Chwe Dewis RVA Hawdd i’w Cymryd Allan ar gyfer Picnics a’r Pwll Trwy’r Haf Hir | Adloniant

Gan Megan Marconyak Gohebydd Arbennig

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn pan mae’n boeth y tu allan, rydych chi’n aml ar fynd, ac efallai eich bod chi’n bwyta y tu allan.

P’un a yw’n fachu cinio ar y ffordd i ddiwrnod yn y pwll, yn baglu ar y ffordd i’r traeth neu siop groser, neu’n pacio byrbrydau ar gyfer siop groser, mae angen cynhaliaeth sy’n gludadwy, yn hawdd ei fwyta, ac yn para ychydig oriau mewn peiriant oeri. .

Dyma chwech o’n hoff opsiynau ardal Richmond ar gyfer eich parti gardd nesaf.

Marchnad Clwb Swper Cyw Iâr Brith Clasurol

Mae’r Farchnad Clwb Swper a agorwyd yn ddiweddar (417 N. Ridge Road) yn cynnig cyw iâr wedi’i ffrio’n ffres, wedi’i fara â llaw a’i flasu. Bydd pryd cyw iâr wyth darn gyda dwy archeb fawr o letemau tatws a phedair rholyn burum yn bwydo’r teulu cyfan am $16.99. Dewiswch eich hoff gyfuniad o brydau dau ddarn neu stribedi cyw iâr, hefyd â bara â llaw, ar gyfer llai o giniawyr. Cwblhewch eich pryd gyda detholiad y farchnad o saladau wedi’u coginio ymlaen llaw, seigiau ochr a danteithion melys.

Bwyd Groegaidd Stella’s Grocery

Mae pobl hefyd yn darllen…

Mae gan leoliadau Stella’s Grocery ledled y ddinas ddigonedd o opsiynau cydio a mynd, ond pan fyddwch chi’n chwilio am rywbeth hawdd ei ddal, ewch i leoliad Scott’s Addition (3351 Moore St.) i gael y Pecyn Sgiwer; a dweud y gwir, ewch ar-lein a’i archebu ymlaen llaw er mwyn i chi allu ei fachu a chyrraedd pen eich taith. Am $21, gallwch ddewis o chwe sgiwer – dewiswch eich cyfuniad o gyw iâr, porc neu gig oen ($1 yn ychwanegol ar gyfer pob sgiwer cig oen). Ewch am dro o amgylch y farchnad i ddod o hyd i tzatziki hufennog, salad Groegaidd, sleisen neu ddwy o gacen tres leches a voila. Os ydych chi’n mynd i fwyta’n syth, peidiwch â cholli’r sglodion Groegaidd, sy’n cael eu gwneud i archeb a chaws ffeta, halen môr ac oregano ar eu pennau.

Mae Phoenician yn bowlio yn Taste of Libanus Natalie

Pan ailagorodd Natalie’s Taste of Libanus (2825 Hathaway Road) yn Stratford Hills, cafodd y fwydlen ychydig o weddnewid hefyd. Mae yna ychwanegiad newydd i Fowlio Phoenician sy’n cyfuno llwyth o ddanteithion Libanus yn un saig gludadwy foddhaol. Yn ddiweddar fe wnaethon ni roi cynnig ar y Tire ($14), a oedd yn cynnwys cyfuniad ffres a swmpus o reis, cyw iâr Shawarma, baba ghanouj, hwmws, moron coriander, tabbouleh, a thomatos pothellog sumac. Ac, os hoffech chi fyrbryd, ychwanegwch Mezze Platter for Two ($15), sy’n dod gyda detholiad wedi’i becynnu’n ofalus o hwmws ysgafn ac awyrog, baba ghanouj sbeislyd, tabbouleh ffres, falafel, cacennau caws, ac ochr o pita perlysiau cartref. ac olew ar gyfer trochi.

Basged Picnic Garnett a Noson Dyddiad

Mae Garnett’s in the Fan District (2001 Park Ave.) yn cynnig bargen wych gyda’r nos bob dydd ar ôl 6 pm Dewiswch ddwy eitem o’r fwydlen, ynghyd â photel o win neu biser o gwrw am $33. Wrth archebu i fynd, mae eisoes yn orlawn i’w fwyta wrth fynd, ond gallwch hyd yn oed ofyn am gael benthyg basged bicnic a blanced y bydd y bwyty yn ei benthyca i chi – peidiwch ag anghofio ei dychwelyd!

Byrddau Charcuterie Merch Caws RVA

Os ewch i windy neu fragdy sy’n caniatáu coginio, tua dau ddiwrnod ymlaen llaw, gallwch archebu bwrdd Caws RVA Girl unigryw. Dewiswch y bwrdd ar gyfer nifer y bobl y mae angen i chi eu bwydo, o ginio oedolyn i un i fwrdd pwrpasol ar gyfer 20, nodwch eich anghenion dietegol a chodwch yn yr Hatch Kitchen (2601 Maury St.) neu mwynhewch ddosbarthu detholiad cain • o gawsiau a chigoedd, ffrwythau a chyffennau sy’n berffaith i’w paru â gwinoedd neu gwrw. Mae bwrdd bach sy’n bwydo pedwar fel pryd yn costio $80.

RVA Picnic Defnydd Llawn

Os ydych chi’n troi’ch picnic yn achlysur arall, gall Picnic RVA sefydlu profiad cyflawn i ddau i 10 o bobl gyda bwrdd, seddi, décor, bwyd, pwdinau a diodydd di-alcohol. Dewiswch o restr Picnic RVA o gyrchfannau awyr agored, neu gallwch hyd yn oed droi eich gardd yn werddon ar gyfer bwyta yn yr awyr agored. Mae’r pris yn dechrau ar $180 am bicnic i ddau.

Mae Megan Marconyak wedi bod yn bwyta pob blas ffres y gall ddod o hyd iddo ac yn ei ddal yn ysgrifenedig ers dros 15 mlynedd. Drool ynghyd â’i hanturiaethau blasus ac anfonwch eich awgrymiadau #RVADine ati ar Instagram @MeganMarcoStyle.

Leave a Comment

Your email address will not be published.