Chwe Ffordd gyda Chyw Iâr Rotisserie: Pastai, Ffris Ffrengig, a Tost | Bwyd

The bag baglor, bratiaith ar gyfer y bag handlen dryloyw sy’n cynnwys cyw iâr rhost, yn ychwanegiad diweddar i’r geiriadur Awstralia. Ond mae’r tagu ei hun wedi bod yn rhan o hanes coginio Awstralia ers diwedd y 1950au.

Hanner canrif yn ddiweddarach, mae cyw iâr poeth yn hollbresennol, yn cael ei werthu ym mhobman o siopau arbenigol upscale i archfarchnadoedd, yn euraidd ac yn ddisglair gyda braster. Ac mae’r gost, gan ddechrau ar $11 ar gyfer aderyn cyfan, yn golygu, er ei fod yn ffrind gorau baglor, mae cyw iâr rotisserie hefyd yn cael ei ystyried yn annwyl gan gogyddion teuluol sy’n ymwybodol o arian.

Gwerthoedd

Mae perchennog bwyty Africola Adelaide, Duncan Welgemoed, yn dweud y bydd cyw iâr mawr yn bwydo ei deulu o bedwar ar fwyd dros ben. Eich tasg gyntaf yw tynnu’r cig o’r cyw iâr i wneud cawl o’r carcas.

“Ychwanegaf ychydig o bowdr bouillon cyw iâr i roi dyfnder iddo, gan ei fod wedi colli’r rhan fwyaf o’r brasterau a’r suddion yn y coginio gwreiddiol,” meddai. “Dewch â berw a gadewch iddo fudferwi am 20 munud yn unig, gan eich bod chi eisiau dal y blas ac oherwydd ni fyddwch chi’n cael y gelatin y byddech chi’n ei gael fel arfer gyda chyw iâr amrwd cyfan.”

Hidlo a rhewi cawl; Bydd yn cadw am hyd at dri mis. Mae Regula Ysewijn yn defnyddio’r cawl cyw iâr gyda seigiau’n amrywio o polenta meddal i lysiau wedi’u rhostio.

cawl

Mae Rachel Roddy yn defnyddio cawl cyw iâr fel sylfaen cawl ar gyfer stracciatella alla romana, cawl Eidalaidd syml “gollwng wyau” wedi’i dewychu â semolina a’i gyfoethogi â chaws Parmesan.

Yn y cyfamser, mae Enver Katranci o Henrietta Chicken yn Surry Hills yn Sydney yn defnyddio cawl llysiau fel sylfaen ei chawl melys a sur, gan roi blas iddo â saws soi, finegr reis ($2-3 mewn archfarchnadoedd) a sinsir, gan ychwanegu shiitake (neu unrhyw fath o madarch), moron wedi’i rwygo, cyw iâr wedi’i dorri’n fân, a chregyn bylchog.

Awgrym Stoc: Cawl Pysgnau Affricanaidd gan Duncan Welgemoed, Cogydd yn Africola, Adelaide. Ffotograff: Lucy Tweed/The Guardian

“Ychwanegwch naddion chili neu olew chili i gael blas ychwanegol. Os ydych chi eisiau swmpio’r llysiau, ychwanegwch dews bok wedi’i dorri’n fân ychydig cyn i chi ddiffodd y gwres,” meddai.

Mae Welgemoed yn defnyddio cyw iâr dros ben fel sylfaen ar gyfer cawl, gan ychwanegu corbys, ynghyd â garlleg, winwnsyn wedi’i dorri’n fân, seleri a moron, coesynnau persli ac oregano.

“Coginiwch y corbys yn y cawl nes yn feddal, ychwanegwch y cig clun cyw iâr, sudd lemwn 100ml, persli wedi’i dorri, llawer o bupur a halen, a sblash mawr o olew olewydd crai ychwanegol,” meddai.

Mae Welgemoed, sy’n wreiddiol o Dde Affrica, hefyd yn defnyddio cawl cyw iâr (neu lysiau) i wneud cawl cnau daear Affricanaidd gwladaidd.

empanadas

“Mae’r un hon yn hynod o hawdd ac yn ffordd wych o ddefnyddio taflenni crwst pwff wedi’u rhewi,” meddai Samantha Gowing, cogydd ac athrawes goginio o Fae Byron. Mae Gowing yn defnyddio cyw iâr wedi’i friwgig neu wedi’i rwygo, winwns, garlleg, pys wedi’u rhewi, a llysiau wedi’u rhostio gyda saws bechamel.

“Os nad oes ots gennych chi béchamel, credwch neu beidio: saws tomato neu HP yw’r bom ar gyfer blas a rhwymiad,” meddai.

“Gorchuddiwch eich cacen gyda darn arall o does, golchwch y top gyda golchi wy, a phobwch am tua 25 i 30 munud nes ei fod yn frown euraid.”

pastai pot hawdd
Pastai Pot Hawdd Felicity Cloake – Yn syml, rhodder yn lle pastai cartref mewn pinsied a brynwyd yn y siop. Ffotograff: Dan Matthews/The Guardian. Steilio bwyd: Loïc Parisot.

Mae Felicity Cloake yn gwneud y pastai ar gyfer ei phastai pot cyw iâr o’r dechrau, ond gallwch chi bob amser roi un a brynwyd mewn siop yn ei le. Mae hi hefyd yn cynnwys cig moch ac yn ychwanegu cyfoeth gyda hufen a menyn.

Mae fersiwn hawdd a rhad Nigel Slater yn bastai gyda chrwst pwff, madarch, nionod a siot o gwrw.

cynhyrchion wedi’u ffrio

Defnyddiwch ffrïwr aer, ffrïwr dwfn, neu defnyddiwch sgilet i ffrio rholiau gwanwyn gyda chyw iâr dros ben, meddai Katranci.

“Rwy’n hoffi defnyddio bok choy ac egin bambŵ yn fy rholiau gwanwyn, ond peidiwch â straen – bydd letys, bresych a moron yn gweithio hefyd,” meddai.

Torrwch eich llysiau a chymysgwch â chyw iâr wedi’i dorri’n fân dros ben, llwy fwrdd o saws soi tywyll, ac os oes gennych unrhyw bast sinsir (tua $3.90 mewn archfarchnadoedd), mae croeso i chi ychwanegu llwy de. Ychwanegu pupur a halen, cymysgu’n dda. a rholio i ddalennau rholio gwanwyn (tua $2.90 mewn archfarchnadoedd neu siopau Asiaidd) ac ymlacio. Gweinwch gyda saws chili melys.

Mae Welgemoed yn cadw’r cig carcas o’i ieir a brynwyd yn y siop ar gyfer gwneud taquitos cyw iâr wedi’i ffrio.

“Does dim angen llawer o gyw iâr arnoch chi,” meddai. “Dim ond cregyn taco, caws, cig carcas, cwmin, chili sych a cilantro. Plygwch y tacos fel y byddech chi’n ei wneud mewn rholyn sbring a’u ffrio mewn sgilet gyda rhywfaint o fraster porc neu bacwn dros ben a’u gweini gyda saws.”

llwncdestun

Mae staff Henrietta yn aml yn cael araeau i frecwast, math o dost Arabaidd a darddodd yn Libanus.

“Mae’n hawdd iawn,” meddai Katranci. “Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw bara Libanus neu pita, cyw iâr dros ben (y fron neu glun), caws wedi’i sleisio, rhywfaint o winwnsyn wedi’i dorri neu syfi, picls, a llond llaw o arugula wedi’i dorri’n fân.

Tost cyw iâr a stwffin
Sut allwch chi fynd o’i le gyda thost? Mae Zoe Williams yn rhestru amrywiaeth o gyw iâr a stwffin yn ei 10 uchaf erioed. Ffotograff: Ola O Smit/The Guardian

“Rydych chi’n torri’r bara yn ei hanner, yn rhoi sleisys o gaws arno, yn ei dorri’n chwarteri ac yna’n rhoi haen denau o gyw iâr arno, dim byd swmpus na thal, mae’n ymwneud â’r danteithfwyd fan hyn. Ysgeintiwch yr arugula wedi’i dorri’n fân, rhowch ychydig o naddion chili ar ben y winwnsyn a’r picls os dymunwch, yna ychwanegwch fwy o gaws. Rhowch y sleisen pita arall ar ei phen a thostiwch y ddwy ochr nes eu bod yn frown euraid mewn sgilet nonstick neu wasg frechdanau.

“Unwaith y bydd digon o liw brown arno a’ch bod yn gweld y caws yn rhedeg i lawr yr ochrau, cymerwch yr araeau gyda sbatwla a’u gosod ar fwrdd torri. Yn ysgafn o fenyn, ysgeintiwch halen y môr arno, ei dorri’n drionglau, a’i weini gyda rhywfaint o hwmws neu saws iogwrt.”

Os oedd gennych y rhagwelediad i brynu cyw iâr wedi’i stwffio, mae Zoe Williams yn rhestru’r tostada cyw iâr wedi’i stwffio hwn yn ei 10 tostadas gorau erioed.

Pobi (eto)

Ar gyfer calonnog yn hytrach na ffansi, rhowch gynnig ar bobi caws siriol a hawdd Jackie Middleton. Mae Middleton yn defnyddio cluniau cyw iâr dros ben, brocoli, tomatos, a chnau Ffrengig, yn gorchuddio’r cyfan â saws cawslyd, ac yn ei bobi’n ddigon hir i ychwanegu lliw a chynhesu popeth.

Mae Tom Kerridge hefyd yn gwneud pobi cyw iâr syml sy’n defnyddio hufen o gyw iâr ar gyfer blas ychwanegol a thop puré.

Mae rysáit Adam Liaw ar gyfer pwdin bara menyn sawrus yn mynd ychydig yn arbennig gyda menyn a hufen, ond mae hefyd yn lleihau’r gost trwy ddefnyddio nid yn unig cyw iâr rotisserie, ond hefyd broth asgwrn cyw iâr a hen fara.

Leave a Comment

Your email address will not be published.