youtube.com/c/dkalajianTAK/videos

Hawlfraint 2022 @ thearmeniankitchen

Leave a Comment

Your email address will not be published.